ΓΔ: 1457.74 0.75% Τζίρος: 86.36 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
tzirakian-swlines-kataskeues
Φώτο: Σωληνουργεία Τζιρακιάν

Τζιρακιάν: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ, αντλήθηκαν 3,04 εκατ. ευρώ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 914.000 χιλιάδες ευρώ, ενώ αυξήθηκε κατά 457.200, με την έκδοση 1.524.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού 3.048.000 ευρώ, γνωστοποίησε η Σωληνουργεία Τζιρακιάν.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 457.200 ευρώ, με την έκδοση 1.524.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία, ενώ το ποσό των 2,5 εκατ. εθρώ θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Σωληνουργεία Τζιρακιάν:

«Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού 3.048.000 ευρώ μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής, από τους παλαιούς μετόχους και όσους απέκτησαν τα δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης και εφόσον άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.

Ειδικότερα:

Η Αύξηση υπερκαλύφθηκε κατά ποσοστό 9,5% καθώς η ζήτηση από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ανήλθε σε ευρώ 3.338.468, ήτοι 1.669.234 μετοχές συνολικά.

Από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης καλύφθηκε ποσοστό 89,28% του ποσού της Αύξησης με την καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 2.721.140 που αντιστοιχεί σε 1.360.570 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Από την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 10,72% του ποσού της Αύξησης με την καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 326.860, που αντιστοιχεί σε 163.430 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν αναλογικά με βάση τον αριθμό των 308.664 νέων μετοχών που ζητήθηκαν συνολικά από επενδυτές μέσω προεγγραφών σύμφωνα με τις από 25.05.2021 και 22.06.2021 αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω και την 22.06.2021 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία πιστοποιήθηκε η Αύξηση, το τελικό ποσό κάλυψης της Αύξησης ανήλθε σε 100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €3.048.000.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €457.200, με την έκδοση 1.524.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία, ενώ ποσό ευρώ δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων (ευρώ 2.590.800) θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ εννιακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (ευρώ 914.400) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες (3.048.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Αυλων Τίτλων («ΣΑΤ»), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας».

Κατόπιν των ανωτέρω o Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν δήλωσε:

«Η ανταπόκριση των παλαιών μετόχων αλλά και των νέων επενδυτών στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η υπερκάλυψη αυτής αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Εταιρεία μας. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική ζήτηση καθώς και ότι συμμετείχαν τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και θεσμικοί επενδυτές, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο επιχειρηματικό πλάνο μας. Ταυτόχρονα αισθανόμαστε αυξημένη ευθύνη να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου χτίζοντας ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης και δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας .»

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

tzirakian-swlines-kataskeues
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Πτώση στα κέρδη και αύξηση στον τζίρο το 9μηνο

Αύξηση του κύκλου εργασιών στα 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με το εννιάμηνο του 2021 που είχε 22,38 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 1,55 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021.
tzirakian-swlines-kataskeues
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Άνοδος 82,53% στον κύκλο εργασιών το γ' τρίμηνο

Σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών τα οποία ανήλθαν σε 3,294 εκατ. έναντι 0,227 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020 αλλά και των προ φόρων κερδών, τα οποία ανήλθαν σε 2,507 εκατ. έναντι 0,193 εκατ. το 2020.  
tzirakian-swlines-kataskeues
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τζιρακιάν: Από τις 4/6 η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για την ΑΜΚ

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από τις 4 Ιουνίου έως και τις 17 Ιουνίου στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 457.200 ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Alpha Bank με το TAA συμβάλλουν στην αναγέννηση της Λίμνης Ευβοία

Η επένδυση έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, που δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από τις καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες των τελευταίων ετών, καθώς αναμένεται να συμβάλει στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.