ΓΔ: 917.64 -0.23% Τζίρος: 46.29 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Noval Property: Από 30/11 έως 2/12 η δημόσια προσφορά για το ομόλογο

Στις 29 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών τοποθετείται στις 7 Δεκεμβρίου.

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας Noval Property αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως 120.000.000 ευρώ, διάρκειας επτά ετών, διαιρούμενου σε έως 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης 1.000 ευρώ.

Οι ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος της ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑ, στις 29 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης. Η έναρξη δημόσιας προσφοράς τοποθετείται στις 30 Νοεμβρίου και η λήξη στις 2 Δεκεμβρίου. Αναφορικά με την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τοποθετείται στις 7 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση

Η εταιρεία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 24.11.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 24.11.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €120.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 17.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Έκδοση»).

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 24.11.2021, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

24.11.2021 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

24.11.2021 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου 29.11.2021 Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης

30.11.2021 Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 10 π.μ.)

2.12.2021 Λήξη δημόσιας προσφοράς -εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 16:00)

2.12.2021 Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας*

6.12.2021 Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς

6.12.2021 Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης

7.12.2021 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο Εργάσιμων Hμερών.

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Noval Property: Απέκτησε κτίριο γραφείων στο Μαρούσι έναντι 10,96 εκατ. ευρώ

Το συγκεκριμένο κτίριο, συνολικής δομημένης επιφάνειας 6.636 τ.μ., θα ανακατασκευαστεί σε ένα σύγχρονο, πράσινο και έξυπνο κτίριο γραφείων, που θα ενσωματώνει τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης της Noval Property

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί σταθερή δέσμευση της εταιρείας. Δέσμευση, η οποία δεν περιορίζεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων της, αλλά καθοδηγεί τη στρατηγική ανάπτυξή της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Noval Property: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,0102 ευρώ ανά μετοχή

Μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Noval Property ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ενώ δόθηκε και εξουσιοδότηση στη διοίκηση ώστε να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα.