Έπεσε στο 31,71% το ποσοστό της Fairfax στη Eurobank

Το ποσοστό της Fairfax στην Eurobank μειώθηκε κάτω από το όριο του 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, πέφτοντας στο 31,71%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.159.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της τράπεζας.

Μειώθηκε το ποσοστό της Fairfax στη Eurobank, όπως έκανε γνωστό η τράπεζα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα γνωστοποίησε ότι με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία Fairfax Financial Holdings Limited, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax, κατήλθε στις 07.11.2019 του ορίου του 1/3 επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ.

Ειδικότερα, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax διαμορφώθηκε σε 31,71%, που αντιστοιχεί σε 1.159.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

Τέλος, στην ανωτέρω αναφερόμενη γνωστοποίηση που ελήφθη από τη Fairfax, σημειώνεται ότι η Fairfax δεν είναι ελεγχόμενη επιχείρηση από κανένα πρόσωπο, όπως ορίζεται η έννοια της ελεγχόμενης επιχείρησης στο ν. 3556/2007.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ