ΓΔ: 1464.39 0.46% Τζίρος: 72.81 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Ναυτεμπορική

Σχέδιο διάσωσης με νέο επενδυτή από την Ναυτεμπορική

Σε ελεγκτική εταιρεία εγνωσμένου κύρους ανατίθεται η εκπόνηση σχεδίου αναδιοργάνωσης και η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή. Στις 24 Σεπτεμβρίου συζητείται η αίτηση της Eurobank για ειδική διαχείριση.

Λίγες ημέρες πριν συζητηθεί στο δικαστήριο, στις 24 Σεπτεμβρίου, η αίτηση της Eurobank για την υπαγωγή της Ναυτεμπορικής σε ειδική διαχείριση, η γενική συνέλευση των μετόχων εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο και αποφάσισε να ανατεθεί σε ελεγκτική εταιρεία εγνωσμένου κύρους η εκπόνηση σχεδίου αναδιοργάνωσης της εταιρείας και η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.

Ειδικότερα, η ιστορική εκδοτική εταιρεία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠAΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 11η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες και εκπροσωπούμενους δώδεκα (12) μετόχους που εκπροσωπούν 21.147.342 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 88,35% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

1. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι διετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 10.09.2021, το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Ειρήνη Αθανασιάδου

Αγγέλα Κοντογούρη

Μαριέττα Αθανασιάδου

Γεώργιο Κορομηλά, ανεξάρτητο μέλος

Αντώνη Γκορτζή, ανεξάρτητο μέλος

Ευάγγελο Νικολακάκη, ανεξάρτητο μέλος

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.147.342 σε σύνολο 21.147.342, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 88,35% του μετοχικού κεφαλαίου).

2.Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του αρ.37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Γεώργιο Κορομηλά, Πρόεδρο

Αντώνη Γκορτζή, Μέλος

Ευάγγελο Νικολακάκη, Μέλος

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.147.342 σε σύνολο 21.147.342,το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 88,35% του μετοχικού κεφαλαίου).

3.Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μετάθεση της εκλογής τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού στην επόμενη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2017.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.147.342 σε σύνολο 21.147.342,το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 88,35% του μετοχικού κεφαλαίου).

4. Όλοι οι παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την αμοιβή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιου Κορομηλά (Πρόεδρου της Επιτροπής Ελέγχου) για τις χρήσεις 1.1.2017 έως 31.12.2017 και 1.1.2018 έως 31.12.2018 και προέγκριναν την αμοιβή του ιδίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019. Αμοιβές στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δεν υπήρξαν στις χρήσεις 2017 και 2018 ούτε και προεγκρίθηκαν για τη χρήση 2019.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.147.342 σε σύνολο 21.147.342, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 88,35% του μετοχικού κεφαλαίου).

5. Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπέβαλε προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η οποία πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.147.342 σε σύνολο 21.147.342,το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 88,35% του μετοχικού κεφαλαίου).

6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του Καταστατικού εντός των προθεσμιών που τάσσει ο Νόμος, η οποία θα εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.147.342 σε σύνολο 21.147.342,το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 88,35% του μετοχικού κεφαλαίου).

7.Οι παραστάντες Μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με την κατάθεση της από 20.06.2019 αυτοτελούς αίτησης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS A.E. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Mέτρων) για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ' άρθρο 70 παρ. 3 του Ν. 4307/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 ΠτΚ στο πλαίσιο αιτήσεως περί θέσης της Εταιρείας στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, η οποία πρόκειται να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 και την συζήτηση στις 25.06.2019 της από 20.06.2016 αίτησης προσωρινής διαταγής ενώπιον του κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προσωρινή διαταγή έγινε δεκτή με την υπ' αριθμ. 3642/26.06.2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ισχύει μέχρι τη συζήτηση της από 20.06.2019 αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο της της 24ης Σεπτεμβρίου 2019.

8. Τέλος, αποφασίστηκε η ανάθεση σε εγνωσμένου κύρους ελεγκτική εταιρεία εκπόνησης businessplan για την αναδιοργάνωση της εταιρείας και η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.147.342 σε σύνολο 21.147.342,το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 88,35% του μετοχικού κεφαλαίου).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με ζημιές το α' εξάμηνο για τον Όμιλο Φουρλή

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ ενώ σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.  Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,1 εκατ.  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το στρατηγικό πλάνο της ZeniΘ που βάζει στόχο τους 500.000 πελάτες

Η ΖeniΘ, με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων παρουσίας της στην Ελλάδα θέτει ως στρατηγικό στόχο το να σπάσει το φράγμα των 500.000 συνδέσεων ενέργειας μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια και λανσάρει στην αγορά τρεις νέες υπηρεσίες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δίμηνη αναβολή στη δίκη για την «Ναυτεμπορική»

Η διοίκηση της εταιρείας ισχυρίζεται ότι συζητεί με ενδιαφερόμενο επενδυτή για σχέδιο αναδιάρθρωσης με βάση το άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα. «Δεν εξυπηρετεί κανέναν η αναβολή», δηλώνει τραπεζική πηγή.