Φώτο: ΜΑΒΙΖ

Αποφασίζει η Επ. Ανταγωνισμού για την υπόθεση της ΜΑΒΙΖ

Στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού η υπόθεση της Μακεδονικής Βιομηχανίας Ζωοτροφών, στις 28 Ιανουαρίου απαλλακτική εισήγηση από την υπηρεσία.

Καταγγελίες κατά της Μακεδονικής Βιομηχανίας Ζωοτροφών για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης οι οποίες ερευνήθηκαν από την υπηρεσία και υπάρχει εισήγηση για την απόρριψή τους θα εξετάσει στις 28 Ιανουαρίου η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Ειδικότερα η Ολομέλεια θα συνεδριάσει για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» («ΜΑΒΙΖ»), κατόπιν σχετικής καταγγελίας.

Σύμφωνα με την Εισήγηση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, δεν στοιχειοθετείται επαρκώς κατά νόμο παράβαση του άρθρου 2 ν. 3959/2011 από τη ΜΑΒΙΖ και δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην υπό κρίση υπόθεση ως προς την προαναφερόμενη εταιρία με βάση το άρθρο 102 ΣΛΕΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε από την Επ. Ανταγωνισμού η εξαγορά Euromedica από Farralon

Εγκρίνεται η συγκέντρωση που αφορά τις αγορές ιδιωτικών γενικών κλινικών, ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών, ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικών κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, αγορά ιδιωτικών νευροψυχιατρικών κλινικών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βρέθηκαν προμηθευτές με ακραίες τιμές στα υγειονομικά είδη για τον Covid-19

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της έρευνας από την Επ. Ανταγωνισμού για τις συνθήκες που επικρατούν στη διακίνηση προστατευτικών μασκών και προϊόντων υγιεινής για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενέκρινε τη συγχώνευση ΣΙΔΜΑ - Μπήτρος η Επιτροπή Ανταγωνισμού 

Σύμφωνα με την Επιτροπή η εν λόγω συγχώνευση «δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».