ΓΔ: 942.46 -1.58% Τζίρος: 100.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: SOOC

Στις 16 Νοεμβρίου η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της ΔΕΗ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που δημοσίευσε η ΔΕΗ, στις 4 Νοεμβρίου θα κλείσει το βιβλίο προσφορών. Η εταιρεία θα εκδώσει 130 έως 150 εκατ. νέες μετοχές και το εύρος τιμών για το book building προσδιορίσθηκε μεταξύ 8,5 και 9 ευρώ.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ  με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει την Τρίτη και να κλείνει την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου. Η ΔΕΗ θα εκδώσει 130 έως 150 εκατ. νέες μετοχές και το εύρος τιμών για το book building προσδιορίσθηκε μεταξύ 8,5 και 9 ευρώ. Έτσι, θα αντληθούν από 1,105 έως 1,350 δισ. ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό μετοχών που τελικά θα εκδοθούν και την τιμή διάθεσης που θα οριστικοποιηθεί μέσω του book bulding.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που δημοσίευσε η ΔΕΗ, στις 12 Νοεμβρίου θα υπάρξει έγκριση από το ΧΑ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και στις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή των νέων μετοχών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εισηγμένης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 29.10.2021, ενέκρινε, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 19.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δε θα είναι κατώτερο των €322.400.000 ούτε υψηλότερο των €372.000.000, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €2,48, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 130.000.000 ούτε υψηλότερος των 150.000.000 (οι "Νέες Μετοχές"), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγρ. 1, στοιχείο β' του Νόμου 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας (η "Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου"), Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα διενεργηθεί χωρίς δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, τα οποία αποκλείστηκαν δυνάμει απόφασης της προαναφερθείσας.

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι από την 1.11.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά την 1.11.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής το "Ενημερωτικό Δελτίο"), αναφορικά με (ί) τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα των Νέων Μετοχών (η "Δημόσια Προσφορά") με τιμή διάθεσης η οποία δε θα είναι κατώτερη από €8,50 ούτε υψηλότερη από €9,00 ανά Νέα Μετοχή, και (ϋ) την εισαγωγή του συνόλου των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α.")".

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, για τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά και τους κανόνες και όρους διάθεσης και κατανομής των Νέων Μετοχών) παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και ιδιαίτερα στην ενότητα 18 υπό τον τίτλο "TERMS AND CONDITIONS OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AND THE PUBLIC OFFERING".

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το οποίο έχει ως εξής:

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύσταση κοινής εταιρείας μεταξύ της ΔΕΗ και της RWE Renewables

Η ΔEΗ εισέφερε σε είδος στη Μέτων Ενεργειακή 9 θυγατρικές της, οι οποίες αναπτύσσουν εννέα φωτοβολταϊκα έργα με συνολική ισχύ έως 940 MW, τα οποία βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία και απέκτησε το 49% της νέας εταιρείας.