ΓΔ: 1027.47 0.71% Τζίρος: 106.28 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Βιοκαρπέτ: Στα 179,8 εκατ. ο κύκλος εργασιών με άνοδο 29,3% στο εννεάμηνο

Αύξηση 45,5% σημείωσαν τα EBITDA του ομίλου στο εννεάμηνο καθώς διαμορφώθηκαν σε 15,37 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πλάνο για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας στο κλάδο της μεταλλουργίας και στον κλάδο της πράσινης ενέργειας.

Οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών επηρέασαν τον κύκλο εργασιών και την τιμολογιακή πολιτική του ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, στο εννεάμηνο του 2022 που αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο.

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2022 στα €179,85 εκ έναντι €139,14 εκ στο αντίστοιχο του 2021 σημειώνοντας αύξηση κατά 29,26% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2021. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Γ΄ τρίμηνο του 2022 στα €48,38 εκ έναντι €49,08 εκ στο αντίστοιχο Γ΄ τρίμηνο του 2021 σημειώνοντας μείωση κατά 1,44%. Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο της εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αυξήθηκε κατά 27,03% και ανήλθε στα €4,98 εκ το 2022 έναντι €3,92 την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ο κύκλος εργασιών το Γ΄ τρίμηνο του 2022 της εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αυξήθηκε κατά 0,38% και ανήλθε στα €2,21 εκ το 2022 έναντι €2,2 εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου του 2021.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη €15,37 εκ. έναντι €10,56 εκατ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2021, αύξηση κατά 45,55%. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 84,94% και διαμορφώθηκαν στα €0,07 εκ. έναντι €0,47 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2022 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €3,21 εκ. έναντι €4,37 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, μείωση κατά 26,61%. Τα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2022 της εταιρείας μειώθηκαν κατά 17,69% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη €0,21 εκ. έναντι €0,26 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ο όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων €8,52 εκ. το εννεάμηνο του 2022 έναντι €4,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ο όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων €1,01 εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2022 έναντι €2,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Οι ζημίες προ φόρων της εταιρείας το εννεάμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά 49,35% και διαμορφώθηκαν στα €(1,13) εκ έναντι €(0,75) εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το Γ΄ τρίμηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 65,71% και διαμορφώθηκαν στα €(0,12) εκ έναντι €(0,07) εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου 2021.

Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του Ομίλου το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €11,39 εκ. έναντι κερδών €6,82 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, το οποίο συνεπάγεται αύξηση κερδών κατά 66,98%. Η μεταβολή προέρχεται από την αύξηση της τιμής του αλουμινίου και των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του ομίλου το Γ΄ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €1,97 εκ. έναντι €3,24 εκ την αντίστοιχη περίοδο το Γ΄ τρίμηνο 2021, το οποίο συνεπάγεται μείωση των κερδών κατά 39,22%.

Οι καθαρές ζημίες προ φόρων και τόκων της εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €(0,58) εκ. έναντι €(0,28) εκ. του εννεάμηνου του 2021 αύξηση ζημιών κατά 105,37%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε € 0,05 εκ. έναντι €0,08 εκ. το Γ΄ τρίμηνο του 2021 μείωση κερδών κατά 40,29%.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου το εννεάμηνο του 2022 ανέρχεται στα €67,43 εκ. έναντι €71,68 εκ. του δωδεκαμήνου του 2021, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου το εννεάμηνο του 2022 ανέρχονται σε €27,12 εκ. έναντι €16,92 εκ.. του δωδεκαμήνου του 2021.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας το εννεάμηνο του 2022 ανέρχεται στα €15,79 εκ. έναντι €12,45 εκ. του δωδεκαμήνου του 2021, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας το εννεάμηνο του 2022 ανέρχονται στα €2 εκ. έναντι €2,97 εκ. του δωδεκαμήνου του 2021.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου το εννεάμηνο του 2022 ανέρχονται σε €9,23 εκ. έναντι €4,86 εκ. του δωδεκαμήνου του 2021, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας το εννεάμηνο του 2022 ανέρχονται σε €0,63 εκ. έναντι €1,86 εκ του δωδεκαμήνου του 2021.

Παρά τις δύσκολες οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά ο όμιλος καταγράφει θεαματικά αποτελέσματα και στο εννεάμηνο του 2022 με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας κατά 98% και αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 29%. Η Διοίκηση του ομίλου υλοποιεί με σταθερά βήματα το επενδυτικό πλάνο που έχει σχεδιάσει για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας στο κλάδο της μεταλλουργίας και στον κλάδο της πράσινης ενέργειας, επενδύσεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν ως το τέλος του 2023.

Η διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της ενεργειακής κρίσης και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και προσαρμόζει όλη την λειτουργία των εταιρειών του ομίλου βάσει των εξελίξεων στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη αλλά και στην διεθνή σκηνή. Αν και οι εταιρείες του ομίλου δεν έχουν καμία άμεση επίπτωση από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές συναλλαγές με τις εμπλεκόμενες χώρες (πωλήσεις- αγορές Α΄ υλών).

Το Γ΄ τρίμηνο του 2022 τα περιθώρια κέρδους στον όμιλο κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το Α΄εξάμηνο, αλλά αναμένεται στην συνέχεια αύξηση αποτελεσμάτων κατά το Δ΄ τρίμηνο λόγω της μητρικής εταιρείας Βιοκαρπέτ Α.Ε. που πραγματοποιεί το 40% του τζίρου της στο Δ΄ τρίμηνο.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ