ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: iaso.gr

Ιασώ: Στο 91,77% έφθασε το μερίδιο Oaktree και μελών της διοίκησης

Τα πρόσωπα που ελέγχονται από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC και τους άλλους μετόχους, κατέχουν συνολικά 112.106.149 μετοχές.

Το 91,77% του μετοχικού βρίσκεται στην κατοχή της εταιρείας Oaktree Capital Group Holdings και ορισμένων μελών της διοίκησής της, όπως δημοσιοποίησε η εταιρεία Ιασώ, με χρηματιστηριακή της ανακοίνωση. 

Σε αυτήν τονίζει ότι «Έπειτα από την υποβολή την 06.05.2021 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» (ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας «ΙΑΣΩ» (η «Εταιρία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας: Κατά την 17.05.2021, ο Προτείνων απέκτησε 210.997 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,17% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 1,50 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 316.495.50 Ευρώ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 109.963.555 μετοχές.

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι:

  • η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα,
  • οι κ.κ. Γεώργιος Σταματίου, Μαρία Σταματίου, Ουρανία Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκης, Τριάδα Δουλγεράκη, Φώτιος Δουλγεράκης, και Παρθενόπη Ξενιτίδου (οι «Λοιποί Μέτοχοι») και
  • τα πρόσωπα που ελέγχονται από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC και τους Λοιπούς Μετόχους, κατέχουν συνολικά 112.106.149 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 91,77% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιασώ: Μη ουσιώδης η επίπτωση της πανδημίας στα αποτελέσματα του 2020

Ο κλάδος της Υγείας στο σύνολο του παρουσίασε βελτίωση της ζήτησης εντός του 3ου τρίμηνου σε αντίθεση με τους άλλους Κλάδους της Οικονομίας των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων για το περιορισμό της πανδημίας.