ΓΔ: 908.95 3.66% Τζίρος: 32.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:39:45 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Δεσμευτική συμφωνία Alpha Bank - Davidson Kempner για την πώληση NPEs 3,4 δισ.

Με την ολοκλήρωση του Project Cosmos, η Alpha Bank θα έχει επιτύχει μείωση των «κόκκινων δανείων» από το 2017 μέχρι σήμερα κατά 18 δισ. σε όρους μικτής λογιστικής αξίας. Στόχος δείκτης NPE 7% στο άμεσο μέλλον.

Την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρείες που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner για την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Cosmos, που αποτελείται κατά βάση από μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα, μεικτής λογιστικής αξίας 3,4 δισ. ευρώ και συνολικής οφειλής 4,9 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Η συναλλαγή πρόκειται να ενταχθεί στο σχέδιο «Ηρακλής» και έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης Galaxy στο πλαίσιο της υλοποίησης του επικαιροποιημένου Επιχειρηματικού Σχεδίου της, η Αlpha Bank. Πηγές της τράπεζας τονίζουν ότι μέσω της συναλλαγής, επιτυγχάνεται υψηλή ανάκτηση ύψους 50%, που αποτελεί μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των ελληνικών συναλλαγών, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψιν ότι πρόκειται για μία multi-asset τιτλοποίηση. Σημειώνεται ότι η συναλλαγή αναμένεται να έχει μηδαμινή επίδραση στα κεφάλαιά της.

To χαρτοφυλάκιο Cosmos αποτελείται από περίπου 60 χιλιάδες δάνεια όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, SBL, καταναλωτικά, επιχειρηματικά) και είναι συνολικού ύψους 3,4 δισ. σε όρους Gross Book Value (μεικτής λογιστικής αξίας) και 4,9 δισ. όρους Total Exposure (συνολική οφειλής).

Η ολοκλήρωση της πώλησης των ομολογιών της Συναλλαγής Cosmos και η αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων, θα λάβει χώρα το 4ο τρίμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μετά και τη λήψη των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «η τράπεζα θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, κάνοντας χρήση των διατάξεων του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Η Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. θα είναι ο διαχειριστής του δανειακού χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Cosmos.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος, υπέβαλε την 15.10.2021 αίτηση υπαγωγής βάσει του ν. 4649/2019 της τιτλοποίησης Cosmos στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής». Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Cosmos, συνολικής αξίας έως Ευρώ 1,7 δισ.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου από την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Cosmos, μαζί με την αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αναλογούν σε 50% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας του δανειακού χαρτοφυλακίου. H Συναλλαγή Cosmos αναμένεται να είναι ουδέτερη από απόψεως επάρκειας συνολικών κεφαλαίων, καθώς η επιπρόσθετη επιβάρυνση στα αποτελέσματα ύψους Ευρώ 0,3 δισ., εντός του πλαισίου των στόχων που έχουν τεθεί από τον Όμιλο για συναλλαγές μη-εξυπηρετούμενων δανείων, αντισταθμίζεται από αντίστοιχη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού. Η Συναλλαγή θα επιτρέψει στον Όμιλο να εξυγιάνει περαιτέρω τον ισολογισμό του προκειμένου να επιτύχει τους δεδηλωμένους του στόχους.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής Cosmos αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του δ’ τριμήνου 2021 υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων, της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για την παροχή της εγγύησης του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής» για τις ομολογίες υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και την εποπτική έγκριση για τη μεταφορά σημαντικού κινδύνου («SRT») του υποκείμενου χαρτοφυλακίου δανείων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό («SSM»).

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Cosmos, η HoldCo θα συνεισφέρει το 44% των Mezzanine και Junior ομολογιών των τιτλοποιήσεων Galaxy και Cosmos σε θυγατρική εταιρεία που θα ιδρύσει και στη συνέχεια θα διανείμει σε είδος τις μετοχές της θυγατρικής αυτής εταιρείας στους μετόχους της. Το χρονοδιάγραμμα αυτής της διανομής θα ανακοινωθεί από την HoldCo με τη λήψη των σχετικών εταιρικών αποφάσεων».

Μείωση «κόκκινων» δανείων κατά 18 δισ.

Με την ολοκλήρωση του Project Cosmos, η Alpha Bank θα έχει επιτύχει δραστική μείωση των «κόκκινων δανείων» από το 2017 μέχρι σήμερα κατά 18 δισ. ευρώ σε όρους μικτής λογιστικής αξίας.

Μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκαν οι εξής συναλλαγές:

 • Project Venus, ύψους Ευρώ 0.9 δισ. Αφορούσε σε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
 • Project Mars, ύψους ευρώ 0.3 δισ. Επρόκειτο για επιχειρηματικά και δάνεια λιανικής στη Ρουμανία.
 • Project Jupiter, ύψους Ευρώ 1 δισ. περίπου. Αφορούσε σε δάνεια ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα κυρίως με ακίνητα.
 • Project Mercury, ύψους Ευρώ 1,1 δισ. Αφορούσε σε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
 • Project Neptune, ύψους Ευρώ 1,1 δισ. Αφορούσε, επίσης, σε δάνεια ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα κυρίως με ακίνητα.
 • Project Galaxy, τιτλοποίηση δανείων ύψους ευρώ 10,8 δισ. – Πρόγραμμα Ηρακλής Ι
 • Project Cosmos, τιτλοποίηση δανείων ύψους Ευρώ 3,4 δισ. – Πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ

Επίσης, σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται οι εξής συναλλαγές:

 • Project Orbit, ύψους Ευρώ 1,3 δισ. Αποτελείται από ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
 • Project Sky, ύψους Ευρώ 2,2 δισ., με την περίμετρο να αφορά σε στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά και μικρά επαγγελματικά δάνεια. 
 • Project Solar, ύψους Ευρώ 0,4 δισ. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης επιχειρηματικών δανείων, κοινών σε όλες τις τράπεζες.
 • Άλλες συναλλαγές, ύψους Ευρώ 0,7 δισ. και αφορούν σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων leasing και επιλεγμένων επιχειρηματικών δανείων.

Στόχος της Alpha Bank είναι η διαμόρφωση των δεικτών NPE και NPL στο 7% και 5% αντίστοιχα, στον αμέσως ορατό χρονικό ορίζοντα.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β. Ψάλτης: Οι εξελίξεις μας δικαιώνουν για την επανέναρξη του Project Galaxy

Μιλώντας στο πλαίσιο του 3oυ Athens Investment Forum, ο CEO της Alpha Bank ανέφερε πως θα είναι θετικό αν υπάρξουν νέα εργαλεία από τις εποπτικές αρχές για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Δεσμευτική προσφορά από Fortress για χαρτοφυλάκιο NPEs 1,1 δισ.

Η συναλλαγή έγινε στο 24% της αξίας των δανείων. Πρόκειται για δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καλύπτονται από εξασφαλίσεις. Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα η συναλλαγή σημειώνουν στελέχη της Alpha Bank.