ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πλαστικά Θράκης: Παράταση δύο μηνών στην αποπληρωμή ακινήτου στις ΗΠΑ

Οι λοιποί όροι και προβλέψεις της συμβάσης αγοραπωλησίας του  βιομηχανικού ακινήτου, εξακολουθούν να διατηρούνται σε πλήρη ισχύ, σύμφωνα με την εταιρεία.

Για δύο χρόνια παρατείνεται η αποπληρωμή του υπολειπόμενου μέρους του τιμήματος του βιομηχανικού ακινήτου της Πλαστικά Θράκης, το οποίο βρίσκεται στην Καρολίνα των ΗΠΑ. Η παράταση συμφωνήθηκε ως αναγκαία εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων του αγοραστή, που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη συναλλαγή. 

Η ανακοίνωση της Πλαστικά Θράκης:

«Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, και σε συνέχεια των από 24.04.2020, 18.06.2020 και 28.08.2020 σχετικών ανακοινώσεών της, περί μεταβίβασης αιτία πωλήσεως από την σε ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρεία Thrace Linq Inc.,  του ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου της, το οποίο βρίσκεται στη Νότια Καρολίνα των Η.Π.Α., κατόπιν της οριστικής παύσης της παραγωγικής λειτουργίας της ως άνω θυγατρικής, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων στην ως άνω σύμβαση αγοραπωλησίας μερών, η αποπληρωμή του υπολειπόμενου μέρους του τιμήματος (καθώς και των αναλογούντων τόκων και εξόδων), η οποία είχε ορισθεί να πραγματοποιηθεί έως την 15η Ιουνίου 2021, να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (ήτοι μέχρι την 15η Αυγούστου 2021). Η εν λόγω παράταση συμφωνήθηκε ως αναγκαία εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων του Αγοραστή, που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη συναλλαγή. 

Οι λοιποί όροι και προβλέψεις της ανωτέρω συμβάσης αγοραπωλησίας του εν λόγω  βιομηχανικού ακινήτου, κατά τα αναφερόμενα στις ως άνω ανακοινώσεις, εξακολουθούν να διατηρούνται σε πλήρη ισχύ».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Ο Ι. Σιδέρης αναλαμβάνει διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο κ. Ιωάννης Σιδέρης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων από το London School of Economics.