ΓΔ: 1273.48 0.25% Τζίρος: 70.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
αττικές εκδόσεις

Αττικές Εκδόσεις: Αύξηση του τζίρου στο εννεάμηνο, υποχώρησε η κερδοφορία

Παρέμειναν σε πτωτική πορεία οι πωλήσεις εντύπων περιοδικών και ενθέτων καθώς υποχώρησαν κατά 15% σε επίπεδο ομίλου. Μεγάλη υποχώρηση των EBITDA που σημείωσαν πτώση κατά 37% σε επίπεδο ομίλου και 151% σε επίπεδο εταιρείας.

Παρά την πτώση που συνεχίζεται στις πωλήσεις των εντύπων περιοδικών και ενθέτων, ενισχυμένα εμφανίζονται τα μεγέθη των Αττικών Εκδόσεων στο εννεάμηνο, λαμβάνοντας ώθηση από την αύξηση των διαφημιστικών εσόδων, με τον όμιλο να συνεχίζει να αξιοποιεί τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου στο εννεάμηνο παρουσίασε αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, κατά 985 χιλ. ευρώ, ήτοι +7,7%. και μείωση κατά 432 χιλ. ευρώ για την εταιρεία, που αντανακλά σε μείωση 7,5%.

Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις εντύπων περιοδικών και λοιπών ενθέτων σε αυτά εμπορευμάτων συνέχισαν την πτωτική τους πορεία καθώς στο σύνολο του 9μηνου ήταν μειωμένες κατά 446 χιλ. ευρώ, ήτοι -15% για την εταιρεία και κατά 148 χιλ. ευρώ, ήτοι -3% για τον όμιλο.

Ενίσχυση των μεγεθών για τον όμιλο στο εννεάμηνο

Τα έσοδα υπηρεσιών, δικαιωμάτων και αποθεμάτων μειώθηκαν για την εταιρεία κατά 293 χιλ. ευρώ, ήτοι -25,2% και για τον όμιλο κατά 309 χιλ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε πτώση 24,6%, καθώς ολοκληρώθηκαν συμφωνίες για την πώληση τηλεοπτικών προγραμμάτων προς τρίτους. Αντίθετα, τα διαφημιστικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση στο σύνολο του 9μήνου κατά 308 χιλ. ευρώ, ήτοι 19,7% για την εταιρεία και κατά 1.442 χιλ. ευρώ, ήτοι 21,3% για τον όμιλο. Η αύξηση των διαφημιστικών εσόδων αφορούσε το σύνολο των μέσων του ομίλου (έντυπα, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες).

Ο όμιλος και η εταιρεία, συνέχισαν να αξιοποιούν τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας «Covid-19» και των επιπτώσεων των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το σύνολο των σχετικών επιδοτήσεων για το εννεάμηνο ανήλθε σε 265 χιλ. ευρώ για τον όμιλο και σε 49 χιλ. ευρώ για την εταιρεία, έναντι 891 χιλ. ευρώ και 307 χιλ. ευρώ αντίστοιχα την περίοδο 1.1-30.9.2021, ήταν δηλαδή μειωμένες κατά 626 χιλ. ευρώ για τον όμιλο και κατά 258 χιλ. ευρώ για την εταιρεία σε σχέση με την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εννεάμηνο μειώθηκαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, κατά 527 χιλ. ευρώ για τον όμιλο και κατά 964 χιλ. ευρώ για την εταιρεία, υποχωρώντας κατά 37% και 151% αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του εννεαμήνου μειώθηκαν κατά 542 χιλ. ευρώ για τον όμιλο και κατά 7 χιλ. ευρώ για την εταιρεία σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με την επισήμανση ότι στα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας της τρέχουσας περιόδου 1.1 – 30.9.2022 περιλαμβάνονται και έσοδα από μερίσματα θυγατρικής ποσού 1 εκ. ευρώ.

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και των εξελίξεων στο μακροοικονομικό περιβάλλον στον όμιλο και στην εταιρεία είναι:

  1. σημαντική αύξηση των τιμών του δημοσιογραφικού χαρτιού,
  2. αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας των κτηριακών εγκαταστάσεων και πομπών των ραδιοφωνικών σταθμών του Ομίλου και
  3. αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους καθώς το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας και του ομίλου είναι σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από το Euribor πλέον περιθωρίου.

Εκτιμάται ότι η συνολική πρόσθετη επιβάρυνση των ανωτέρω για την περίοδο 1.1 – 30.9.2022 ανέρχεται σε 150 χιλ. ευρώ για την εταιρεία και 280 χιλ. ευρώ για τον όμιλο προερχόμενη από την αύξηση των τιμών του δημοσιογραφικού χαρτιού και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι βάσει του Ν.4949 άρθρο 88 της 30.06.2022 αποφασίστηκε η ανά τρίμηνο επιχορήγηση του κόστους δημοσιογραφικού χαρτιού των εκδοτικών επιχειρήσεων για την περίοδο 1.2 - 31.12.2022 με το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης να ισούται με ποσοστό 50% του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χαρτιού της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, εξέλιξη η οποία αναμένεται να περιορίσει την αρνητική επίπτωση της ανόδου των τιμών του δημοσιογραφικού χαρτιού για τον όμιλο και την εταιρεία.

Το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας την 30.9.2022 διαμορφώθηκε σε 9.562 χιλ. ευρώ έναντι 10.123 χιλ. ευρώ την 31.12.2021, ήτοι μειωμένος κατά 560 χιλ. ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα της εταιρείας ανήλθαν σε 1.280 χιλ. ευρώ έναντι 2.073 χιλ. ευρώ την 31.12.2021, ήτοι μειωμένα κατά 793 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το σύνολο του δανεισμού του ομίλου την 30.9.2022 διαμορφώθηκε σε 13.574 χιλ. ευρώ έναντι 14.344 χιλ. ευρώ την 31.12.2021, ήτοι μειωμένος κατά 770 χιλ. ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 4.925 χιλ. ευρώ έναντι 5.884 χιλ. ευρώ την 31.12.2021, ήτοι μειωμένα κατά 958 χιλ. ευρώ.

Πέραν των ανωτέρω, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2022.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

αττικές εκδόσεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις Αττικές Εκδόσεις το 100% της εταιρείας Ιονικές Εκδόσεις

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 225.000,00 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας Αττικές Εκδόσεις ΑΕ και δεν υπερβαίνει το 30% των ιδίων κεφαλαίων της.