ΓΔ: 912.33 0.05% Τζίρος: 280.85 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Dimand Α.Ε.

Dimand: Στα 4,1 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το α' εξάμηνο του 2022

Ο όμιλος κατέγραψε διπλασιασμό στη λειτουργική κερδοφορία (EBIDTA) στα 5,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021. 

Σημαντική αύξηση στον τζίρο του ομίλου Dimand σημειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2022, καθώς τα κέρδη έφτασαν τα 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021. Επίσης ο όμιλος κατέγραψε διπλασιασμό στη λειτουργική κερδοφορία (EBIDTA) στα 5,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021. Αύξηση είχε ο όμιλος και της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου που έφτασαν τα 84 εκατ. την 30.6.2022 έναντι 50,3 εκατ. την 31.12.2021.

Την 30.06.2022, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος (μέσω της Εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών) περιλαμβάνει 18 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών καθώς και μικτών χρήσεων. Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξη (GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους την 30.06.2020 ανερχόταν, με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών, σε περίπου 666,2 εκατ. (31.12.2021: 15 επενδυτικά έργα με GDV €497,6 εκατ.).

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου ανερχόταν την 30.06.2022 σε 84,0 εκατ. έναντι 50,3 εκατ. την 31.12.2021 και η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες ανερχόταν την 30.06.2022 σε 35,2 εκατ. έναντι 37,5 εκατ. την 31.12.2021. Την 30.06.2022 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχονταν 74,8 εκατ. έναντι 39,7 εκατ. την 31.12.2021.

Με την από 22.03.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκαν τα εξής: (α) η εισαγωγή των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση 6.538.100 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 η καθεμία. Την 06.07.2022, πραγματοποιήθηκε η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ύστερα από την επιτυχή δημόσια προσφορά που ολοκληρώθηκε την 01.07.2022. Η τελική τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε 15,00 ανά μετοχή.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, διαμορφώθηκαν σε 92,5 εκατ. περίπου. Η Εταιρεία κατέβαλε την 04.07.2022 το συνολικό ποσό 50,6 εκατ. για την αποπληρωμή ομολογιακού δανείου και την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο από 23.06.2022 ενημερωτικό δελτίο, βελτιώνοντας σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας και του Ομίλου.

Αναφορικά με την πανδημία του COVID-19, την ενεργειακή κρίση και τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την επίδραση που θα μπορούσαν οι εξελίξεις αυτές να έχουν στην χρηματοοικονομική θέση, αποτελέσματα και την επίδοση της Εταιρείας και του Ομίλου, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (εφόσον απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την εξαμηνιαία χρηματοοικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2022 και η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://dimand.gr/.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Premia Properties: Απόκτηση ακινήτου σε Παιανία για πάρκο βιοτεχνολογίας

Τα ετησιοποιημένα μισθωτικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν από το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε 1,5 εκατ. ευρώ και σταδιακά μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης τέλος του 2023 θα διαμορφωθούν σε 3,5 εκατ. ευρώ.
minion
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο χαρτοφυλάκιο της Dimand Real Estate το κτίριο του «ΜΙΝΙΟΝ»

Η εταιρεία αναφέρει ότι βάσει του χρονοδιαγράμματος «το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε βάθος τριετίας και το κτίριο θα έχει μικτή χρήση, καθώς θα περιλαμβάνει γραφεία, καταστήματα και χώρους φιλοξενίας».
Akinita, Real Estate, Athens, Athina
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία Inventio και Π. Παναγιωτίδη για νέα εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων

Το νέο εταιρικό σχήμα με την επωνυμία Ιnventio EDGE Development, στο οποίο ο κ. Παναγιωτίδης αναλαμβάνει καθήκοντα CEO, θα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη επενδύσεων ξένων θεσμικών επενδυτών.