ΓΔ: 1410.24 -1.96% Τζίρος: 80.73 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:54:30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έδωσε την έγκριση για τo squeeze out της Byte

Μεταξύ άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε και την επιβολή προστίμου €700.000 στην εταιρεία «VIE FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.

Το «πράσινο φως» για το squeeze out της Byte από την Ideal άναψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία «έβρεξε» και πρόστιμα σε Intrakat και την VIE FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ ανακάλεσε της παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας/δραστηριότητας της ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο ύψους 700.000 ευρώ στην VIE FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. για σειρά παραβάσεων διατάξεων και 3.000 ευρώ στην Intrakat.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επ. Κεφαλαιαγοράς:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 967η/11.10.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «IDEAL HOLDINGS A.E.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

Την επιβολή προστίμου 700 χιλιάδων ευρώ στην εταιρεία «VIE FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς (ν. 4514/2018, Κανονισμός ΕΕ 2017/565, απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7Α/847/28.6.2019) που αφορούν σε:

  • μη τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται για την κατηγοριοποίηση των ιδιωτών πελατών ως επαγγελματιών, κατά παράβαση της παρ. ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του ν.4514/2018,
  • μη τήρηση της υποχρέωσης να εποπτεύσει αποτελεσματικά την τήρηση της συμπεριφοράς των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιριών, κατά παράβαση της περ. (ε) της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κανονισμού ΕΕ 2017/565,
  • μη θέσπιση κατάλληλων ρυθμίσεων για να προστατεύσει τα δικαιώματα πελάτη της και να αποτρέψει τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων του για ίδιο λογαριασμό κατά παράβαση της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4514/2018
  • μη τήρηση των περιορισμών που αφορούν το αρχικό περιθώριο για το άνοιγμα θέσεων σε CFDs κατά παράβαση της υποχρέωσής της, όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της υπ’ αριθ. 7Α/847/28.6.2019 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
  • λοιπές παραβάσεις που αφορούν στην οργανωτική επάρκεια και ειδικότερα θέματα προστασίας των επενδυτών, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 25 παρ. 3 και 24 παρ. 3 του ν. 4514/2018, των άρθρων 21 παρ. 1(γ), 24 (α και β), 44 παρ. 1 και 2(β) και 59 παρ. 1 του Καν. ΕΕ 2017/565.

Την επιβολή προστίμου τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000) στην εταιρία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.» για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2020-31.12.2020 λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3556/2007 και μη σύμμορφης με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης.

Tην ανάκληση της παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας/δραστηριότητας του σημείου 7 του Τμήματος Α΄ καθώς και της παροχής των παρεπόμενων υπηρεσιών των σημείων 4 και 6 του Τμήματος Β΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 ήτοι:

α) ως προς την επενδυτική υπηρεσία/δραστηριότητα της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης καθώς και

β) ως προς τις παρεπόμενες υπηρεσίες i) ξένου συναλλάγματος, εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και ii) υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή, για την εταιρία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατόπιν αιτήματός της.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ideal
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Αύξηση 50% στα EBIDTA το 2022, επιστροφή κεφαλαίου 0,2 ευρώ

«Το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών μας θα διαγράψει και το 2023 ανοδική πορεία και στόχος μας είναι να προσφέρουμε σημαντικές αποδόσεις στους μετόχους μας», τόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Ideal Holdings ελέγχει πλέον το 100% της Byte Computers

Στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, η Ideal απέκτησε 422.758 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας ΒΥΤΕ, με αντάλλαγμα ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Byte: Αίτημα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από Ideal

Η Ideal αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την από 01/07/2022 Δημόσια Πρόταση, ήτοι 531.785 μετοχές.