ΓΔ: 902.09 0.10% Τζίρος: 46.79 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Κυριακούλης-λογότυπο
Φώτο: Κυριακούλης

Πτώση πωλήσεων 27,26% στο 9μηνο 2020 για την Κυριακούλης

Σημειώνεται ότι, η Μητρική και ο Όμιλος κατά το ενιάμηνο του 2020 και του 2019 δεν είχαν έσοδα και έξοδα από διακοπείσες δραστηριότητες ούτε πρόσθετα συνολικά εισοδήματα.

Πτώση 57,90% παρουσίασαν τα έσοδα πωλήσεων της Κυριακούλης για τη μητρική στο 9μηνο του 2020 συγκριτικά με την ίδια περίοδο το 2019 ενώ σε επίπεδο ομίλου η μείωση έφτασε στο 27,26% για το ίδιο διάστημα. 

Ειδικότερα, τα έσοδα πωλήσεων του τρίτου τριμήνου 2020 της Κυριακούλης για τη Μητρική εμφάνισαν μείωση κατά 1.122.534 € ή 36,41% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σωρευτικά τα Έσοδα πωλήσεων περιόδου 1/1-30/9/2020 εμφάνισαν μείωση 2.921.257 € ή σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα έσοδα πωλήσεων του τρίτου τριμήνου 2020 για τον Όμιλο εμφάνισαν μείωση κατά 56.335 € ή 0,79% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σωρευτικά τα Έσοδα πωλήσεων περιόδου 1/1-30/9/2020 εμφάνισαν μείωση 8.638.289 € ή 27,26% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στο τρίτο τρίμηνο 2020 η Μητρική πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους, μειωμένα κατά 169.894 € ή 14,13% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2019, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2020 πραγματοποίησε ζημίες μετά από φόρους 935.074 € έναντι κερδών μετά από φόρους 539.095 € κατά τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στο τρίτο τρίμηνο 2020 ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους, μειωμένα κατά 120.970 € ή 7,04% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2019, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2020 πραγματοποίησε ζημίες μετά από φόρους 3.346.180 € έναντι κερδών μετά από φόρους 1.343.762 € κατά τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στο τρίτο τρίμηνο 2020 ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής, μειωμένα κατά 113.862 € ή 6,64% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2019, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2020 πραγματοποίησε ζημίες μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 3.346.180 € έναντι κερδών μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 1.343.762 € κατά τη συγκρίσιμη περίοδο.

Σημειώνεται ότι, η Μητρική και ο Όμιλος κατά το ενιάμηνο του 2020 και του 2019 δεν είχαν έσοδα και έξοδα από διακοπείσες δραστηριότητες ούτε πρόσθετα συνολικά εισοδήματα.

Επιπλέον, η Καθαρή Θέση της Μητρικής μειώθηκε κατά 935.074 € ή 4,15% συγκρινόμενη με εκείνη της 31/12/2019. Το Σύνολο Καθαρής Θέσης Ιδιοκτητών Μητρικής μειώθηκε κατά 3.474.329 € ή 17,31% συγκρινόμενο με εκείνο της 31/12/2019.

Την 30/9/2020 τα δάνεια της Μητρικής ως προς τη ληκτότητα τους αποτελούνται κατά ποσοστό 19,93% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μικρότερης ή ίσης του ενός έτους, κατά ποσοστό 65,45% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μεταξύ ενός και πέντε ετών και κατά ποσοστό 14,62% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής άνω των πέντε ετών.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 η Μητρική εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό 619.909 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 20.403 €. Κατά το ενιάμηνο του 2020 η Μητρική εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό 2.639.621 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 365.130 €.

Την 30/9/2020 τα δάνεια του Ομίλου ως προς τη ληκτότητα τους αποτελούνται κατά ποσοστό 16,27% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μικρότερης ή ίσης του ενός έτους, κατά ποσοστό 75,49% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μεταξύ ενός και πέντε ετών και κατά ποσοστό 8,24% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής άνω των πέντε ετών.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 ο Όμιλος εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό 625.023 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 22.644 €. Κατά το ενιάμηνο του 2020 ο Όμιλος εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό 4.194.735 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 371.657 €.

Συνέπειες της πανδημίας που προκάλεσε η νόσος COVID-19

Τα ενοποιημένα χρηματοοικονομικά μεγέθη αντικατοπτρίζουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τις επενδύσεις του Ομίλου και τις αποδόσεις αυτών στον λειτουργικό τομέα «Σκάφη αναψυχής χωρίς μόνιμο πλήρωμα». Λόγω της εμφάνισης της πανδημίας που προκάλεσε η νόσος COVID-19 επιβλήθηκαν σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ο Όμιλος εξυπηρετεί ναυλωτές περιοριστικά μέτρα στη τουριστική δραστηριότητα που αφορούσαν τόσο τους ημεδαπούς όσο και τους αλλοδαπούς επισκέπτες. Η πλειοψηφία των πελάτων του προαναφερόμενου λειτουργικού τομέα προέρχεται από χώρες της Ευρώπης, οι οποίες εμφάνισαν κατά το ενιάμηνο του 2020 υψηλή αύξηση της αποταμίευσης των νοικοκυριών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του ενιαμήνου του 2020 αναμένεται μείωση το δωδεκάμηνο του 2020 σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2019 στα έσοδα από πωλήσεις σκαφών αναψυχής, στα έσοδα ναύλων σε ιδιοχρησιμοποιούμενα σκάφη αναψυχής και στα έσοδα από προμήθειες ναύλων σκαφών αναψυχής τρίτων. Τα έσοδα αυτά αθροιστικά αποτελούσαν το 98,7% των ενοποιημένων εσόδων πωλήσεων για τη χρήση 2019. Σημειώνεται ότι η Μητρική και οι θυγατρικές από το χρονικό σημείο που η νόσος COVID-19 εμφανίστηκε αξιοποίησαν όλα τα εκάστοτε διαθέσιμα μέσα για την διασφάλιση της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού και των πελατών τους, την προσαρμογή των δαπανών τους στα εκάστοτε επίπεδα εσόδων, την καλύτερη δυνατή διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τους και την άντληση εξωτερικών κεφαλαίων.

Η πραγματοποίηση εμβολιασμού του πληθυσμού των χωρών- αγορών που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 εκτιμάται ότι θα επιφέρει σημαντική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στη τουριστική δραστηριότητα, αύξηση της διάθεσης για ταξίδια και αναψυχή και βελτίωση των οικονομικών προσδοκιών των νοικοκυριών. Η εμφάνιση αυτών των γεγονότων θα επιτρέψει την σταδιακή επάνοδο των χρηματοοικονομικών επιδόσεων του Ομίλου στα προ πανδημίας επίπεδα.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

capital_maritime
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 25 Οκτωβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών της Capital

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της oμολογίας είναι με λατινική γραμματοσειρά «CPLPB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των oμολογιών της eταιρίας είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία, το 100% της ονομαστικής αξίας της.
Capital
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερκαλύφθηκε κατά 5,3 φορές το ομόλογο της Capital του Β. Μαρινάκη

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 801,37 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 5,3 φορές. Στο 2,65% η απόδοση.
capital_maritime
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Capital: Από 2,6% έως 3% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο των 150 εκατ.

Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 18 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 20 του μήνα, με το ομόλογο να έχει 5ετή διάρκεια, ενώ ο καθορισμός της απόδοσης θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.
capital_maritime
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έγκριση του ομολόγου της Capital ύψους 150 εκατ.

Έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 150.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.