ΓΔ: 895.61 0.27% Τζίρος: 3.68 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:48:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Trastor

Trastor: Στα 23 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη το 2021

Στα 324,9 εκατ. ευρώ η αξία των επενδύσεων του ομίλου Trastor σε ακίνητα. Σημαντική αύξηση 38,7% παρουσίασα τα έσοδα του ομίλου από μισθώματα καθώς έφτασαν τα 18,14 εκατ. ευρώ.

Σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών αλλά και των εσόδων από μισθώματα κατέγραψε το 2021 ο όμιλος Trastor που πρόσθεσε επίσης τρία νέα ακίνητα στο επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά πλέον τα 320 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Trastor, σημειώθηκε σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών του ομίλου, τα οποία για τη
χρήση 2021 ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ για το 2020 σημειώνοντας άνοδο που ξεπέρασε το 663%. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων κατά το 2021 ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ κατά το 2020, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 63,6%.

Μη λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες, τα καθαρά αναπροσαρμοσμένα κέρδη του ομίλου ανήλθαν κατά το 2021 σε 6,1 εκατ. ευρώ έναντι εκατ. ευρώ της περυσινής χρήσης.

Επίσης σημαντική αύξηση κατά 38,7% παρουσίασαν και τα έσοδα του ομίλου από μισθώματα τα οποία ανήλθαν σε 18,14 εκατ. ευρώ έναντι 13,08 εκατ. ευρώ για την χρήση 2020. Όπως αναφέρει η Trastor τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 μείωσαν τα έσοδα του ομίλου κατά 1,5 εκατ. ευρώ, ήτοι 7,6% των ετήσιων εσόδων του.

Στη χρήση 2021 ο όμιλος απέκτησε τρία ακίνητα ενώ αγόρασε και το υπόλοιπο 20% επί ακινήτου του οποίου κατείχε ήδη το 80%. Περεταίρω η εταιρεία προέβη στην απόκτηση του 100% των μεριδίων εταιρείας με ιδιόκτητο ακίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επίσης προέβη στην πώληση 10 ακινήτων, με αποτέλεσμα ο όμιλος την 31η Δεκεμβρίου 2021 να διαθέτει συνολικά 59 επενδυτικά ακίνητα, υψηλής ποιότητας και με συνολική επιφάνεια 220,2 χιλ. τ.μ., έναντι συνολικής επιφάνειας 209,6 χιλ. τ.μ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε 324,9 εκατ. ευρώ έναντι 301,6 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε 23,9 εκατ. ευρώ έναντι 17,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. H Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε 181,1 εκατ. ευρώ ή 1,201 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1,056 ευρώ ανά μετοχή της περυσινής χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 13,7%.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Έγκριση για τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή

Επίσης η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Trastor αποφάσισε την δωρεάν διάθεση 73.551 μετοχών στον διευθύνοντα σύμβουλο και 1.462.692 μετοχών στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, αξίας 0,50 ευρώ η μετοχή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Απέκτησε κτίριο γραφείων στο Μαρούσι έναντι 27 εκατ. ευρώ

Η Trastor αυξάνει το αποτύπωμά της στην αγορά ακινήτων γραφείων που βλέπουν τα ενοίκια να ενισχύονται. Με την προσθήκη του νέου κτιρίου, το χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης έχει πλέον επιφάνεια 65.000 τμ..
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Αποφασίζει διανομή μερίσματος και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Trastor οι μέτοχοι θα κληθούν να δώσουν έγκριση σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 402.448,50 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών.