Φώτο: ΑΠΕ

Επιστολή Σταϊκούρα στην Κομισιόν για ΛΑΡΚΟ: Δεσμεύσεις για τις παράνομες ενισχύσεις

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.
Για την ανάκτηση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έλαβε η ΛΑΡΚΟ πριν πληρωθεί οποιοσδήποτε πιστωτής, μεταξύ των οποίων η ΔΕΗ, δεσμεύονται Σταϊκούρας και Χατζηδάκης, με επιστολή στις Βρυξέλλες.

Να αποφύγει οποιαδήποτε προστριβή με την Κομισιόν για την ΛΑΡΚΟ επιχειρεί η κυβέρνηση, παρέχοντας διαβεβαιώσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) ότι θα εφαρμοσθεί η παλιά απόφαση των Βρυξελλών για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της βιομηχανίας νικελίου, αλλά και ότι κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η επιστροφή στο Δημόσιο, μέσα από τη διαδικασία εκκαθάρισης, όσων παράνομων ενισχύσεων μπορούν να ανακτηθούν.

Όπως προκύπτει από επιστολή των συναρμόδιων υπουργών, Χρήστου Σταϊκούρα και Κωστή Χατζηδάκη, η οποία εστάλη την Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου στην DG Comp και την οποία αποκαλύπτει σήμερα το Business Daily, η κυβέρνηση επιδιώκει, με τη νέα, ειδική νομοθετική ρύθμιση για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων που σήμερα εκμεταλλεύεται η ΛΑΡΚΟ, να… γυρίσει πίσω το χρόνο στην απόφαση C(2014) 1805, που είχε εκδώσει για την εν λόγω βιομηχανία, το 2014, η DG Comp.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία επισυνάπτεται στην επιστολή των δύο υπουργών, προβλέπει, όπως σημειώνεται, «την άμεση υπαγωγή της ΛΑΡΚΟ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, με στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου και στο πνεύμα της απόφασης C(2014) 1805 της ΕΕ σχετικά με την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ».

Πίσω στο 2014

Εκείνη η απόφαση, που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2014, ύστερα από μακρά ανεπίσημη διαβούλευση της τότε κυβέρνησης Σαμαρά με την DG Comp, ήταν ένας συμβιβασμός για να λήξει το θέμα των παράνομων κρατικών ενισχύσεων στην ΛΑΡΚΟ, ύψους 136 εκατ. ευρώ (χωρίς τόκους) που η Κομισιόν είχε κρίνει, με την απόφαση C(2014) 1818, ότι είχε προσφέρει στην εταιρεία το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με εκείνη την απόφαση, που σε γενικές γραμμές η κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει σήμερα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, είχε συμφωνηθεί μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών ότι το νομικό πρόσωπο της ΛΑΡΚΟ θα έπαυε να υπάρχει και τα περιουσιακά στοιχεία που εκμεταλλευόταν η εταιρεία θα πωλούνταν μέσα από δύο ξεχωριστούς διαγωνισμούς, έναν για το εργοστάσιο της Λάρυμνας και το 40% των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του ορυχείου Αγίου Ιωάννη, τα οποία φέρονται να ανήκουν στο Δημόσιο, και ένα έναν για τα μεταλλευτικά δικαιώματα που κατέχει η ΛΑΡΚΟ στα ορυχεία λατερίτη του Αγ. Ιωάννη, της Εύβοιας και της Καστοριάς, καθώς και ορυχείο λιγνίτη στα Σέρβια.

Η αμφισβήτηση και... ο ΣΥΡΙΖΑ

Εκείνο το σχέδιο έμεινε στο συρτάρι, για δύο λόγους: ο πρώτος ήταν ότι υπήρχε αμφισβήτηση, εκ μέρους της «παλαιάς» ΛΑΡΚΟ, της ιδιοκτησίας του Δημοσίου στο εργοστάσιο της Λάρυμνας, πρόβλημα που σήμερα επιχειρείται να λυθεί μέσω μιας ειδικής, γρήγορης διαδικασίας διαιτησίας. Εξάλλου, το σχέδιο... γειώθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που ανέλαβε την εξουσία περίπου εννέα μήνες αργότερα και άφησε το θέμα στην τύχη του, χωρίς να καταλήξει σε κάποιο νέο συμβιβασμό με τις Βρυξέλλες, ή να επιχειρήσει να εφαρμόσει την παλιά συμφωνία.

Στην επιστολή τους, οι δύο υπουργοί περιγράφουν συνοπτικά τη ρύθμιση που έχει εισαχθεί στη Βουλή και στοχεύει «στην υιοθέτηση μιας ευέλικτης και ειδικά διαμορφωμένης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ, η οποία προβλέπει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων σε εύθετο χρόνο και έχει γνώμονα τόσο τη συνέχιση της δραστηριότητας με διασφάλιση της απουσίας οικονομικής συνέχειας, όσο και την αντικειμενική επιδίωξη ορθότερης εξυπηρέτησης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, προς ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων, που έχει διαταχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

«Ό,τι και αν γίνει, δεν θα υπάρχει ΛΑΡΚΟ»

Αυτό που ξεκαθαρίζουν στην Κομισιόν οι δύο υπουργοί και το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα την DG Comp στο πλαίσιο της εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, είναι ότι μετά το πέρας της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης και εκποίησης, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα πάψει να υπάρχει το νομικό πρόσωπο της ΛΑΡΚΟ, καθώς το κοινοτικό δίκαιο ορίζει ότι μια εταιρεία που έχει πάρει παράνομες κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει ή να τις επιστρέψει, ή να πάψει να υφίσταται για να κλείσει η Κομισιόν τη σχετική υπόθεση χωρίς άλλες συνέπειες (πρόστιμα).

Αν περάσουν οι προθεσμίες που έχουν τεθεί, χωρίς να πουληθεί τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ (σε λογιστική αξία), τότε αυτό «συνεπάγεται την οριστική παύση της λειτουργίας της εταιρείας και τη θέση της ΛΑΡΚΟ σε καθεστώς πτώχευσης», όπως αναφέρεται στην επιστολή. Αν επιτευχθεί ο στόχος πώλησης, και πάλι η ΛΑΡΚΟ θα πάψει να υπάρχει ως εταιρεία, αφού «η ειδική διαχείριση θα καταλήξει στη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας», όπως τονίζουν οι δύο υπουργοί, προσθέτοντας: «Υπό αυτή την έννοια, η ειδική διαχείριση είναι μια μη αναστρέψιμη διαδικασία εκκαθάρισης, υπό όρους ενωσιακού δικαίου».

Πρώτα θα πληρωθεί το Δημόσιο

Σχετικά με την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων, οι δύο υπουργοί αποσαφηνίζουν με την επιστολή τους ότι η πτωχευτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην περίπτωση της ΛΑΡΚΟ έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τη γενικώς ισχύουσα πτωχευτική διαδικασία: δεν θα επιτρέψει σε άλλους πιστωτές να πάρουν σειρά για να πληρωθούν, πριν ανακτήσει το Δημόσιο τα 136 εκατ. ευρώ (χωρίς τόκους) των παράνομων ενισχύσεων. Επίσης, εκτός του πίνακα κατάταξης των πιστωτών θα πληρωθούν τα 35 εκατ. ευρώ που θα δώσει το Δημόσιο ως νέα ενίσχυση στην ΛΑΡΚΟ, για να διατηρηθεί σε λειτουργία μέχρι να ολοκληρωθεί η πτωχευτική διαδικασία.

Τέσσερα μέτρα παράνομων ενισχύσεων, συνολικού ύψους 135,8 εκατ. ευρώ

larco_state_aid

Πηγή: Κομισιόν, Απόφαση C(2014) 1818 για την ΛΑΡΚΟ

Προφανές είναι ότι τα σχεδόν 200 εκατ. ευρώ που θα πρέπει να ανακτήσει το Δημόσιο συνολικά (μαζί με τόκους) θα είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο να ανακτηθούν μέσα από την εκποίηση των στοιχείων ενεργητικού, καθώς ο επενδυτής που θα ενδιαφερθεί θα πρέπει να υπολογίσει και τεράστιες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των… πρωτόγονων εγκαταστάσεων της ΛΑΡΚΟ και είναι απίθανο να προσφέρει τόσο υψηλό τίμημα.

Αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο θα ανακτήσει μόνο ένα μέρος των ενισχύσεων και η Κομισιόν θα κλείσει τυπικά την υπόθεση, επειδή θα πάψει να υφίσταται το νομικό πρόσωπο της ΛΑΡΚΟ. Σημαίνει, επίσης, ότι από τη διαδικασία της εκποίησης των στοιχείων ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ πολύ λίγα ή τίποτα θα… περισσέψουν για τους πιστωτές, με πρώτη την ΔΕΗ, στην οποία η προβληματική βιομηχανία νικελίου οφείλει περίπου 350 εκατ. ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

money
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φοροελαφρύνσεις κρίνονται από το Eurogroup τον Μάρτιο

Θετική έκβαση είχε, σύμφωνα με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, η διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των Θεσμών για τα τρία μέτρα που θα ανοίξουν χώρο για ελαφρύνσεις, όπως η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον «πάγο» το σχέδιο «Ηρακλής» και με τη... βούλα της Κομισιόν

Επιβράδυνση των συναλλαγών για το σχέδιο «Ηρακλής» λόγω των νέων συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία προβλέπει η Κομισιόν. Ζητεί από τις τράπεζες πιο πολλές και καλύτερες ρυθμίσεις δανείων.