ΓΔ: 1021.16 -2.97% Τζίρος: 91.68 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Μύλοι Λούλη

Στα ύψη οι πωλήσεις του ομίλου Λούλη, κερδίζει μερίδια στην αγορά

Από 60,97 εκατ. ευρώ, οι πωλήσεις της κορυφαίας αλευροβιομηχανίας εκτινάχθηκαν το α' εξάμηνο στα 97,59 εκατ. ευρώ. Διαθέτοντας υψηλή ρευστότητα, ο όμιλος Λούλη εκτιμάται ότι κέρδισε επιπλέον μερίδιο αγοράς 5%.

Με περίπου 60% αύξηση πωλήσεων «τρέχει» ο όμιλος Λούλη ΑΕ στη διάρκεια του 2022, η μεγαλύτερη αλευροβιομηχανία της ελληνικής αγοράς, γεγονός που αποτυπώνει κατά το μάλλον ή ήττον την «κούρσα» των τιμών που έχει γίνει στη διεθνή αγορά των δημητριακών. Η εταιρεία εμφανίζει αύξηση μεριδίου αγοράς, κερδοφορίας, αλλά και δανεισμού. Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του χρόνου, «φλεγόμενου» από τις διαρκείς ανατιμήσεις των σιτηρών, ο όμιλος συνήψε 5 ομολογιακά δάνεια, συνολικού ύψους 27 εκατ. ευρώ είτε για αναχρηματοδότηση παλαιότερων δανείων, είτε για ενίσχυση των αυξημένων κεφαλαίων κίνησης αυτής της περιόδου.

Τα ικανά κεφάλαια κίνησης που διέθετε ο όμιλος στο κρίσιμο διάστημα αυτών των μηνών, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, του έδωσαν την δυνατότητα να αποσπάσει επιπλέον 5% μερίδιο αγοράς, εκμεταλλευόμενος, κατά τις ίδιες πηγές, την αδυναμία άλλων ανταγωνιστών του να διαθέσουν το απαιτούμενο ποσό κεφαλαίων κίνησης.

Όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία χρηματοοικονομική έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2022 και δημοσιεύτηκε την περασμένη Πέμπτη, «οι πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2022 στον όμιλο ανήλθαν στα 97,59 εκατ. ευρώ από 60,97 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά 60,05%. Αντίστοιχα, στην εταιρεία οι πωλήσεις ανήλθαν στα 85,98 εκατ. ευρώ από 54,25 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 58,48%».

Η αύξηση του μεριδίου αγοράς είναι προφανής, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, όπου αναφέρεται πως «ανά κύριο τομέα δραστηριότητας, διαπιστώθηκε μια αύξηση στις πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας Καταναλωτικά Προϊόντα Αλευρόμυλου & Μείγματα Αρτοποιίας & Ζαχ/κής στον όμιλο και στην εταιρεία, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν στους 10,9 χιλ. τόνους, ενώ την προηγούμενη περίοδο βρίσκονταν στους 10,1 χιλ. τόνους. Η αύξηση αυτή επηρέασε θετικά και τις πωλήσεις της κατηγορίας, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2022 εμφάνισαν αύξηση κατά 32,19% στον όμιλο και 31,98% στην εταιρεία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Οι πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου για το πρώτο εξάμηνο του 2022 στον όμιλο ανήλθαν σε 124,1 χιλ. τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,60% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ενώ ομοίως κινήθηκαν οι πωλούμενες ποσότητες της ίδιας κατηγορίας και στην εταιρεία καθώς ανήλθαν σε 109,9 χιλ. τόνους παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,07% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Αυξητικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις της κατηγορίας το πρώτο εξάμηνο του 2022 στον όμιλο και στην εταιρεία οι οποίες ανήλθαν σε 62,12 εκατ. ευρώ και 56,16 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50,78% και 50,04% αντίστοιχα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Οι πωλήσεις της κατηγορίας Μείγματα & Α' Ύλες για την Αρτοποιία & Ζαχ/κή, για το πρώτο εξάμηνο του 2022, εμφάνισαν πωλήσεις προς τρίτους ύψους 5,67 εκατ. ευρώ από 3,12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά 81,92%. Η αύξηση των πωλήσεων στις προαναφερθείσες κατηγορίες, επήλθε λόγω των αυξήσεων στις τιμές πώλησης των προϊόντων το πρώτο εξάμηνο του 2022, ως αντιστάθμιση της πρωτοφανούς αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και του κόστους ενέργειας στην παραγωγή. Τέλος οι πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας “Δημητριακά” στον όμιλο και στην εταιρεία το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν στους 42 χιλ. τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,94% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Οι δε πωλήσεις προς τρίτους της κατηγορίας, στον όμιλο και στην εταιρεία ανήλθαν σε 21,20 εκατ. ευρώ και 21,18 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης που ήταν στα 10,15 εκατ. ευρώ στον όμιλο και στην εταιρεία. Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία Δημητριακά, επήλθε λόγω της έξαρσης, όπως προειπώθηκε, των τιμών αγοράς σιτηρών της τελευταίας περιόδου 2021-2022, τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά».

Επίσης όπως αναφέρεται στην ίδια έκθεση «το κόστος πωληθέντων στον όμιλο για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε στα 82,68 εκατ. ευρώ από 51,05 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξημένο κατά 61,97%. Αντίστοιχα στην εταιρεία το κόστος πωληθέντων ανήλθε στα 74,10 εκατ. ευρώ από 45,56 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 62,66%.

Η εν λόγω αύξηση στο κόστος πωληθέντων για τον όμιλο και την εταιρεία οφείλεται:

  1. στις συνεχής προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία «Covid-19»,
  2. στις σημαντικές και συνεχείς αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων και βοηθητικών υλών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, 
  3. στην σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους και κυρίως των ναύλων για μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια και
  4. στην σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Το μικτό κέρδος για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε στον όμιλο στα 14,90 εκατ. και στην εταιρεία στα 11,87 εκατ.ευρώ, αυξημένο κατά 50,18% από 9,92 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 για τον όμιλο και αυξημένο κατά 36,57% από 8,69 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 για την εταιρεία. Ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 16,27% και 16,03% το πρώτο εξάμηνο του 2021 για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα, μειώθηκε σε 15,27% για τον όμιλο και 13,81% για την εταιρεία στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Η μείωση του μικτού κέρδους στον όμιλο και στην εταιρεία οφείλεται κυρίως στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος πωληθέντων το πρώτο εξάμηνο του 2022, παρ' όλη την αύξηση των τιμών πώλησης από το πρώτο τρίμηνο του 2022 και μετά, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα στον όμιλο για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 1,17 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44,88% από το πρώτο εξάμηνο του 2021 που κυμάνθηκαν στα 0,81 εκατ. ευρώ, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν από 1,33% σε 1,20%. Αντίστοιχα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 1,06 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 56,11% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν από 1,25% σε 1,23%. «Η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων για τον όμιλο και την εταιρεία το πρώτο εξάμηνο του 2022 οφείλεται κυρίως στην αύξηση της χρηματοδότησης του ομίλου και της εταιρείας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης» σημειώνεται.

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν στον όμιλο στα 6,87 εκατ. ευρώ και στην εταιρεία στα 5,22 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62,41% από 4,23 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 για τον όμιλο και αυξημένα κατά 38,02% από 3,78 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 για την εταιρεία. Ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 6,94% και 6,97% το πρώτο εξάμηνο του 2021 για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα, αυξήθηκαν σε 7,04% το πρώτο εξάμηνο του 2022 για τον όμιλο και μειώθηκαν σε 6,07% το πρώτο εξάμηνο του 2022 για την εταιρεία. Ετσι στον όμιλο τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο στα 2,22 εκατ. ευρώ έναντι 0,79 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και στην εταιρεία ανήλθαν στα 1,01 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι € 0,71 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 41,25%.

Πάντως όπως αναφέρεται «η προβλεπόμενη πορεία για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή αβεβαιότητα στην εγχώρια αγορά λόγω της εν εξελίξει εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, της ενεργειακής κρίσης αλλά και των συνεχών προκλήσεων που δημιουργεί η πανδημία Covid-19 σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης του ομίλου. Εντός του 2022 αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερη ανάκαμψη της ζήτησης προϊόντων διατροφής σε σχέση με το 2021, με θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι στρατηγικοί προμηθευτές της Lidl: Τα οφέλη από τη γερμανική αλυσίδα

Τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις εταιρειών του κλάδου τροφίμων από την Κρήτη που έχουν αναπτυχθεί με «όχημα» τη γερμανική εκπτωτική αλυσίδα. Η ασφάλεια για τις πωλήσεις, η στήριξη εξαγωγών και τα χαμηλά περιθώρια κέρδους.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιατί δεν έχει προχωρήσει φέτος η ΕΒΟΛ σε αύξηση τιμών στο γάλα

Η συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία αύξησε πέρυσι 20% τις τιμές, αλλά πέτυχε αύξηση πωλήσεων σε όγκο και αξία. Φέτος δεν έχει προχωρήσει σε ανατιμήσεις και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και της μείωσης τιμών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε νέα φάση ο «πόλεμος των cola» με ισχυρή επίθεση της Coca Cola 3Ε

Με ακριβή διαφημιστική εκστρατεία, ο κυρίαρχος παίκτης της αγοράς αναψυκτικών επιχειρεί να αναχαιτίσει τον ανταγωνισμό από τους μικρότερους. Μεγάλες εκπτώσεις προσφέρει συνεργαζόμενος χονδρέμπορος.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αντεπιτίθεται η ΑΒ Βασιλόπουλος για το βαρύ πρόστιμο του υπ. Ανάπτυξης

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ προσφεύγει δικαστικά εναντίον του προστίμου που ανακοινώθηκε χθες από τον Α. Γεωργιάδη και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έως τώρα. Γιατί θεωρεί ότι ήταν εσφαλμένοι οι υπολογισμοί του υπουργείου.
Kafea-Terra-Dimello
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σκληρός ανταγωνισμός για τον εσπρέσο, προσφορές έως 35% στις κάψουλες

Δύο στις τρεις πωλήσεις εσπρέσο σε κάψουλες γίνονται με προσφορές. Σημαντική αύξηση πωλήσεων για την Kafea Terra που παράγει τον Dimelo και διακινεί τον Illy. Θα πλησιάσουν φέτος τα 100 εκατ. ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μύλοι Λούλη: Στα 154 εκατ. ευρώ ο τζίρος το εννεάμηνο με άλμα 61,6%

Σημαντική ενίσχυση κατέγραψε και η κερδοφορία της εταιρείας καθώς τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 9.576.715 ευρώ σημειώνοντας άνοδο 52,59% σε επίπεδο ομίλου έναντι της περασμένης χρονιάς. Ενισχύθηκαν κατά 203,8% τα EBIT στο εννεάμηνο.