ΓΔ: 894.74 0.69% Τζίρος: 60.66 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
MotorOil_refinery
Το διυλιστήριο της Motor Oil. Πηγή: Shutterstock

Από 17 Δεκεμβρίου η καταβολή προσωρινού μερίσματος της Motor Oil

Από την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα λήψης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019.

H Motor Oil ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Νοεμβρίου 2019 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού 0,35 Ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2019. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4603/2019, άρθρο 65 (ΦΕΚ Α' 48 /14.03.2019). Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019 ανέρχεται σε Ευρώ 0,315 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου 2019 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019. Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 από την πληρώτρια τράπεζα - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - με τους παρακάτω τρόπους:

  1.  Μέσω των χειριστών του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ήτοι Τράπεζες και  Χρηματιστηριακές Εταιρείες, για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη.
  2.  Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) τον οποίο έχει δηλώσει ο μέτοχος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμό 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, εφόσον δεν επιθυμεί την είσπραξη μέσω του/των χειριστή/των του. Αφορά μόνο τους μετόχους που έχουν δηλώσει IBAN στην πληρώτρια τράπεζα – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
  3. Για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το Χειριστή τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων η είσπραξη θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας – ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η είσπραξη του προσωρινού μερίσματος μέσω οιουδήποτε καταστήματος του δικτύου της πληρώτριας τράπεζας αφορά και τους μετόχους της περίπτωσης 2 οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
  4. Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του προσωρινού μερίσματος από την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.

Για τις περιπτώσεις 3 και 4 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σύστημα Αυλων Τίτλων και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ