ΓΔ: 860.03 -1.76% Τζίρος: 47.63 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Jumbo: Στις 15 Ιουνίου η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Από την εταιρεία διευκρινίζεται ότι σε σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου στις 29 Ιουνίου.

Την ακύρωση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 2 Ιουνίου 2021 γνωστοποίησε η Jumbo. Η συνέλευση, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της ανώνυμης εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία):

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 15.06.2021.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την προαναφερόμενη ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 • Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
 • Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου
 • Ενημέρωση σχετικά με τις χρηματικές διανομές που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2020, έγκριση και επικύρωσή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
 • Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και μη διανομή μερίσματος
 • Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ)’ άρθρου 117 του ν. 4548/2018
 • Έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018
 • Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της
 • Υποβολή και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018
 • Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020
 • Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή της με το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης
 • Τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού Εταιρείας
 • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με διετή θητεία και ορισμός των ανεξάρτητων μελών
 • Διάρκεια θητείας της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 15.06.2021, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 29.06.2021 και ώρα 15.00.

Σημειώνεται ότι για την επαναληπτική συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018. Λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19, η Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 2021 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 9% σημείωσαν οι πωλήσεις του ομίλου Jumbo κατά το 8μηνο

Στην ανακοίνωσή του ο όμιλος τονίζει ότι καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και χαρακτηρίζει ως «παράλογο» το κόστος μεταφοράς.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Jumbo: Αύξηση 10% των πωλήσεων, προβληματισμός για την κερδοφορία

Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, το κόστος των πρώτων υλών και οι υψηλές τιμές των ναύλων προκαλούν ανησυχία στην εταιρεία που αναφέρει ότι το 2021 και το 2022 μπορεί να είναι χαμένες χρονιές από άποψη κερδοφορίας σε σχέση με το 2019.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 12,6% για τις πωλήσεις της Jumbo το α' εξάμηνο του 2021

Προβληματισμό προκαλεί στον όμιλο η αύξηση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, ο οποίος πραναγγέλει αλλαγή στρατηγικής τόσο σε αυτόν όσο και στον σχεδιασμό λειτουργίας των νέων καταστημάτων.