ΓΔ: 895.88 0.33% Τζίρος: 25.89 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:35:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Inform Lykos

Inform Λύκος: Από τις 8 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος 0,04 ευρώ

Το μέρισμα για τη χρήση 2020 ανέρχεται σε 823.134,96 ευρώ προ της παρακράτησης φόρου, αντιστοιχεί σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή και υπόκειται σε παρακράτηση 5%.

Την καταβολή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό μέρισμα 0,038 ευρώ ανά μετοχή) ενέκρινε η ΓΣ της Inform Λύκος, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 1η Ιουλίου 2021 ενώ ως ημερομηνία έναρξης καταβολής η 8η Ιουλίου 2021.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Inform Λύκος

«Ανακοινώνεται από την εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία») ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18ης Ιουνίου 2021 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος € 0,04 ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2020.

Το μέρισμα για τη χρήση 2020 ανέρχεται σε € 823.134,96 προ της παρακράτησης φόρου, αντιστοιχεί σε € 0,04 ανά μετοχή και υπόκειται σε παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4646/2019, ήτοι € 0,002. Κατά συνέπεια οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό μέρισμα μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση € 0,038 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 2α Ιουλίου 2021 (ημ/νία προσδιορισμού-record date). Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη μερίσματος έχει οριστεί η 1η Ιουλίου 2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 8η Ιουλίου 2021.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως την 8η Ιουλίου 2022).

Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ & ΑΦΜ), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 11η Ιουλίου 2022, η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2020 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί Αττικής, 5ο χλμ. Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6697608 κα Ελένη Γούναρη).

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (άρθρο 250 περ. 15 του Α.Κ.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η σχετική αξίωση και ότι μετά την παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξαγορά του 100% της SenseOne Technologies από την Space Hellas

Οι τεχνολογικές λύσεις που προσφέρει στον χώρο του Internet of Things και η SenseOne IoT Platfom που η ίδια έχει αναπτύξει, έχουν αναγνωριστεί και έχουν βραβευτεί τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδος με πολλά βραβεία καινοτομίας στον τομέα του ΙοΤ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Entersoft: Aύξηση 50% του τζίρου και 43% της κερδοφορίας στο εννεάμηνο

Τα έσοδα της Entersoft ανήλθαν σε 17,39 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 50%, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των εσόδων να προέρχεται από τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, εξαιτίας του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξημένη κατά 74,3% η κερδοφορία της Space Hellas στο εννεάμηνο

Στα 62,4 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο κύκλος εργασιών της Space Hellas στο εννεάμηνο, καθώς επεκτείνονται οι δραστηριότητες της Space Hellas στον τομέα του λογισμικού. Γιατί αναμένει η εταιρεία να συνεχιστεί η θετική πορεία.