ΓΔ: 906.57 0.50% Τζίρος: 49.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Δάιος Πλαστικά

Προ φόρων ζημίες 2,43 εκατ. ευρώ στο 9μηνο για τη Δάιος Πλαστικά

Ο κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο υποχώρησε 41,5% για να διαμορφωθεί στα 18,7 εκατ. ευρώ, ενώ στο γ' τρίμηνο σημείωσε πτώση 40,29% στα 9,8 εκατ. ευρώ.

Αρνητική ήταν η πορεία της εταιρείας Δάιος Πλαστικά στο εννεάμηνο, καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν έντονες κυρίως στον τουριστικό τομέα, στον οποίο, επίσης, δραστηριοποιείται με αποτέλεσμα να οδηγήσουν σε πτώση του κύκλου εργασιών αλλά και ζημίες. 

Πιο συγκεκριμένα και βάσει της ανακοίνωσης της εταιρείας ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου 01/01/2020 – 30/09/2020 ανήλθε σε 18.728.896,31 ευρώ και σε 9.839.165,31 ευρώ κατά το γ’ τρίμηνο του 2020, έναντι 32.017.811,50 ευρώ και 16.478.303,37 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας πτώση κατά 41,50% και 40,29% αντίστοιχα.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID – 19, που επηρέασε με ιδιαίτερη ένταση τον τουριστικό τομέα, αποτελούν τον αποκλειστικό λόγο της υποχώρησης του κύκλου εργασιών.

Ειδικότερα, από την 18/03/2020 ο ξενοδοχειακός κλάδος του Ομίλου βρίσκεται, μερικά ή συνολικά, σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας, με το ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης να έχει αναστείλει τη λειτουργία με κρατική εντολή από τις 18/03/2020 και δεν έχει επαναλειτουργήσει έκτοτε, ενώ το resort στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, το οποίο ανήκει στην κατά 100% θυγατρική εταιρία Hellas Holiday Hotels Α.Ε., ξεκίνησε τη λειτουργία για τη σεζόν 2020 μόλις στις 24/07/2020 και με χαμηλές πληρότητες, ως αποτέλεσμα και των υγειονομικών περιορισμών που τέθηκαν.

Ως αποτέλεσμα της σημαντικής υποχώρησης των ενοποιημένων εργασιών:

  • Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημίες 128.640,46 ευρώ για το εννιάμηνο του 2020 και κέρδη 2.442.038,23 ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020 έναντι κερδών 6.505.847,63 ευρώ και 6.709.939,48 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης.
  • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.760.328,03 ευρώ την περίοδο 01/01-30/09/2020 και σε 3.495.578,52 ευρώ το γ’ τρίμηνο 2020 έναντι 9.831.153,45 ευρώ και 8.011.540,56 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενη χρήσης, μειωμένα κατά 71,92% και 56,37% αντίστοιχα.
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε ζημίες 2.430.450,58 ευρώ την περίοδο 01/01- 30/09/2020 και σε κέρδη 1.749.856,40 ευρώ το γ’ τρίμηνο 2020 έναντι κερδών 4.089.416,80 ευρώ και 6.160.292,27 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενη χρήσης.

Σε επίπεδο Εταιρίας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 12.350.182,25 ευρώ το εννιάμηνο του 2020 και σε 3.461.182,85 ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2020 έναντι 12.891.921,86 ευρώ και 3.863.789,34 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους το 2019, σημειώνοντας μικρή πτώση της τάξεως των 4,20% και 10,42% αντίστοιχα.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του κλάδου πλαστικών παρουσίασε άνοδο κατά 9,40% (11.864.616,88 ευρώ έναντι 10.845.215,89 ευρώ την περσινή αντίστοιχη περίοδο), ενώ του ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης συρρικνώθηκε κατά 76,28% (από 2.046.705,97 ευρώ το εννιάμηνο του 2019 σε 485.565,37 ευρώ φέτος), για τους ανωτέρω λόγους.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρίας ανήλθαν σε κέρδη 595.090,07 ευρώ για το εννιάμηνο του 2020 και οριακά ζημίες 7.011,53 ευρώ το γ’τρίμηνο του 2020 έναντι κερδών 1.281.029,31 ευρώ και 527.891,22 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης.

Αντίστοιχη πτώση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε 1.202.062,45 ευρώ την περίοδο 01/01- 30/09/2020 και σε 195.999,25 ευρώ το γ’ τρίμηνο 2020 έναντι 1.933.580,74 ευρώ και 751.136,70 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης, μειωμένα κατά 37,83% και 73,91% αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε ζημίες 160.235,80 ευρώ την περίοδο 01/01 - 30/09/2020 και 204.070,60 ευρώ το γ’ τρίμηνο 2020 έναντι κερδών 267.535,73 ευρώ και 225.257,74 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης.

 

Daios Plastika

 

«Η Διοίκηση του Ομίλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της, παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης και επεκτείνει και εμπλουτίζει τα μέτρα που λαμβάνει για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID – 19 και την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών. Ιδίως στον ξενοδοχειακό τομέα, έλαβε σειρά υγειονομικών μέτρων τα οποία αποδείχτηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά, καθώς η τουριστική σεζόν έληξε χωρίς κανένα πρόβλημα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, σε επίπεδο χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, υπήρξε μέριμνα για εξασφάλιση της ταμειακής ρευστότητας και ενίσχυση της οικονομικής θέσης του Ομίλου. Στην κατεύθυνση αυτή, έχουν εκταμιευθεί νέες τραπεζικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 10.000.000 € στη θυγατρική Hellas Holiday Hotels Α.Ε μέσω της Δράσης «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID – 19» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του δανεισμού του Ομίλου σε 93.805.425 ευρώ έναντι 88.505.520,17 ευρώ κατά την 31/12/2019, η διαφορά, ωστόσο, μεταξύ των δύο περιόδων ήταν μικρότερη (περίπου η μισή) από το ύψος της νέας χρηματοδότησης.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας ανακοίνωσης και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης οποιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, συνέπεια της χρονικής επιμήκυνσης της πανδημίας COVID-19.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Ισχυρή αύξηση για κέρδη και τζίρο στο α' εξάμηνο

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ενισχύθηκαν 384,1% στα 48,5 εκατ., με τον τζίρο να εμφανίζει άνοδο 50,8% και να φθάνει στα 234,2 εκατ. ευρώ. Αισιοδοξία της διοίκησης για διατήρηση της πολύ καλής πορείας.