ΓΔ: 932.96 2.15% Τζίρος: 88.27 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Εκδόσεις Λιβάνη

Λιβάνης: Πτώση 39,38% του κύκλου εργασιών στο α΄εξάμηνο του 2020

«Σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας» σημειώνει η οικονομική έκθεση.

Πτώση του κύκλου εργασιών του σε ποσοστό 39,38% κατέγραψε ο Όμιλος Λιβάνη στο α΄εξάμηνο του 2020, ενώ η εταιρεία της τάξης του 36,24% σε σύγκριση µε το A’ εξάμηνο 2019 καθώς η τρέχουσα οικονομική και υγειονομική κρίση συνδυαστικά έχει πλήξει σημαντικά και τον κλάδο των εκδόσεων στον οποίο δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο ο Όμιλος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου, η εταιρεία διέθεσε νέους τίτλους σε ελκυστικές για το κοινό της τιμές και προχώρησε σε σταθεροποίηση των παραγόμενων τίτλων και σε προσφορά παλαιών τίτλων σε μειωμένες τιμές, με σκοπό να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της.

Οι διοικητικές δαπάνες της εταιρείας υποχώρησαν κατά 42,48% και τα έξοδα διαθέσεως κατά 40,70%. Ωστόσο αναμένεται να μειωθούν κι άλλο λόγω κυρίως της μείωσης του προσωπικού και του κόστους μισθοδοσίας, πάντα στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής και ευαισθησίας που εφαρμόζει η εταιρεία, τα οικονομικά οφέλη της οποίας θα εμφανισθούν μεταγενέστερα. Η εταιρεία στις παρούσες συνθήκες, επίσης, έχει προβεί σε διορθωτικές κινήσεις μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη διάθεσης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η θυγατρική εταιρεία "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε." εμφανίζει κέρδη προ φόρων 2 χιλ. ευρώ. Ο Όμιλος εμφανίζει λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα 11 χιλ. ευρώ και η Εταιρεία εμφανίζει λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα 9 χιλ. ευρώ ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2019 ήταν ζημίες 241 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 220 χιλ. ευρώ για την εταιρεία.

«Σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας» σημειώνει η οικονομική έκθεση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 7.7 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία περιγράφει ότι τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 30/06/2020 ήταν αρνητικά και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, ενώ υφίστανται και ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και προμηθευτές. Επιπρόσθετα στο α’ εξάμηνο του 2020, η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 επέφερε κάθετη πτώση του τζίρου και σημαντική μείωση της δραστηριότητας του Ομίλου. Στη Σημείωση 7.7 επί της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς τους, τα οποία εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των οφειλών της από τους πιστωτές στα πλαίσια του Ν. 4469/2017 περί «Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». Κατά συνέπεια οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

αττικές εκδόσεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις Αττικές Εκδόσεις το 100% της εταιρείας Ιονικές Εκδόσεις

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 225.000,00 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας Αττικές Εκδόσεις ΑΕ και δεν υπερβαίνει το 30% των ιδίων κεφαλαίων της.