ΓΔ: 788.46 -0.37% Τζίρος: 51.14 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

MIG: Διεύρυνση ζημιών στα 154,5 εκατ. για το 2020, λόγω της πανδημίας

Αρνητικό το 2020 και για τον όμιλο Attica, με τις ζημίες του να φθάνουν στα 49,4 εκατ., ενώ η MIG αναφέρει ότι θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για την αναδιάρθωση του δανεισμού της εντός του Μαίου.

«Βαρύ» ήταν το πλήγμα από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα για τον όμιλο MIG, ο οποίος εμφάνισε διεύρυνση των ζημιών του, αλλά και πτωτική πορεία στο σύνολο των οικονομικών του μεγεθών για το 2020. 

Αποτέλεσμα οι ζημίες του ομίλου να φθάσουν στο επίπεδο των 154,5 εκατ. ευρώ, με σημαντική επιβάρυνση από ζημιές των διακοπεισών δραστηριοτήτων οι οποίες έφθασαν στο επίπεδο των 68,8 εκατ. ευρώ. Πτωτική πορεία ακολούθησαν οι πωλήσεις, υποχωρώντας 27,7% στα 303,2 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να αποδυναμώνονται στα 36,3 εκατ., με πτώση 49,8%. 

Αρνητική ήταν η εικόνα και για τον όμιλο Attica, καθώς ο ι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε  290,4 εκατ. έναντι 405,4 εκ. το 2019, ενώ τo ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 40,5 εκ., έναντι 78,0 εκ. πέρυσι. Το συνολικό αποτέλεσμα της χρήσης του 2020 σε ενοποιημένη βάση μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές ποσού 49,4 εκ. έναντι κερδών  20,8 εκ. το 2019.

Αναφορικά με το θέμα του δανεισμού του, ο όμιλος αναφέρει ότι στο α' τρίμηνο του 2021 ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις και όπως τονίζει ότι η τελική ανακοίνωση των όρων που θα ισχύσουν θα γίνει εντός του επόμενου μήνα. 

MIG

Η ανακοίνωση του ομίλου

  • Η οικονομική δραστηριότητα τoυ συνόλου των κλάδων του Ομίλου MIG επηρεάστηκε αρνητικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19
  • Οι ενοποιημένες πωλήσεις των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου ανήλθαν σε €303,2 εκ. έναντι €419,4 εκ. το 2019
  • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA των Θυγατρικών ανήλθαν σε €42,9εκ. έναντι €81,7 εκ. το 2019
  • Επιτυχής συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της μητρικής εταιρείας μέχρι το 2024

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ΜΙG σε ενοποιημένη βάση μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε ζημίες ποσού € 85,7 εκ., ενώ το συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως επιβαρύνθηκε και από τις ζημιές των διακοπεισών δραστηριοτήτων οι οποίες ανήλθαν σε € 68,8 εκ. διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε € (154,5) εκ. έναντι € (32,3) εκ. το 2019. Το λειτουργικό αποτέλεσμα ΕΒΙΤDA των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων στο σύνολο του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος ποσού € 36,3 εκ. Στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης του 2020 σε ενοποιημένη και ατομική βάση παρουσιάζεται πλήρης ανάλυση των αποτελεσμάτων και των σχετικών ελέγχων απομείωσης.

Σημαντικότερες πληροφορίες όσον αφορά την επιτυχή αναδιάρθρωση του δανεισμού της μητρικής εταιρείας του Ομίλου MIG και την οικονομική επίδοση εντός του 2020 συνολικότερα:

Aναδιάρθρωση του συνολικού δανεισμού της μητρικής εταιρείας: Εντός του 1ου τριμήνου του 2021 η μητρική εταιρεία ΜΙG ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της βελτιώνοντας όλους τους βασικούς όρους. Ειδικότερα, επετεύχθη παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων για 3 έτη με δικαίωμα παράτασης για 1 επιπλέον έτος κατά την διακριτική ευχέρεια της πιστώτριας τράπεζας και σημαντικά μειωμένο επιτόκιο. Το σύνολο του υφιστάμενου δανεισμού της μητρικής εταιρείας θα καταστεί μακροπρόθεσμο καθώς δεν προβλέπονται ενδιάμεσες αποπληρωμές και το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων προβλέπεται να είναι συμβατικά πληρωτέο στη λήξη των δανείων το 2024. Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου οπότε και θα ακολουθήσει λεπτομερέστερη σχετική ανακοίνωση.

Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 290,4 εκατ. έναντι € 405,4 εκ. το 2019, ενώ τo ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε € 40,5 εκ., έναντι € 78,0 εκ. πέρυσι. Το συνολικό αποτέλεσμα της χρήσης του 2020 σε ενοποιημένη βάση μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές ποσού € 49,4 εκ. έναντι κερδών € 20,8 εκ. το 2019.

Η μείωση του κύκλου εργασιών και κατ΄ επέκταση του EBITDA του ομίλου Attica το 2020 σε σχέση με την χρήση του 2019 οφείλεται στη μείωση του μεταφορικού έργου ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19. Επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο δίμηνο του 2020 (προ της εκδήλωσης της πανδημίας), το μεταφορικό έργο του ομίλου Attica παρουσίαζε σημαντική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, τάση η οποία αντιστράφηκε πλήρως με την εμφάνιση της πανδημίας και την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην ελεύθερη διακίνηση επιβατών και οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, το 2020 σημειώθηκε μείωση του μεταφορικού έργου σε ποσοστό 53% στους επιβάτες, 38% στα Ι.Χ. οχήματα και 14% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το 2019. Τα δρομολόγια των πλοίων το 2020 μειώθηκαν κατά 27% σε σχέση με το 2019, ενώ ο όμιλος λόγω της πανδημίας προέβη σε επανασχεδιασμό πολλών δρομολογίων με βασικό κριτήριο την απρόσκοπτη μεταφορά αγαθών στα νησιά και την εξυπηρέτηση των κατοίκων τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο όμιλος Attica στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης προχωρά σε νέες επενδύσεις στηριζόμενος στην ισχυρή χρηματοοικονομική του θέση.

Σε αυτά τα πλαίσια υπεγράφη συμφωνία με το ναυπηγείο Brødrene Aa της Νορβηγίας για την κατασκευή 3 υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Aero Catamaran, τα οποία θα δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία του oμίλου στους συγκεκριμένους προορισμούς. Επιπλέον, o όμιλος Attica ολοκλήρωσε την εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers) στα πλοία BLUE STAR PATMOS, SUPERFAST XI και BLUE STAR DELOS, που συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των αέριων εκπομπών οξειδίων του θείου (SOx). Στρατηγικές προτεραιότητες κατά τη διαχείριση της πανδημίας αποτελούν η υγειονομική ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων και η διασφάλιση της συνδεσιμότητας της νησιωτικής χώρας για την αδιάλειπτη μεταφορά αγαθών στα νησιά και την εξυπηρέτηση των κατοίκων τους.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Ενισχύθηκε κατά 15% η κερδοφορία στο εννεάμηνο του 2021

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε 43,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο έναντι 34,6 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2020. Στα 280,1 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου καταγράφοντας άνοδο 17%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Στην επαναληπτική ΓΣ η απόφαση για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Η απόφαση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου ματαιώθηκε, καθώς στη σημερινή γενική συνέλευση της Marfin Investment Group δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία. Ποιες αποφάσεις λήφθηκαν.