ΓΔ: 913.36 -0.16% Τζίρος: 73.81 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Μύλοι Λούλη

Πτώση 48,60% για τα κέρδη προ φόρων της Μύλοι Λούλη στο 9μηνο

Σημαντικό πλήγμα για την εταιρεία τόσο από το υψηλό ενεργειακό κόστος όσο και από την πανδημία, με τα κέρδη προ φόρων να υποχωρούν στα 1,02 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα αρνητική επίδραση είχαν τόσο το υψηλό ενεργειακό κόστος όσο και τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας για τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας Μύλοι Λούλη τόσο σε επίπεδο γ' τριμήνου όσο και σε επίπεδο εννεαμήνου. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας για το 9μηνο τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν 48,6%, με τα έσοδα από πωλήσεις να σημειώνουν πτώση 17,8% και τα ΕBITDA να υποχωρούν 20,87%.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η  οποία  κοινοποιήθηκε  στους  εκδότες  με κινητές  αξίες  εισηγμένες  προς  διαπραγμάτευση  στη ρυθμιζόμενη  αγορά  του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών,  η  εταιρεία  με  την  επωνυμία «ΜΥΛΟΙ  ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  προβαίνει  στην  παρακάτω  ανακοίνωση  αναφορικά  με  τη  διαμόρφωση  των βασικών  οικονομικών μεγεθών  της  κατά  το  Γ’  Τρίμηνο  της  χρήσης  2021  και  τις  εξελίξεις  στην δραστηριότητά της. 

1. Βασικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 

Τα Έσοδα από Πωλήσεις, τα Κέρδη προ Φόρων, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) και τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων  (ΕΒΙΤ) του Ομίλου και της Εταιρείας για το Εννιάμηνο και το Γ’ Τρίμηνο  του  2021,  συγκρινόμενα  με  τις  αντίστοιχες  περιόδους  της  προηγούμενης χρήσης,  έχουν συνοπτικά ως τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Το Γ’ Τρίμηνο του 2021, τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας Μύλοι Λούλη επηρεάστηκαν αρνητικά: 

  • από την συνέχιση της εξάπλωσης της πανδημίας «Covid‐19»,
  • από τις σημαντικές και συνεχείς αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, 
  • από την σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους και κυρίως του ναυτιλιακού ναύλου για τις μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια και
  • από την σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2021, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, α) τα Έσοδα από Πωλήσεις να εμφανίζουν αύξηση κατά 30,29% στον Όμιλο και 31,22% στην Εταιρεία, β) τα Κέρδη προ Φόρων να εμφανίζουν μείωση κατά 63,48% στον Όμιλο και 39,10% στην Εταιρεία, γ) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να εμφανίζουν μείωση κατά 26,33% στον Όμιλο και 19,44% στην Εταιρεία και δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) να εμφανίζουν μείωση κατά 59,98% στον Όμιλο και 42,59% στην Εταιρεία.

Ομοίως επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας και κατά την περίοδο από 01.01.2021 έως 30.09.2021, καθώς συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης α) τα Έσοδα από Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17,86% στον Όμιλο και 18,92% στην Εταιρεία, β) τα Κέρδη προ Φόρων μειώθηκαν κατά 48,60% στον Όμιλο και 46,94% στην Εταιρεία, γ) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 20,87% στον Όμιλο και 21,21% στην Εταιρεία και δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) μειώθηκαν κατά 45,46% στον Όμιλο και 43,90% στην Εταιρεία.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στην ρευστότητα του Ομίλου, η διοίκηση προχώρησε στην μείωση των ταμειακών της διαθεσίμων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης και ταυτόχρονα προέβη στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών ρευστότητας, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της συνέχισης της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης. Έτσι, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.09.2021 ανήλθε σε € 50,21 εκ. και € 44,55 εκ. αντίστοιχα, αυξημένος το Γ’ Τρίμηνο κατά € 7,60 εκ. και € 7,14 εκ. αντίστοιχα.

Το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στις δραστηριότητες του Ομίλου την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της κυβέρνησης. Η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού και επενδυτικού της πλάνου και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια του Ομίλου. Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας η διοίκηση εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υγειονομικό γεγονός όπως και η ενεργειακή κρίση δεν θα επηρεάσουν την συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μύλοι Λούλη: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή

Από το μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, (ήτοι 0,003 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το καθαρό ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει σε 0,057 ευρώ ανά μετοχή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Coca-Cola HBC: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 52,7% της CCBC Αιγύπτου

Το συνολικό τίμημα έφθασε στα 304 εκατ. δολάρια, ενώ όπως τονίζει η εταιρεία μέσω αυτής της εξαγοράς θα έχει «πρόσβαση στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση στην Αφρική».