ΓΔ: 1442.21 -2.00% Τζίρος: 115.80 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας

Ισχυρές επιδόσεις από τη Eurobank, στα 0,18 ευρώ τα κέρδη ανά μετοχή

Εντυπωσιακή πορεία για τα έσοδα από τόκους τα οποία αυξήθηκαν άνω του 50% και ξεπέρασαν το επίπεδο του ενός δισ. ευρώ και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε 17,9%.

Σε αναβάθμιση των στόχων της για το 2023 προχωρά η Eurobank μετά τα ισχυρά μεγέθη που εμφάνισε τόσο στο β' τρίμηνο του έτους όσο και στο α' εξάμηνο. 

Εντυπωσιακή ήταν η πορεία των εσόδων από τόκους που αυξήθηκαν άνω του 50%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή έφθασαν στα 0,18 ευρώ, με περαιτέρω ενίσχυση του βασικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά και μείωση αυτού για τα ΝΡΕ.

Πιο αναλυτικά η τράπεζα ανακοίνωσε:

 • Καθαρά κέρδη ανά μετοχή €18 σεντς το Α΄ εξάμηνο 2023 
 • Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων2 17,9%
 • Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξημένα κατά 18,8% σε ετήσια βάση σε €1,90
 • 34% των καθαρών κερδών2 προέρχεται από τις διεθνείς δραστηριότητες
 • Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) 19,0%3, Δείκτης CET1 16,3%3
 • Δείκτης NPEs 5,2% - Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 73,2%
 • Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις 72,6%, δείκτης κάλυψης ρευστότητας 174,2% 
 • Η επαναγορά ιδίων μετοχών εξελίσσεται με βάση τον προγραμματισμό 
 • Προς τα άνω αναθεώρηση των στόχων του 2023

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής της, κ. Φωκίων Καραβίας, «Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ισχυρό, παρά την επιβράδυνση των οικονομιών της ΕΕ. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Οι πρόσφατες εκλογές διασφάλισαν ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον, ενώ η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα φαίνεται να είναι πλέον θέμα χρόνου.

Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζονται και στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να μειώνεται περαιτέρω, καθώς και στην αγορά ακινήτων, η οποία διατηρεί τη δυναμική της. Επιπλέον, το πρόγραμμα επενδύσεων επιταχύνεται, όπως αποδεικνύεται και από τα έργα που έχουν υποβληθεί στο Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας ύψους άνω των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σε ένα τέτοιο υποστηρικτικό περιβάλλον, οι επιδόσεις της Eurobank σε όλους τους τομείς ήταν ιδιαίτερα θετικές, με διακριτή συμβολή των θυγατρικών μας στη Βουλγαρία και την Κύπρο. Η  λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 19% σε ετήσια βάση σε 1,90 ευρώ και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αναμένεται πλέον να υπερβεί σημαντικά το 15% το 2023.

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, ειδικά για επενδυτικά έργα που προάγουν τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Το πρώτο εξάμηνο, οι εκταμιεύσεις στην Ελλάδα έφτασαν τα 5,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 20% κατευθύνθηκε σε αειφόρα επενδυτικά σχέδια. Επιπλέον, έχουμε ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την υποστήριξη των πελατών μας στη Ρόδο που επλήγη ιδιαίτερα από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Παραμένουμε αισιόδοξοι για τις προοπτικές του Ομίλου, που βασίζονται σε ένα διαφοροποιημένο και αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο παράγει σταθερά υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους μας και στηρίζει την ανάπτυξη σε όλες τις χώρες όπου έχουμε παρουσία

 

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της τράπεζας έχουν ως εξής: 

 • καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 56,2% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε €1.043εκ. λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των νέων χορηγήσεων, των επιτοκιακών εσόδων από ομόλογα και παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε κατά 88 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο και ανήλθε σε 2,63%.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 9,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €270εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Α΄ εξάμηνο 2023.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 43,7% έναντι του περυσινού Α΄ Εξαμήνου σε €1.313εκ. Παρά ταύτα, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 10,3% το Α΄ εξάμηνο 2023 σε €1.331εκ. λόγω των υψηλών μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων από παράγωγα της περυσινής χρονιάς.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,7% σε ετήσια βάση στα €443εκ., κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων μειώθηκε σε 33,8% το Α΄ εξάμηνο 2023 , από 45,9% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022, με το δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σημαντικά χαμηλότερα του 40% στο 33,3%.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 76,0% στα €869εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 16,6% σε €888εκ.το Α΄ εξάμηνο 2023.

 

 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 36,8% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2022 σε €164εκ. και αντιστοιχούσαν σε 81μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση από €374εκ. σε €705εκ. το Α΄ εξάμηνο 2023.
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €712εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €599εκ. το Α΄ εξάμηνο 2023. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,18 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων5 ανήλθε σε 17,9% το Α΄ εξάμηνο 2023. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €684εκ., έναντι €941εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022 και περιλαμβάνουν κυρίως €111εκ. κέρδος από την απόκτηση συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου.
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €205εκ. το Α΄ εξάμηνο 2023, από €97εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 79,6% και ανήλθαν σε €233εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 71,5% σε €207εκ.το Α΄ εξάμηνο 2023.Το 44%των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στην Κύπρο (προσαρμοσμένα κέρδη €90εκ.) και το 49% από αυτές στην Βουλγαρία (προσαρμοσμένα κέρδη €101εκ)

 

Δείτε εδώ την πλήρη ανακοίνωση της Eurobank. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Δύο νέα προγράμματα χρηματοδότησης ΜμΕ στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Οι παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο των Ταμείων, αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της θέσης τους στις διεθνείς αγορές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άλμα 50% στα κέρδη α' τριμήνου της Eurobank, πάνω από 9 σεντς το μέρισμα

Διατηρήθηκαν οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους, αυξήθηκαν κατά 50,1% τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη. Φ. Καραβίας: Έχουμε υποβάλει αίτηση στον SSM για μέρισμα άνω των 9 σεντς.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Στη δεύτερη θέση των χρηματοδοτήσεων της ναυτιλίας το 2023

Σύμφωνα με την μελέτη της Petrofin Research η Eurobank κατέχει το μεγαλύτερο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Μειώθηκε κατά 2% η τραπεζική χρηματοδότηση πλοίων για την ελληνική ναυτιλία το 2023.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Ο Σπύρος Ζάρκος είναι ο νέος επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Ο νέος επικεφαλής πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό και ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.