ΓΔ: 1413.26 -0.42% Τζίρος: 105.92 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
OLTH, Thessaloniki, Limania
Πηγή: ΟΛΘ

ΟΛΘ: Πτώση 5,2% για τα κέρδη προ φόρων και τόκων στο εννέμηνο

Αντίθετα με θετικό ρυθμό κινήθηκαν τα συνολικά έσοδα του ομίλου, στο ίδιο διάστημα, καθώς ενισχύθηκαν κατά 5,8% και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 60,4 εκατ. ευρώ.

Αυξημένα έσοδα για το εννέαμηνο του 2022 πέτυχε ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, παρά τα μεγάλα προβλήματα που προκαλεί η ενεργειακή κρίση και οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, η διακίνηση για το τρίτο τρίμηνο του 2022 μειώθηκε κατά 7,6%, σε 112 χιλ. TEUs το Q3 2022, συγκριτικά με 121 χιλ. TEUs το Q3 2021. 

Ακολούθως, η συνολική διακίνηση για την περίοδο του 9μήνου 2022 (9Μ 2022) μειώθηκε κατά 4,2%, σε 341 χιλ. TEUs, συγκριτικά με 356 χιλ. TEUs την περίοδο 9Μ 2021. 

Tην ίδια περίοδο (9Μ 2022), διακινήθηκαν μέσω της θυγατρικής "ThPA Sofia" πάνω από 7,1 χιλ. TEUs (χρησιμοποιώντας 164 τρένα), συγκριτικά με 5,6 χιλ. TEUs για την περίοδο του 9μήνου 2021. 

Αναφορικά με το Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, η διακίνηση για το τρίτο τρίμηνο του 2022 μειώθηκε κατά 25,7%, σε 746 χιλ. τόνους το Q3 2022, από 1.004 χιλ. τόνους το Q3 2021. Κατά την περίοδο του 9μήνου 2022, η διακίνηση μειώθηκε κατά 10,3%, στους 2.821 χιλ. τόνους το 9Μ 2022, από 3.144 χιλ. τόνους το 9Μ 2021. 

Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2022 μειώθηκαν κατά 0,5%, σε ~ € 19,6 εκατ. το Q3 2022, από ~ € 19,7 εκατ. το Q3 2021 (συμπεριλαμβάνοντας και τα έσοδα της ThPA Sofia), ενώ τα έσοδα της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 1,8%, σε ~ € 19,1 εκατ. το Q3 2022, από ~ € 19,4 εκατ. το Q3 2021.

Για την περίοδο του 9μήνου 2022, καταγράφηκε συνολική αύξηση 5,8% στα ενοποιημένα έσοδα, στα € 60,4 εκατ. το 9Μ 2022, από € 57,1 εκατ. το 9Μ 2021, ενώ τα έσοδα της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,9%, στα ~ € 59,2 εκατ. το 9Μ 2022, από ~ € 56,4 εκατ. το 9Μ 2021.

Η αύξηση εσόδων στο 9μηνο του 2022 αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων σε όλους τους τομείς, κυρίως από την καλύτερη αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την γενική βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Λιμένα. Επισημαίνεται ότι η πολεμική σύγκρουσή στην Ουκρανία δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο στην συνολική δραστηριότητα του Λιμένα.

Επιπλέον, η σημαντική αύξηση των τιμών της ενέργειας, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών κατά το 9μηνο του 2022 (συγκριτικά με το 9μηνο του 2021), είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο λειτουργικό κόστος της ΟΛΘ, καθώς και στο λειτουργικό αποτέλεσμα. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Διοίκηση της ΟΛΘ έχει δρομολογήσει σειρά ενεργειών εξοικονόμησης κόστους ενέργειας.

Αναφορικά με την κερδοφορία, τα Ενοποιημένα Κέρδη Προ Τόκων και Φόρων (EBIT) μειωθήκαν το τρίτο τρίμηνο του 2022 κατά 28,3%, στα € 5,2 εκατ. το Q3 2022, από € 7,3 εκατ. το Q3 2021, ενώ τα ενοποιημένα EBIT την περίοδο του 9μήνου 2022 μειώθηκαν κατά 5,2%, στα € 18,6 εκατ. το 9Μ 2022, από € 19,6 εκατ. το 9Μ 2021.

Τα Κέρδη Προ Τόκων και Φόρων (EBIT) της Εταιρείας μειωθήκαν το τρίτο τρίμηνο του 2022 κατά 26,8%, στα € 5,6 εκατ. το Q3 2022, από € 7,6 εκατ. το Q3 2021, ενώ για την περίοδο του 9μήνου 2022, τα ΕΒΙΤ μειώθηκαν κατά 5,9%, στα € 19,5 εκατ. το 9Μ 2022, από € 20,7 εκατ. το 9Μ 2021.

Τα Ενοποιημένα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) ακολούθησαν παρόμοια τάση με τα Ενοποιημένα Κέρδη Προ Τόκων και Φόρων (EBIT) του τρίτου τριμήνου του 2022, μειωμένα κατά 20,7%, στα € 7 εκατ. το Q3 2022, από € 8,9 εκατ. το Q3 2021, ενώ την περίοδο του 9μήνου του 2022, τα ενοποιημένα EBITDA μειώθηκαν κατά 1,8%, στα € 23,8 εκατ. το 9Μ 2022, από € 24,2 εκατ. το 9Μ 2021.

Τα EBITDA της Εταιρείας ακολούθησαν παρόμοια τάση για το τρίτο τρίμηνο του 2022, μειωμένα κατά 19,9%, στα € 7,3 εκατ. το Q3 2022, από € 9,1 εκατ. το Q3 2021, ενώ την περίοδο του 9μήνου του 2022, τα EBITDA της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 2,8%, στα € 24,4 εκατ. το 9Μ 2022, από € 25,1 εκατ. το 9Μ 2021.

Οι επιδόσεις της θυγατρικής ThPA Sofia δεν ήταν κερδοφόρες για το 9μηνο του 2022, με αποτέλεσμα ζημίες € 0,2 εκατ. για το Q3 2022 (στα ίδια επίπεδα με το Q3 2021) και ζημίες € 0,6 εκατ. για το 9Μ 2022 σε επίπεδο EBITDA (έναντι € 0,9 εκατ. ζημίες για το 9Μ 2021). 

Η χαμηλή άνοδος των εσόδων σε ενοποιημένη βάση, συνοδεύτηκε από χαμηλή πτώση της κερδοφορίας, αποτελέσματα απόρροιας σε μεγάλο βαθμό της διεθνούς πτώσης στην διακίνηση εμπορευμάτων, στις λιμενικές δραστηριότητες και λιγότερο στην πανδημία, με αποτέλεσμα χαμηλότερους από τους αναμενόμενους όγκους διακίνησης. 

Η Διοίκηση της ΟΛΘ παραμένει θετικά διακείμενη για τις οικονομικές επιδόσεις του Λιμένα τόσο μεσοπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, συνεχίζοντας την βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης των διακινούμενων όγκων εντός του Λιμένος και μέσω αναπροσαρμογών του τιμολογίου παρεχομένων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση της ΟΛΘ επενδύει και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές για τις οικονομίες της ευρύτερης λεκάνης απορροής.

Την περίοδο 1/1 - 30/9/2022, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και στην κεφαλαιακή διάρθρωση της ΟΛΘ Α.Ε. Η Εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς δανεισμό, έχοντας διανείμει μέρισμα € 15,1 εκατ., με ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε καταθέσεις να προσεγγίζουν τα ~ € 98 εκατ.

Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών προχωρά ικανοποιητικά με βάση τις τρέχουσες συνθήκες. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

OLTH, Thessaloniki, Limania
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 8,4 εκατ. τα καθαρά κέρδη για τον ΟΛΘ μειωμένα κατά 12,2%

Οι κύριοι λόγοι μείωσης της κερδοφορίας επικεντρώνονται στην μείωση διακίνησης φορτίων στο Συμβατικό Λιμάνι, καθώς και στην εγγραφή απομείωσης των 0,87 εκατ. της συμμετοχής στην θυγατρική ThPA Sofia EAD.
volos-limani
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΛΘ: Στρατηγική επένδυση στο λιμάνι του Βόλου, έναντι τιμήματος 51 εκατ.

Η απόφαση για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό εναρμονίζεται με τους στρατηγικούς επιχειρηματικούς στόχους της ΟΛΘ Α.Ε. για την ανάπτυξη και παροχή ενός δικτύου συνδυασμένων μεταφορών.