ΓΔ: 897.45 1.03% Τζίρος: 45.48 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Τιταν

Τιτάν: Αύξηση 7,1% στα EBITDA του 2020, παροχή μερίσματος 0,40 ευρώ

Ο κύκλος εργασιών κινήθηκε σταθεροποιητικά στα 1.607 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να εμφανίζουν μεγάλη πτώση και να διαμορφώνονται στα 1,5 εκατ. ευρώ.

Θετική πορεία ακολούθησαν τα μεγέθη της εταιρείας Τιτάν για το σύνολο του 2020, με τον κύκλο εργασιών της να διατηρείται σταθερός, ενώ ανοδικά κινήθηκε η λειτουργική της κερδοφορία, σε μία, όπως τονίζεται στην ανακοίνωσή της, ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για το σύνολο των επιχειρήσεων. 

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1.607 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας με οριακή υποχώρηση 0,2%, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να φθάνουν στα 286,2 εκατ. με άνοδο 7,1%. Μεγάλη ήταν, όμως, κατά 97% η υποχώρηση των καθαρών κερδών που άγγιξαν τα 1,5 εκατ. από 50,9 εκατ. το προηγούμενο έτος. 

Παράλληλα η διοίκηση προτείνει διπλασιασμό στην επιστροφή κεφαλαίου στα 0,4 ευρώ ανά μετοχή, ενώ επισημαίνει ότι υπήρξε ενίσχυση των ταμειακών ροών και μείωση του δανεισμού. 

Από την πλευρά του ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου τόνισε ότι «στη διάρκεια μια δύσκολης χρονιάς, μεριμνήσαμε πρώτα για τους εργαζόμενους μας και όσους βρίσκονται κοντά μας, καθώς και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Ταυτόχρονα, όμως, κατορθώσαμε να βελτιώσουμε τα οργανικά μας αποτελέσματα, και να επιτυγχάνουμε την πρόοδο μας προς τους στρατηγικούς στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανθεκτικότητα που  επέδειξε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, σε συνδυασμό με την ικανότητα προσαρμογής μας στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, αποτελούν τα θεμέλια της μελλοντικής μας ανάπτυξης

Η ανακοίνωση της εταιρείας

  • Σταθερός ενοποιημένος κύκλος εργασιών στα €1.607 εκ.
  • Αύξηση της κερδοφορίας (EBITDA) κατά 7,1% στα €286,2 εκ., τα υψηλότερα επίπεδα από το 2010. Οφέλη από την ανθεκτικότητα των αγορών και τα υψηλά επίπεδα πωλήσεων, τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών και το ευνοϊκό ενεργειακό κόστος.
  • Χαμηλότερα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας στα €1,5 εκ. (από €50,9 εκ. το 2019), ως αποτέλεσμα λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων ύψους €63,9 εκ. που σχετίζονται με την Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, απομειώθηκε πλήρως η λογιστική υπεραξία (goodwill) της Αιγύπτου ύψους €46,6 εκ. και αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €17,3εκ. Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά από φόρους ανέρχεται σε €65,4 εκ.
  • Ενίσχυση των ταμειακών ροών και μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά €155,2 εκ. στα €684,4 εκ. στις 31.12.20.
  • Φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030, σύμφωνα με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
  • Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους €0,40 ανά μετοχή (€0,20 ανά μετοχή το προηγούμενο έτος).
  • Απόφαση για ακύρωση ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν 5% των δικαιωμάτων ψήφου το 2ο τρίμηνο 2021.

Τα αποτελέσματα του 2020

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σημείωσε ισχυρές επιδόσεις το 2020, παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διατηρήθηκε σταθερός σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στα €1.607,0 εκ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν σημαντική αύξηση ύψους 7,1% και διαμορφώθηκαν στα €286,2 εκ., τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από το 2010.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στα €1,5 εκ. (από €50,9 εκ. το 2019), ως αποτέλεσμα σημαντικών λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων που αφορούν στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα την πλήρη απομείωση υπεραξίας (goodwill) ύψους €46,6 εκ. και τον αντιλογισμό αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους €17,3 εκ. της Titan Cement Egypt. Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά φόρων του έτους θα είχε ανέλθει σε €65,4εκ.

Οι συνέπειες της πανδημίας ήταν σαφώς λιγότερο επιβαρυντικές για τον Όμιλο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Συνολικά, ο κατασκευαστικός κλάδος δεν υπέστη πλήγμα ανάλογο της οικονομικής ύφεσης, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαία στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Οι επιδόσεις του 2020 βασίστηκαν στην ανθεκτικότητα των πωλήσεων στις περισσότερες αγορές μας.

Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Η ζήτηση δομικών υλικών στην Ελλάδα ανέκαμψε περαιτέρω. Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, η Τουρκία κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη των εγχώριων πωλήσεων και των εξαγωγών, ενώ η ζήτηση στη Βραζιλία βελτιώθηκε. Τα αποτελέσματα της Αιγύπτου απογοήτευσαν λόγω των δυσχερειών που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά.

Η σταθερότητα των τιμών στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε ενισχύθηκε από την ανάκαμψη της ζήτησης. Το ιδιαίτερα ευνοϊκό ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με την επιτυχή διαχείριση των δαπανών, ενίσχυσαν την κερδοφορία. Η ενδυνάμωση του Ευρώ το 2020, κυρίως έναντι του αμερικανικού δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας, είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου κατά €13,2 εκ. Στον αντίποδα, τα καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας ήταν σημαντικά χαμηλότερα και διαμορφώθηκαν στα €52,7 εκ. (€10,9 εκ. χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2019).

Στην πλειονότητα των αγορών μας οι εγχώριες πωλήσεις σημείωσαν θετικές τάσεις. Μετά την κάμψη της δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η κατασκευαστική δραστηριότητα ανέκαμψε μόλις χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των αγορών στις περιοχές δραστηριοποίησής μας. Το 2020 οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε 17,1 εκ. τόνους. Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε 5,4 εκ. μ 3 χάρη στις αυξημένες πωλήσεις στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βραζιλία. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 20 εκ.τόνους, κυρίως χάρη στην αύξηση που καταγράφηκε στην ελληνική αγορά. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών στην αμερικανική αγορά, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον κλάδο, παρέμειναν σταθερές σε υψηλά επίπεδα.

Οικονομικά αποτελέσματα δ' τριμήνου 2020

Το τέταρτο τρίμηνο του έτους ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,9%, κυρίως χάρη στα ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα που κατέγραψαν οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανήλθε σε €404,7 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 3,2% και διαμορφώθηκαν σε €56,8εκ., έναντι €58,7 εκ. το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Τα κέρδη EBITDA του τριμήνου επιβαρύνθηκαν από προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων ύψους €7,6 εκ.

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

  • Επιστροφή κεφαλαίου: Μετά την εξουσιοδότηση που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των  Μετόχων της Εταιρίας στις 13 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου  ύψους €0,40 ανά μετοχή σε όλους τους Μετόχους της εταιρίας. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι  οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της εταιρίας την Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, στις 12 μ.μ. (CEST) (ημερομηνία  καταγραφής - record date). Η είσπραξη του ποσού επιστροφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Ιουλίου  2021 μέσω των χειριστών των μετόχων, των τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών.
  • Ακύρωση ιδίων μετοχών: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την ακύρωση 4.122.393 ιδίων μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Οι σχετικές διαδικασίες θα ακολουθήσουν τη βελγική νομοθεσία και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2ου τριμήνου 2021.
Τα οικονομικά μεγέθη της Τιτάν για το 2020

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τιτάν: Άλμα κερδών 158% μετά τη μείωση εξόδων για τόκους

Στα 142,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα EBITDA, με τα καθαρά κέρδη να υπερδιπλασιάζονται και να φθάνουν στα 58 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2021. Ενισχυμένη η δραστηριότητα του ομίλου στις περισσότερες περιοχές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Στόχος η μείωση εκπομπών CO2 κατά 35% έως το 2030

Ο όμιλος έχει θέσει 20 στόχους οι οποίοι εστιάζουν σε τέσσερις πυλώνες που έχουν καθοριστεί ως ουσιώδεις και διέπονται από τις αρχές καλής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής.