ΓΔ: 917.64 -0.23% Τζίρος: 46.29 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Στροφή σε θετική πορεία στο 9μηνο, με κέρδη προ φόρων 4,3 εκατ.

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε 53,99% για να φθάσει στα 139,14 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 10,58 εκατ. ευρώ.

Σε θετική πορεία κινήθηκαν τα μεγέθη του Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ τόσο για το γ' τρίμηνο όσο και για το εννεάμηνο του 2021, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωση - απάντησή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Όπως διευκρινίζει ο όμιλος η πανδημία δεν έχει επηρεάσει τα οικονομικά του μεγέθη, ενώ παρακολουθεί στενά την αύξηση τόσο στο κόστος των πρώτων υλών όσο και της μεταφοράς προϊόντων.

Αναφορικά με τα μεγέθη του ο κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο ενισχύθηκε 53,99% στα 139,14 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να φθάνουν στα 10,58 εκατ. ευρώ. 

 

 

Η ανακοίνωση του Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εξαιτίας των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωση του COVID-19 αλλά και με γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση το επενδυτικού κοινού, σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη κατά το Γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2021 της Εταιρείας και του Όμιλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2021 στα € 139,14 εκ έναντι € 90,36 εκ στο αντίστοιχο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 53,99% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2020. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Γ΄ τρίμηνο του 2021 στα € 49,08 εκ έναντι € 32,14 εκ στο αντίστοιχο Γ΄ τρίμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 52,70%. Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο της Εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αυξήθηκε κατά 20,01% και ανήλθε στα € 3,92 εκ το 2021 έναντι € 3,27 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο κύκλος εργασιών το Γ΄ τρίμηνο του 2021 της Εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αυξήθηκε κατά 25,61% και ανήλθε στα € 2,20 εκ το 2021 έναντι € 1,76 εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου του 2020.

Η εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 το 2021 δεν επίδρασαν σημαντικά τον κύκλο εργασιών του Όμιλο , ενώ οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών αναμένεται να επηρεάσουν ανάλογα και την τιμολογιακή πολιτική του Όμιλου. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του Όμιλου και το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021. Επίσης, αναφέρουμε ότι στην ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο.

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10,56 € εκ. έναντι 4,83 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αύξηση κατά 118,82%. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 2939,92% και διαμορφώθηκαν στα € 0,47 εκ. έναντι € (0,02)εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,37 € εκ. έναντι 3,28 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αύξηση κατά 33,26%. Τα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2021 της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 510,63% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,26 εκ. έναντι € 0,04 εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων € 4,30 εκ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι ζημιών € (0,96)εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων € 2,40 εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών € 1,63 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά 39,43% και διαμορφώθηκαν στα € (0,75) εκ έναντι € (1,24) εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το Γ΄ τρίμηνο 2021 μειώθηκαν κατά 72,42% και διαμορφώθηκαν στα € (0,07) εκ έναντι € (0,27) εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου 2020.

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΤΟΚΩΝ

Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε € 6,82 εκ. έναντι κερδών € 1,42 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, το οποίο συνεπάγεται αύξηση κερδών κατά 381,59%. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. . Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του Ομίλου το Γ΄ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε € 3,24 εκ. έναντι κερδών € 2,43 εκ την αντίστοιχη περίοδο το Γ΄ τρίμηνο 2020, το οποίο συνεπάγεται αύξηση των κερδών κατά 33,42%. Οι καθαρές ζημίες προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € (0,28) εκ. έναντι € (0,76) εκ. του εννεάμηνου του 2020 μείωση ζημιών κατά 62,75%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε € 0,08 εκ. έναντι ζημιών € (0,14) εκ. το Γ΄ τρίμηνο του 2020 μείωση ζημιών κατά 156,10%.

ΔΑΝΕΙΑ 

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανέρχεται στα € 71,68 εκ έναντι € 67,78 εκ. του δωδεκαμήνου του 2020, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε € 16,92 εκ. έναντι € 18,21 εκ. του δωδεκαμήνου του 2020. Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 ανέρχεται στα € 12,45 εκ έναντι € 11,01 εκ. του δωδεκαμήνου του 2020, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται στα € 2,97 εκ. έναντι € 2,62 εκ. του δωδεκαμήνου του 2020.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε € 9,83 εκ. έναντι € 3,19 εκ. του δωδεκαμήνου του 2020, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε € 0,85 εκ. έναντι € 0,43 εκ. του δωδεκαμήνου του 2020

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η Διοίκηση του Όμιλου ανταποκρίθηκε στην εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού το 2021 και αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία στην ζωή όλου του κόσμου, ενώ από την πρώτη στιγμή έθεσε σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας και θα εξακολουθήσει να πράττει το ίδιο, όσο αυτό χρειαστεί, με γνώμονα πρώτα από όλα τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο. 

Ό Όμιλος Βιοκαρπέτ αναμένετε να προχωρήσει σε τιμολογιακές αυξήσεις, για να αντισταθμισθεί η αύξηση του κόστους της ενέργειας καιτων μεταφορικών. Η Διοίκηση του Όμιλου θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της ενεργειακής κρίσης και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στις όποιες διακυμάνσεις των τιμών που επηρεάζουν το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος και όλη την λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βιοκαρπέτ: Αυξήθηκε κατά 46% ο κύκλος εργασιών, κατά 96% τα EBIDTA

Eκτοξεύτηκαν τα κέρδη προ φόρων καθώς έφτασαν τα 7,51 εκ. έναντι κερδών 1,90 εκ. το α΄ εξάμηνο του 2021. H σημαντική αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επιδόσεις της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βιοκαρπέτ: Μείωση των απωλειών στο εννεάμηνο λόγω των τιμών αλουμινίου

Παρά την αύξηση κατά 17,71% του κύκλου εργασιών του ομίλου Βιοκαρπέτ στο γ' τρίμηνο, οι πωλήσεις στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα 90,36 εκ. ευρώ. Επηρέασε θετικά η αύξηση των τιμών αλουμινίου.