ΓΔ: 805.79 -0.57% Τζίρος: 55.20 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Intracom: Στο ταμπλό του ΧΑ από 2 Ιουνίου μπαίνουν 7,6 εκατ. μετοχές

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα 83,6 εκατ. ευρώ που διαιρείται σε ισόποσες μετοχές αξίας 1 ευρώ. Οι νέες μετοχές που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διανεμηθούν στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της εταιρείας.

Εισέρχονται στο ταμπλό του ΧΑ από 2 Ιουνίου οι 7,6 εκατ. νέες μετοχές της Intracom με ονομαστική αξία 1 ευρώ που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία οι προερχόμενες από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου νέες μετοχές της εταιρείας θα διανεμηθούν δωρεάν στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,  ανακοινώνει ότι από την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 7.600.000 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) η καθεμία, οι οποίες προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των €7.600.000,00 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση 7.600.000 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) η καθεμία, σύμφωνα με την απόφαση της από 18.04.2022 Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Οι προερχόμενες από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου νέες μετοχές της Εταιρείας θα διανεμηθούν δωρεάν στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και το πλαίσιο της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Την 05.05.2022 εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 2620426/05.05.2022 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, της υπ' αριθμ. 2620426ΑΠ/05.05.2022 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 18.04.2022 Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 83.600.000,00), διαιρούμενο σε ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (83.600.000) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 26/05/2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 7.600.000 νέων μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. την 5η εργάσιμη ημέρα από την έγκριση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. ήτοι την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., ως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 25,29% το μερίδιο του Σ. Κόκκαλη στην Intracom μετά την αύξηση κεφαλαίου

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Intracom έχει στην κατοχή του 21.146.780 δικαιώματα ψήφου, εκ των οποίων 3.000.000, δηλ. 3,588%, άμεσα και 18.146.780, δηλ. 21,707%, έμμεσα.
Intracom Telecom
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέος διευθύνων σύμβουλος στην Ether, ο Αθανάσιος Αντουλινάκης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχοντας διατελέσει στέλεχος του ομίλου τα τελευταία 23 χρόνια, ο κ. Αντουλινάκης έχει αναλάβει καίριες θέσεις τόσο στη μητρική εταιρεία στην Ελλάδα όσο και σε θυγατρικές εταιρίες.
Intracom Telecom
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία με την Crossover στον Καναδά υπέγραψε η Intracom Telecom

H Crossover θα επικεντρωθεί στην προώθηση του UltraLink-GX80, ενός ραδίου τεχνολογίας E-Band εξαιρετικής απόδοσης και υπερ-υψηλής χωρητικότητας που έχει σχεδιαστεί για απαιτητικές εφαρμογές ασύρματης μετάδοσης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Απριλίου πραγματοποιεί η Ιντρακόμ

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού και την έκδοση νέων μετοχών με σκοπό τη δωρεάν διανομή τους στο Δ.Σ. και το προσωπικό.
intrakat
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

INTRAKAT: Πώς κατανέμονται τα ποσοστά των βασικών μετόχων μετά την ΑΜΚ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας η  Intracom Holdings διαθέτει το 36,79% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ η εταιρεία ADAMAS Group, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο κ. Δημήτριος Κούτρας έχει ποσοστό 8,13%.