ΓΔ: 932.96 2.15% Τζίρος: 88.27 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
consuting-business-solution
Φώτο: Shutterstock

Αύξηση 100% των EBITDA στο εννεάμηνο για τον όμιλο Ευρωσύμβουλοι

Στο 1,22 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου, ενώ τα κέρδη πρό φόρων αυξήθηκαν κατά 124,24% στο εννεάμηνο του 2021. Μειώθηκε στα 3,7 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός.

Σημαντικά βελτιωμένη εμφανίζεται η κερδοφορία του ομίλου Ευρωσύμβουλοι στο εννεάμηνο του 2021 που βλέπει τα EBITDA να έχουν διπλασιαστεί έναντι του αντίστοιχου περυσινού χρονικού διαστήματος. Παράλληλα ο δανεισμός του ομίλου συνεχίζει να μειώνεται, ενώ η μητρική εταιρεία έχει δρομολογήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1.112.511 ευρώ.

Ο όμιλος Ευρωσύμβουλοι εμφάνισε το γ' τρίμηνο του 2021, πωλήσεις ύψους 1,22 εκατ. ευρώ, έναντι πωλήσεων 1,10 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ σε  σύνολο ενιαμήνου οι πωλήσεις ανέρχονται στο ποσό των 3,21 εκατ. ευρώ για το 2021, έναντι 3,65 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της  χρήσης του  2020.

Εν τω μεταξύ, τα EBITDA, για την περίοδο του  γ' τριμήνου του 2021, ανήλθαν σε 0,26 εκατ. ευρώ, έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ για την περίοδο του εννεαμήνου τα EBITDA του 2021 ανήλθαν σε 0,90 εκατ. ευρώ, έναντι 0,45 εκατ. ευρώ. του 2020, αυξημένα κατά 100%.

Παράλληλα, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) την περίοδο του  γ' τριμήνου του 2021, ανήλθαν στο ποσό των 0,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,38 εκατ. ευρώ του  2020,  ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στο ποσό των 0,84 εκατ. ευρώ, έναντι 0,41 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένα κατά 104,88%.

Τα κέρδη προ φόρων για το γ' τρίμηνο του 2021, ανήλθαν στο ποσό των 0,17 εκατ. ευρώ έναντι 0,30 εκατ. ευρώ του  2020,  ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου τα κέρδη προ  φόρων ανήλθαν στο ποσό των 0,74 εκατ. ευρώ, έναντι 0,33 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένα κατά 124,24%.

Ο καθαρός δανεισμός στις 30/9/2021 ανέρχονταν στα 3,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3,78 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ακολουθώντας σταθερά μειωτική τάση τα δυο τελευταία έτη.

Ο όμιλος έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της πιθανής απειλής από τον  COVID-19, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και την αδιάλειπτη λειτουργία της εταιρείας. Στην ίδια χρονική περίοδο, η εταιρεία βρίσκεται πολύ κοντά σε νέες συμφωνίες για αναθέσεις έργων, κυρίως στην Ελλάδα.

Επίσης, η μητρική εταιρεία έχει δρομολογήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την από 12/7/2021 απόφαση της  Α' επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε εκτέλεση της οποίας  το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά 1.112.511 ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε τιμή διάθεσης για την οποία εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέχρι την 11.7.2022. Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, την υλοποίηση της άνωθεν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου έχει ήδη  υποβληθεί προς έλεγχο και έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχέδιο ενημερωτικού δελτίου.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωσύμβουλοι: Στα 0,42 ευρώ ορίστηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Η υπέρ το άρτιο διαφορά (μεταξύ της τιμής διάθεσης των 0,42 ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής των 0,30 ευρώ) ύψους 445.004 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust: Προχωράει σε διανομή μερίσματος 0,48 ευρώ ανά μετοχή

Όπως αναφέρει η εταιρεία θα προσαυξηθεί με βάση τον αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η εταιρία στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών μέχρι την ημερομηνία αποκοπής.