ΓΔ: 897.01 -1.45% Τζίρος: 251.67 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Ploio-limani-anemoi
Shutterstock

Με κρατική στήριξη οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σε 34 γραμμές

Θα χορηγηθεί προκαταβολή 50% με συνοπτικές διαδικασίες στους πλοιοκτήτες για τους μήνες για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 τη23ς ΠΝΠ Α΄ 75/30-03-2020 δόθηκε η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης συγκοινωνιακή κάλυψης των νησιών σε 34 δρομολογιακές γραμμής σε όλη τη χώρα.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν η σύναψη συμβάσεων  με τριανταδύο με ανάδοχους πλοιοκτήτες – πλοιοκτήτριες εταιρείες – Κοινοπραξίες, απορροφώντας παράλληλα αρχικά περί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, από τα 15 εκατ. που έχουν διατεθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Παράλληλα, επεξεργάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία νέα Υπουργική απόφαση για τη συνέχιση των δρομολογίων αυτών, με ανάλογες συμβάσεις και νέες γραμμές η οποία θα εκδοθεί εγκαίρως. 

Επίσης, με απόφαση του κ. Πλακιωτάκη, δόθηκε η δυνατότητα στους πλοιοκτήτες που εκτελούν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας να χορηγείται προκαταβολή το 50% με συνοπτικές διαδικασίες των μισθωμάτων που αναλογούν σε δρομολόγια που εκτελέστηκαν για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο.  Το ποσό που κοστολογείται για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης είναι περί τα 8 εκατ. ευρώ.

Μέτρα στήριξης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας

Για την στήριξη των νησιωτικών επιχειρήσεων, που είναι επιλέξιμες για το μεταφορικό ισοδύναμο, διατέθηκαν πόροι ύψους 11,2 εκατ. Ευρώ.

Παρέμβαση Πλακιωτάκης για το θέμα αλλαγής των πληρωμάτων των πλοίων

Ένα ακόμη μείζον θέμα που απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί το ΥΝΑΝΠ συνδέεται με την δυνατότητα αλλαγής των πληρωμάτων των ποντοπόρων εμπορικών πλοίων στα οποία απασχολείται ένας ικανός αριθμός Ελλήνων ναυτικών. 

Για το θέμα αυτό, το οποίο απασχολεί έντονα την διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, είχε σειρά επαφών με εφοπλιστικές ενώσεις, ναυτιλιακές εταιρίες μέλη των οποίων, αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα. 

Ως επιστέγασμα των συζητήσεων αυτών και μετά την κοινή διαπίστωση πως πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί το σύνολο σχεδόν της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας ο κ. Πλακιωτάκης ανέλαβε την πρωτοβουλία και με επιστολή του κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) κ. Kitack Lim  την λήψη μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση του μείζονος θέματος της αντικατάστασης των πληρωμάτων και τον επαναπατρισμό των ναυτικών που παραμένουν στα πλοία εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

Η πρωτοβουλία του κ. Πλακιωτάκη στοχεύει στην αντιστάθμιση, στο μέτρο του δυνατού, των μέτρων περιορισμού μετακινήσεων προσώπων που έχουν ληφθεί από μεγάλο αριθμό κρατών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και έρχεται σε συνέχεια της δυνατότητας που έχει ήδη παρασχεθεί από την Ελλάδα και άλλες ναυτιλιακές χώρες για ολιγόμηνη επέκταση της διάρκειας των ατομικών συμβάσεων ναυτικής εργασίας (με τη συναίνεση των ναυτικών), καθώς και της ισχύος των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών και των πιστοποιητικών των πλοίων.

Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει αναπτύξει μια σειρά ειδικών μέτρων για τη στήριξη της ναυτικής εργασίας αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος.  Με την από 30.03.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, προβλέφθηκαν τα εξής:

Παροχή ασφαλιστικής ικανότητας ανέργων ναυτικών  

α. Παράταση έως την 31η Μαΐου 2020 τους ασφαλιστικής ικανότητας των ανέργων ναυτικών από τον Οίκο Ναύτου για όσους δικαιούχους έληξε εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020 για την εξακολούθηση παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και επιδομάτων σε χρήμα.  

Με την εν λόγω ρύθμιση εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περί τους 8641 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου (ναυτικοί και προστατευόμενα μέλη τους).

Β.  Παράταση τους τακτικής επιδότησης των ανέργων ναυτικών που παρέχεται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, η οποία έληξε εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, για δύο (2) επιπρόσθετους μήνες. Με την εν λόγω ρύθμιση εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100 ναυτικοί.

Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ναυτικών

Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού τους ακόλουθες περιπτώσεις:

 α. Ναυτικών των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης αναστέλλονται και ειδικότερα τους εξής κατηγορίες πλοίων:

 αα. Σε επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές τα οποία έχουν διακόψει από την 1η Μαρτίου 2020 ή που επρόκειτο να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλοών τους ή δεν είχαν εκκινήσει τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

γ Σε επαγγελματικά τουριστικά πλοία, των οποίων ο απόπλους και κατάπλους έχει απαγορευθεί.   

γ. Σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία ολικού μήκους 24 μέτρων και άνω που δεν εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα από την 1η Μαρτίου 2020.

Β.     ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης λύθηκε από την 01-03-2020 έως και την 30-03-2020, επιβατηγών και επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν  τουριστικούς πλόες, πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών, καθώς και διεθνείς πλόες, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού ή ασθενείας/τραυματισμού. Με την εν λόγω ρύθμιση εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περί τους 1300 ναυτικοί.

Επιπρόσθετα μέτρα:

Επέκταση παροχής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 

Επεκτείνονται τα υφιστάμενα μέτρα για την παροχή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει ανασταλεί στις ακόλουθες κατηγορίες πλοίων:

  • Σε επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία θαλασσίων ενδομεταφορών, τα οποία δεν έχουν εκκινήσει πλόες τους και για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου.
  • Σε όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά πλοία τα οποία έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα μετά την 1η Μαρτίου.
  • Σε πλοία που δραστηριοποιούνται ως λάντζες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία δεν εκτελούν πλόες μετά την 1η Μαρτίου 2020.
  • Σε πλοία που εμπίπτουν στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) μετά την 1η Μαρτίου 2020.

Επίσης τα υφιστάμενα μέτρα επεκτείνονται για την παροχή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31 Μαρτίου 2020, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απασχολήθηκαν σε φορτηγά – οχηματαγωγά πλοία θαλασσίων ενδομεταφορών ή διεθνών πλόων.

Αναθεώρηση όρων και προϋποθέσεων για την εγγραφή στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση 

Τροποποιούνται οι όροι για την εγγραφή ανέργων ναυτικών στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση, που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, καθώς και οι όροι λήψης επιδότησης αυτών για χρονικό διάστημα έξι (06) μηνών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη σε πραγματική βάση οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκ της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) για τους ναυτικούς που πλήττονται και να επιτυγχάνεται αμεσότερη πρόσβαση σε επιδότηση ανεργίας. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν σταδιακά 3500 ναυτικοί.

Μερική μη Καταβολή του μισθώματος

Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας για τον μήνα Απρίλιο 2020.

Παροχή διευκολύνσεων για ναυτολόγηση ναυτικών

Επέκταση διάρκειας ισχύος έως την 31-07-2020 των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ), που έχουν εκδοθεί μετά την 11-06-2019, για την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων. Με την εν λόγω ρύθμιση διευκολύνονται ναυτικοί και ιδιαίτερα σπουδαστές ΑΕΝ και επιτυγχάνεται αμεσότερη πρόσβαση αυτών στην απασχόλησή τους επί των πλοίων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τις παραπάνω ρυθμίσεις εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν σταδιακά 1100 ναυτικοί.

Τα εν λόγω μέτρα θα τελούν υπό συνεχή αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη της αποτελεσματικότερης προστασίας των ναυτικών.

Τηλεκπαίδευση στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Όπως προαναφέρθηκε η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων και την διακοπή κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας και δραστηριότητας στη χώρα. Στο πλαίσιο των σχετικών κυβερνητικών αποφάσεων, διακόπηκε προσωρινά κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα και οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της χώρας.

Ωστόσο με πρωτοβουλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και προκειμένου να μην χαθεί το εξάμηνο των σπουδαστών, εφαρμόστηκε σε χρόνο ρεκόρ η εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο το οποίο ήρθε σε πέρας με την ενεργό συνδρομή του Ιδρύματος Ευγενίδου και της Microsoft.

Όπως έχει ήδη δηλώσει ο κ. Πλακιωτάκης πρόκειται για ένα έργο τομή στη ναυτική εκπαίδευση το οποίο δημιουργεί νέα δεδομένα τα οποία και πρέπει να αποτελέσουν την βάσει του περαιτέρω εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το ΥΝΑΝΠ έθεσε στη διάθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σπουδαστών/-στριών όλων των ΑΕΝ της χώρας (συνολικά 14 σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού):

- Υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Microsoft Teams σε ακαδημαϊκή δωρεάν έκδοση, με δυνατότητα για τηλεδιάσκεψη, ταυτόχρονες ανταλλαγές ψηφιακών αρχείων και εργασιών, αυτόματη δημιουργία τμημάτων\υποτμημάτων και τάξεων βάσει του αριθμού σπουδαστών που φοιτούν στην εκάστοτε ΑΕΝ.

Επιπλέον, και εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τα εκπαιδευτικά Συμβούλια των Σχολών, στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας των ΑΕΝ παραμένουν διαθέσιμα προς χρήση τα εξής:

-Υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (MarEdu eClass) με χρήση της πλατφόρμας  Open eClass  και σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης της εκπαίδευσης με χρήση πλατφόρμας e-Learning.

Τα μαθήματα που παρέχονται ηλεκτρονικά διεξάγονται εξ αποστάσεως με σύγχρονη (διαδικτυακή διεξαγωγή του μαθήματος) ή ασύγχρονη (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, διαμοιρασμό ψηφιακών αρχείων και εκπαιδευτικού υλικού κ.α.) διδασκαλία ή συνδυασμό και των δύο.

Στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και στα ηλεκτρονικά μαθήματα είναι σήμερα εγγεγραμμένοι 5.313 σπουδαστές/-στριες και 277 καθηγητές-διδακτικό προσωπικό

 Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες για να εφαρμοστεί άμεσα η διαδικασία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Microsoft Teams σε ακαδημαϊκή δωρεάν έκδοση και στις δημόσιες σχολές μετεκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης των αξιωματικών εμπορικού ναυτικού και ναυτικών όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων.

Από την εν λόγω απόφαση θα ωφεληθούν όσοι παρακολουθούν τους κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων των  Κέντρων Επιμόρφωσης Πλοιάρχων, Μηχανικών και Ραδιοηλεκτρονικών, καθώς και όσοι παρακολουθούν τα σεμινάρια της Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων, αλλά και Θαλαμηπόλων.                                

Υπολογίζεται κατά προσέγγιση, ότι θα συμμετέχουν περισσότεροι από 2.500 ναυτικοί και 73 στελέχη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών.

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλατφόρμα για να προμηθευτούν self test οι εργαζόμενοι στη ναυτιλία

Όπως εξήγησε ο υπουργός Ναυτιλίας, η νέα πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα είναι αντίστοιχη του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Καλά νέα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων, μελών πληρώματος του φορτηγού πλοίου Angelic Power.
Ploio-limani-anemoi
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλαγές δρομολογίων καθώς λήγει η τριήμερη απεργία των ναυτεργατών

Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις στα δρομολόγια.