ΓΔ: 1410.49 -1.94% Τζίρος: 69.58 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:21:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ideal Holdings: Εγκρίθηκε το squeeze out της Byte από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Η ως άνω έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Κ. κοινοποιήθηκε στην IDEAL την 13/10/2022, ενώ ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της BYTE στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 26/10/2022.

Την εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών της εταιρείας Byte για την απόκτηση του 100% των μετοχών της (squeeze out) από την Ideal Holdings ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της BYTE στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 26/10/2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ideal Holdings:

Η  «IDEAL HOLDINGS A.E.» ανακοινώνει ότι την 11/10/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το από 03/10/2022 αίτημα της IDEAL σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (εφεξής, το «Δικαίωμα Εξαγοράς») των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής, η «ΒΥΤΕ»), οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την από 01/07/2022 Προαιρετική Δημόσια Πρόταση εξαγοράς (εφεξής, η «Προαιρετική Δημόσια Πρόταση») που υπέβαλε η IDEAL σύμφωνα με το Νόμο, για την απόκτηση του 100% των μετοχών εκδόσεως της ΒΥΤΕ.

Η ως άνω έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Κ. κοινοποιήθηκε στην IDEAL την 13/10/2022, ενώ ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της BYTE στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 26/10/2022.

Το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά στην απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών εκδόσεως BYTE (εφεξής, οι «Μετοχές») με αντάλλαγμα ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης ή, κατ’ επιλογή του αποδέκτη, ίση με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά.

Κατ’ αντιστοιχία με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής.

Προκειμένου οι μέτοχοι τους οποίους αφορά το Δικαίωμα Εξαγοράς να επιλέξουν να λάβουν το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είτε το Αντάλλαγμα σε Μετρητά, οι εν λόγω μέτοχοι θα πρέπει να παράσχουν εγκαίρως σχετική εντολή στο χειριστή του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. και να τον εξουσιοδοτήσουν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παραλάβει για λογαριασμό τους το είδος του ανταλλάγματος που θα έχουν επιλέξει κατά τη διαδικασία του Δικαιώματος Εξαγοράς.

Έντυπο της σχετικής δήλωσης επιλογής θα διατεθεί στους Χειριστές μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση, σε περίπτωση (α) που κάτοχος Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως το χειριστή του λογαριασμού αξιογράφων του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή (β) Μετοχών που δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων, ή (γ) Μετοχών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.ΑΤ. υπό ειδική εκκαθάριση, η IDEAL θα παρακαταθέσει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου δικαιούχου».

Επίσης η Byte Computer ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει της υπ' αριθμόν 17/967/11.10.2022 απόφασής του:

(α) ενέκρινε το από 03/10/2022 αίτημα της «IDEAL HOLDINGS A.E.» (ο «Προτείνων») σχετικά με την άσκηση του κατ' άρθρο 27 Ν. 3461/2006 (εφεξής, ο «Νόμος») δικαιώματος εξαγοράς (εφεξής, το «Δικαίωμα Εξαγοράς») των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την από 01/07/2022 Προαιρετική Δημόσια Πρόταση που υπέβαλε ο Προτείνων σύμφωνα με το Νόμο, για την απόκτηση του 100% των μετοχών εκδόσεως της ΒΥΤΕ (εφεξής, η «Προαιρετική Δημόσια Πρόταση»).

(β) ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της BYTE στο Χρηματιστήριο Αθηνών όρισε την 26η Οκτωβρίου 2022.

Το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά στην απόκτηση των υπόλοιπων μετόχων εκδόσεως της Εταιρείας με αντάλλαγμα ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης ή, κατ' επιλογή του αποδέκτη, ίση με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά. Κατ' αντιστοιχία με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ideal
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Αύξηση 50% στα EBIDTA το 2022, επιστροφή κεφαλαίου 0,2 ευρώ

«Το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών μας θα διαγράψει και το 2023 ανοδική πορεία και στόχος μας είναι να προσφέρουμε σημαντικές αποδόσεις στους μετόχους μας», τόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Ideal Holdings ελέγχει πλέον το 100% της Byte Computers

Στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, η Ideal απέκτησε 422.758 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας ΒΥΤΕ, με αντάλλαγμα ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Byte: Αίτημα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από Ideal

Η Ideal αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την από 01/07/2022 Δημόσια Πρόταση, ήτοι 531.785 μετοχές.