ΓΔ: 905.04 -0.05% Τζίρος: 54.65 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Λιγότεροι φόροι στα αυτοκίνητα, έκπτωση 75% για τα υβριδικά

Η νέα, ευνοϊκότερη κλίμακα υπολογισμού των τελών ταξινόμησης που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Πώς θα φορολογούνται τα αυτοκίνητα, ποια τα κίνητρα για τα υβριδικά.

Αλλάζουν όλα προς το καλύτερο στη φορολογική επιβάρυνση των αυτοκινήτων, καθώς το υπουργείο Οικονομικών καθιερώνει νέα, ευνοϊκότερη κλίμακα υπολογισμού των τελών ταξινόμησης, ενώ καθιερώνει ισχυρό κίνητρο για αγορά υβριδικών οχημάτων με χαμηλές εκπομπές ρύπων, για τα οποία προβλέπεται έκπτωση 75% στα τέλη ταξινόμησης (για τα ηλεκτρικά μηδενικών εκπομπών διατηρείται η πλήρης απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση και όπως εξηγείται στην αιτιολογική έκθεση,

  • Με την προτεινόμενη διάταξη αναμορφώνεται και εξορθολογίζεται το καθεστώς φορολογίας των επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την ανανέωση του υφιστάμενου στόλου αυτοκινήτων και την προώθηση μη ρυπογόνων οχημάτων νέας τεχνολογίας.
  • Ειδικότερα, καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων και αναμορφώνονται σε συνάρτηση με την παλαιότητα του οχήματος αναλογικότερα οι προσαυξήσεις οι οποίες επιβάλλονται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO.
  • Παράλληλα μειώνεται περαιτέρω το τέλος ταξινόμησης υβριδικών αυτοκινήτων, χαμηλών ρύπων, ήτοι με εκπομπές ρύπων CO2 έως 50 γρ/χλμ, ενώ διατηρείται η απαλλαγή του 50% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για υβριδικά αυτοκίνητα με περισσότερους ρύπους, καθώς και η πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτροκίνητα ΕΙΧ. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το αναλογούν τέλος ταξινόμησης για την πλειοψηφία των οχημάτων και ευνοείται η ταξινόμηση νεότερων αυτοκινήτων, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης τόνωσης της σχετικής αγοράς.
  • Τέλος, καταργείται η υφιστάμενη πρόβλεψη για τη δυνατότητα φορολόγησης μεταχειρισμένων οχημάτων με πρώτη κυκλοφορία στην ΕΕ πριν από την 01.06.2016, με βάση το προϊσχύον καθεστώς φορολόγησης (ιστορικό τέλος), η πρακτική εφαρμογή της οποίας δημιούργησε πολλές και μεγάλες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού οχημάτων. Με μεταβατική διάταξη και αναφορικά με τα οχήματα για τα οποία εκκρεμεί αίτηση προς εξέταση ενώπιον της σχετικής Επιτροπής Ιστορικού Τέλους Ταξινόμησης, παρέχεται εναλλακτικά, η δυνατότητα επιλογής ταξινόμησης με τις νέες διατάξεις.
  • Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, εισάγεται προοδευτική κλιμακωτή φορολόγηση για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και ορίζονται νέοι συντελεστές για κάθε κλιμάκιο της φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην άρση των στρεβλώσεων του υφιστάμενου τρόπου υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης που προκάλεσαν οι απότομες αυξήσεις του τέλους ταξινόμησης στις αλλαγές των κλιμακίων με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση των τιμών των τιμοκαταλόγων σε μη συμμετρική κατανομή ακριβώς κάτω από τα όρια των κλιμακίων αξίας και στην καθιέρωση ενός δικαιότερου συστήματος επιβολής του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα.

Τονίζεται ότι η νέα κλίμακα υπολογισμού των τελών ταξινόμησης εφαρμόζεται προοδευτικά. Για παράδειγμα, αν ένα αυτοκίνητο έχει αξία 17.100 ευρώ δεν υπολογίζεται ολόκληρο το τέλος ταξινόμησης με το συντελεστή 53%, αλλά εφαρμόζεται συντελεστής 4% για τα πρώτα 14.000 ευρώ, 26% για 3.000 ευρώ και 53% για τα 100 ευρώ.

Η νέα κλίμακα έχει ως εξής:

teliaytokiniton

Αντίστοιχα, για τις μοτοσυκλέτες η κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

teli_dikikla

 

  • Οι συντελεστές για τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ώστε να ευνοούνται τα αυτοκίνητα με τις χαμηλότερες εκπομπές. Επιπλέον, κατηγοριοποιούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ανάλογα με την παλαιότητά τους και ειδικότερα με βάση τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO που πληρούν εκ κατασκευής και την τελευταία ημρομηνία ταξινόμησής τους ως καινούρια (ως προς την πρώτη ταξινόμησή τους), όπως αυτά ορίζονται στους εκάστοτε Κανονισμούς, και οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης προσαυξάνονται περαιτέρω, ανάλογα με τις προδιαγραφές των ορίων εκπομπών EURO ή με τις προδιαγραφές των Οδηγιών.

Ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων, οι συντελεστές μειώνονται κατά 5% ή αυξάνονται κατά 10% έως και 100%. Ανάλογα με την κατηγορία εκπομπών ρύπων στην οποία εντάσσονται τα οχήματα (κατηγορία "Euro") τα τέλη προσαυξάνονται κατά 50% έως 200%. Για όσα δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων εκπομπών (Euro) ή τις προδιαγραφές Κανονισμών και Οδηγιών που αφορούν στις εκπομπές των οχημάτων συμβατικής τεχνολογίας, προβλέπεται προσαύξηση 200%.

«Η εν λόγω ρύθμιση έχει σκοπό την ομαλοποίηση και τον εξορθολογισμό των προσαυξήσεων των συντελεστών
του τέλους ταξινόμησης ανάλογα με τα όρια εκπομπών EURO, ή τις προδιαγραφές των Οδηγιών που πληρούν
εκ κατασκευής τα αυτοκίνητα, ώστε να ενθαρρύνεται η απόκτηση λιγότερο ρυπογόνων αυτοκινήτων»,
όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση.

Τα κίνητρα για υβριδικά

Στο πλαίσιο της στροφής σε αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, η κυβέρνηση καθιερώνει σημαντικές εκπτώσεις τελών ταξινόμησης για τα υβριδικά οχήματα. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση:

  • «Για τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα και ειδικότερα για τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη από ή ίση με πενήντα ένα (51) γρ./χλμ., προβλέπεται απαλλαγή κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους ταξινόμησης.
  • Για τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη από ή ίση με πενήντα (50) γρ/χλμ. προβλέπεται απαλλαγή κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τέλους ταξινόμησης,προκειμένου να ευνοούνται τα λιγότερο ρυπογόνα αυτοκίνητα.
  • Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τέλους ταξινόμησης για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί στην τόνωση της αγοράς αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, τα οποία λόγω του μεγάλου κυβισμού και αξίας επιβαρύνονται με υψηλό τέλος ταξινόμησης».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εμπλοκή στις φορολογικές δηλώσεις, ζητούν παράταση οι λογιστές

Μόλις 100 δηλώσεις Ε1 υποβλήθηκαν χθες, ενώ τις προηγούμενες ημέρες υποβάλλονταν περισσότερες από 100.000. Εντοπίζονται σφάλματα στα ποσά των παρακρατούμενων φόρων. Πίεση στο υπουργείο για παράταση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμία αλλαγή στις αποδείξεις με κάρτα: Πώς θα αποφύγετε το «πέναλτι»

Κανονικά θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματος, αναφέρουν πηγές του υπ. Οικονομικών μετά τη σύγχυση από δηλώσεις του Στ. Πέτσα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εμπλοκή στις φορολογικές δηλώσεις και σενάριο για νέα παράταση

Λιγότερες κατά 600.000 σε σχέση με πέρυσι οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. Αν δοθεί νέα παράταση, όσοι την αξιοποιήσουν χάνουν τη δυνατότητα εξόφλησης σε οκτώ δόσεις. Για ποιους εκδίδονται νέα εκκαθαριστικά.