ΓΔ: 913.36 -0.16% Τζίρος: 73.81 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Attica bank, trapeza attikis
Φωτο: Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Attica Bank: Από 25 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου η αύξηση κεφαλαίου

Στις 25 Νοεμβρίου ξεκινά η περίοδος διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ενώ στις 14 Δεκεμβρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Το πλήρες χρονοδιάγραμμα.

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ανακοίνωσε η Attica Bank. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της τράπεζας, από 25 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου θα λάβει χώρα η ΑΜΚ της, ενώ στις 14 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα προκύψουν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Η εταιρία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (η «Attica Bank» ή ο «Εκδότης») ανακοινώνει ότι από την 18.11.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») για τη δημόσια προσφορά (η «Δημόσια Προσφορά») στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση (η «Εισαγωγή») στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») έως 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου και ονομαστική αξία €0,20 κάθε μια στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη (οι «Νέες Μετοχές») που θα εκδοθούν από την Attica Bank, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με τιμή διάθεσης €0,20 ανά Νέα Μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 49,5265161872259 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Τράπεζας (εφεξής η «Αύξηση»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από χωριστά έγγραφα, ήτοι (α) το περιληπτικό σημείωμα, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») στις 18.11.2021 (το «Περιληπτικό Σημείωμα»), (β) το έγγραφο αναφοράς, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 4.10.2021 και συμπληρώθηκε δυνάμει συμπληρώματος το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ στις 18.11.2021 (το «Έγγραφο Αναφοράς»), και (γ) το σημείωμα μετοχικού τίτλου το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 18.11.2021 (το «Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου»), τα οποία συνιστούν από κοινού το ενημερωτικό δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, που συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την απόφαση υπ’ αριθμ. 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές και τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4. «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE OFFERED AND ADMITTED TO TRADING», στην ενότητα 5. «TERMS AND CONDITIONS» και στην ενότητα 10. «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING – SECOND ADMISSION» του Σημειώματος Μετοχικού Τίτλου του Ενημερωτικού Δελτίου. 

Το χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση είναι το εξής:

 • 18.11.2021 Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Ε.Κ.
 • 18.11.2021 Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου
 • 18.11.2021 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου 
 • 18.11.2021 Έγκριση του Χ.Α. για την έναρξη της διαπραγμάτευσης και την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης*
 • 18.11.2021 Ανακοίνωση για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και για την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης
 • 19.11.2021 Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με τα δικαιώματα προτίμησης
 • 22.11.2021 Αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και προσαρμογή της τιμής της μετοχής
 • 23.11.2021 Ημερομηνία καταγραφής για τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προτίμησης (record date)
 • 24.11.2021 Πίστωση των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
 • 25.11.2021 Έναρξη της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης
 • 03.12.2021 Τελευταία ημέρα της διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
 • 08.12.2021 Τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης
 • 10.12.2021 Κατανομή και διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών
 • 10.12.2021 Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
 • 10.12.2021 Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
 • 13.12.2021 Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών*
 • 13.12.2021 Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
 • 14.12.2021 Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών

*Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Attica bank, trapeza attikis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από αύριο η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των νέων μετοχών της Attica Bank

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.200.000.000 νέων μετοχών αξίας 0,20 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.