ΓΔ: 795.24 2.06% Τζίρος: 72.17 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:17:05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Ναυτεμπορική: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Φεβρουαρίου, εν αναμονή επενδυτή

Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ναυτεμπορικής. Ποια θέματα πρόκειται να συζητηθούν.

Την ώρα που οι πληροφορίες θέλουν την Ναυτεμπορική να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με επενδυτή, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευσή της θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, αλλά και η εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.", που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2020 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να συμμετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2020, που θα λάβει χώρα την 19 ηΦεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λένορμαν αριθ. 205, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής του.

4) Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017

5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 29.01.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου 2020, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 4 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στον ίδιο τόπο και χώρο (ήτοι στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Λένορμαν 205).

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δίμηνη αναβολή στη δίκη για την «Ναυτεμπορική»

Η διοίκηση της εταιρείας ισχυρίζεται ότι συζητεί με ενδιαφερόμενο επενδυτή για σχέδιο αναδιάρθρωσης με βάση το άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα. «Δεν εξυπηρετεί κανέναν η αναβολή», δηλώνει τραπεζική πηγή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σχέδιο διάσωσης με νέο επενδυτή από την Ναυτεμπορική

Σε ελεγκτική εταιρεία εγνωσμένου κύρους ανατίθεται η εκπόνηση σχεδίου αναδιοργάνωσης και η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή. Στις 24 Σεπτεμβρίου συζητείται η αίτηση της Eurobank για ειδική διαχείριση.
αττικές εκδόσεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις Αττικές Εκδόσεις το 100% της εταιρείας Ιονικές Εκδόσεις

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 225.000,00 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας Αττικές Εκδόσεις ΑΕ και δεν υπερβαίνει το 30% των ιδίων κεφαλαίων της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ναυτεμπορική: Στον Δ. Μελισσανίδη ο τίτλος, σε Cairo Estate τα ακίνητα

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει την απόκτηση των βασικών περιουσιακών της στοιχείων από τους δύο ομίλους, ενώ τονίζει ότι για ένα από τα περιουσιακά της στοιχεία δεν υπήρξε καμία προσφορά.