ΓΔ: 788.46 -0.37% Τζίρος: 51.14 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Intercontinental

Intercontinental: Μειώθηκαν σε 3,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2021

Αυξήθηκε κατά 21% η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου όπου του ανήκουν συνολικά 34 ακίνητα. Άνοδος 4,5% των συμβατικών εσόδων του ομίλου

Αυξημένα ήταν έσοδα της Intercontinental το 2021 με το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας να είναι κατά 21% μεγαλύτερο καθώς πλέον ξεπερνά τα 110 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα κέρδη κατέγραψαν σημαντική υστέρηση υποχωρώντας κάτω από τα 4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η  Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ανέφερε ότι σε σχέση με το αντίστοιχο οικονομικό έτος του 2020, παρουσίασε αύξηση των Συμβατικών Εσόδων κατά 4,51% (εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16) συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών μειώσεων των ενοικίων, ως μέτρο στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων (μισθωτών) από την πανδημία COVID-19.

Η δε αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του ομίλου αυξήθηκε κατά 21% σε σχέση με τις 31/12/2020, ανερχόμενο πλέον στα € 111,4εκ (χρήση 2020 - € 92,3 εκ.). Την 31/12/2021 στον όμιλο ανήκαν συνολικά 34 ακίνητα κυρίως καταστήματα και γραφεία επιφάνειας 52.936,52τμ. αυξημένα κατά 9.662,87 τμ. ή 22,33% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σύμφωνα με την εταιρεία τα λογιστικοποιημένα έσοδα βάσει των μισθωτικών συμβάσεων (εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16) ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ (συμπερ/μενων επίδρασης ΔΠΧΑ16 7,55 εκατ. ευρώ) έναντι 7,7 εκατ. ευρώ (συμπερ/μενων επίδρασης ΔΠΧΑ16 - 8,16 εκατ. ευρώ), αύξηση 4,51%, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικά συμφωνημένων ετήσιων αναπροσαρμογών, καθώς και της υποχρεωτικής επιβαλλόμενης μείωσης κατά 40% μικρού μέρους των μισθωμάτων (βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων), ως ένα από τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Οι ζημιές από αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων σε εύλογη αξία των ακινήτων ανήλθαν σε 1,57 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,82 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 4,38 εκατ. ευρώ έναντι 5,83 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, επηρεασμένα αντιστοίχως: α) από την αρνητική αναπροσαρμογή των συμβατικών εσόδων 0,53 εκατ. ευρώ βάσει ΔΠΧΑ 16 (χρήση 2020 θετική αναπροσαρμογή 0,43 εκατ. ευρώ) και β) από την ύπαρξη ζημιών από αναπροσαρμογή των εύλογων αξιών των ακίνητων 1,57 εκατ. ευρώ (χρήση 2020 – ζημιές 0,82 εκατ. ευρώ). Κατ’ επέκτασιν, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,84 εκατ. ευρώ έναντι 5,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 3,72 εκατ. ευρώ έναντι 5,37 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων ανήλθε σε 113 χιλ. ευρώ έναντι 7 χιλ. ευρώ λόγω της αύξησης της αξίας του χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Βασικοί Δείκτες

  •  Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις (LTV): 35,76% (2020: 28,64%)
  • Προσαρμοσμένο EBITDA: €6.155.552 (2020: €6.771.398)
  • Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): €6.042.847 (2020: €6.644.408)
  • Γενική Ρευστότητα: 1,91 (2020: 4,46).
  • Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): €7,40 (2020: €7,42)
  • Κέρδη ανά μετοχή (EPS): €0,36 (2020: €0,51)
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ