ΓΔ: 912.81 0.40% Τζίρος: 124.71 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΟΛΘ

Στον έλεγχο της οικογένειας Σαββίδη πέρασε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Αποχωρούν από την ΟΛΘ οι δύο γερμανικές εταιρείες που συμμετείχαν στην αποκρατικοποίηση του 2017 και ανεβαίνει στο 44,7% το ποσοστό μετοχών που ελέγχεται έμμεσα από την οικογένεια Σαββίδη.

Στον έλεγχο της Belterra, εταιρείας της οικογένειας Σαββίδη, περνάει ο ΟΛΘ, καθώς αποχωρούν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι Γερμανοί εταίροι που συμμετείχαν στην εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών, στην ιδιωτικοποίηση του 2017.

Βάσει ανακοίνωσης του ΟΛΘ, στην οποία διευκρινίζεται, πάντως, ότι όλες οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα υπάρξει μία σειρά συναλλαγών στις οποίες «εμπλέκονται» οι εταιρίες Belterra (συμφερόντων Σαββίδη), Helanor Holdings, Melberry και SEGT (South Europe Gateway Thessaloniki)

Κατόπιν αυτών των συναλλαγών η εταιρεία Belterra θα έχει στην κατοχή της το 66,67% της SEGT, η οποία είναι ο βασικός μέτοχος του ΟΛΘ με ποσοστό 67%. Έτσι, εμμέσως η οικογένεια Σαββίδη θα ελέγχει το 44,7% των μετοχών του ΟΛΘ και θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος.

Ταυτόχρονα οι γερμανικές εταιρείες Deutsche Invest Equity Partners και Transconnect θα προχωρήσουν σε αποεπένδυση από τον ΟΛΘ. Εξηγώντας αυτή την απόφαση των γερμανικών εταιρειών, η ΟΛΘ αναφέρει ότι «έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από την Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε., δεδομένων των ευρύτερων συνθηκών στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον, βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής».

Η ανακοίνωση του ΟΛΘ 

«Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε την 1/2/2021 από τον μέτοχό της «SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI-SEGT Ltd.» (SEGT) και αφορά την εταιρία «Belterra Investments Ltd.» (Belterra) με έδρα την Κύπρο, η οποία, βάσει του από 1/2/2021 Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA), συμφώνησε να αποκτήσει, υπό την αίρεση έγκρισης της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, από την Πωλήτρια εταιρία «Helanor Holdings Ltd.» (Helanor), με έδρα την Κύπρο, το εναπομείναν 70% των μετοχών της εταιρίας «Melbery Investments Ltd.» (Melbery) με έδρα την Κύπρο. Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα συμφωνία δεν πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση μετοχών. Εφ’ όσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τότε θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. 

Η Melbery είναι κατά 66,67% μέτοχος της SEGT, με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε. Προ του ανωτέρω Συμφωνητικού, η Αγοράστρια Belterra κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018, ημερομηνία της ιδιωτικοποίησης της ΟΛΘ Α.Ε., έως σήμερα, το 30% των μετοχών της Melbery, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018, το 66,67% της SEGT, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018, το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε. Στην SEGT συμμετέχει με το εναπομείναν 33,33%, αμετάβλητα από την 23/3/2018 έως σήμερα, η «Terminal Link Grèce SAS» (η οποία ανήκει κατά 100% στην «Terminal Link SAS»). Η Αγοράστρια Belterra, η Πωλήτρια Helanor και η Melbery δεν κατέχουν, ούτε κατείχαν άμεσα μετοχές της ΟΛΘ Α.Ε. 

Σε περίπτωση έγκρισης του Συμφωνητικού από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Αγοράστρια Belterra καθίσταται ο μοναδικός μέτοχος της Melbery (θα κατέχει το 100% των μετοχών) και καθίσταται ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος και ελέγχων μέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67% (δεν κατέχει έμμεσα μετοχές στην SEGT). Αναφέρεται επίσης πως η Belterra έχει ελέγχοντα τελικό δικαιούχο (Ultimate Βeneficial Owner) τον κ. Νίκο Σαββίδη.

Προς πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε. και του επενδυτικού κοινού, η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. έλαβε επιπρόσθετες διευκρινίσεις επί του ανωτέρω Συμφωνητικού. Συγκεκριμένα, η Πωλήτρια Helanor, καθώς και οι μέτοχοι αυτής, «Deutsche Invest Equity Partners GmbH» (DIEP) και «Transconnect AG», έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από την Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε., δεδομένων των ευρύτερων συνθηκών στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον, βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής. H Αγοράστρια Belterra προχώρησε στην απόφαση αγοράς του ανωτέρω ποσοστού μετοχών υπό την ανωτέρω αίρεση έγκρισης, στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής της για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στην διαχείριση Λιμένων».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 23 Ιουνίου η ΓΣ του ΟΛΘ για τη διανομή μερίσματος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 12 Ιουλίου 2021.