Φώτο: Shutterstock

Μεγάλα ποσά θα αντλήσει και το 2021 το Δημόσιο με εκδόσεις ομολόγων

Στα 19,5 δισ. ευρώ οι ανάγκες χρηματοδότησης του επόμενου έτους, που θα καλυφθούν σε μεγάλο ποσοστό με εκδόσεις τίτλων. Μόλις 1% το μέσο επιτόκιο δανεισμού του Δημοσίου στο 9μηνο του 2020.

Σε συνεχή επαφή με την αγορά ομολόγων θα πρέπει να βρεθούν το υπουργείο Οικονομικών και ο ΟΔΔΗΧ και το 2021, καθώς οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου θα πλησιάσουν τα 20 δισ. ευρώ και μεγάλο τους θα καλυφθεί με νέες εκδόσεις ομολόγων.

Να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρέχονται από τη συμμετοχή της χώρας στο έκτακτο πρόγραμμα πανδημίας της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας (PEPP) αλλά και να μειωθεί το απόθεμα των εντόκων γραμματίων κατά περίπου 1 δισ. ευρώ αποτελούν τους κεντρικούς στόχους του υπουργείου Οικονομικών για το 2021, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει και του χρόνου στην πρωτογενή αγορά την παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας κατά τα πρότυπα του 2020. Το ακριβές ύψος των νέων εκδόσεων ομολόγων ως είθισται δεν προαναγγέλλεται με την κατάθεση του Προϋπολογισμού.

Ωστόσο μία προσέγγιση του μπορεί να επιχειρηθεί από τα βασικά του μεγέθη. Έτσι, για το 2021 θα πρέπει να συνυπολογιστούν ότι θα πρέπει να καλυφθούν συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες ύψους 19,5 δισ. ευρώ:

  • Η εξόφληση μέρους των εντόκων γραμματίων προκειμένου το συνολικό τους υπόλοιπο να μειωθεί κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, στα 10,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021.
  • Η καταβολή περίπου 4,5 δισ. ευρώ για την εξυπηρέτηση των διακρατικών δανείων του Μνημονίου και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
  • Η πληρωμή περίπου 2,5 δισ. ευρω για εξοπλιστικές δαπάνες των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η χρηματοδότηση του ελλείμματος ύψους 11,5 δισ. ευρώ που αναμένεται να εμφανίσει ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

Βέβαια το σύνολο των παραπάνω δαπανών δεν πρόκειται να καλυφθεί εξ ολοκλήρου με έκδοση νέου Χρέους (ομολόγων). Όπως αναφέρεται στον Προϋπολογισμό και το 2021 θα αξιοποιηθούν τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου καθώς και πληρωμές ύψους 5,5 δισ. ευρώ που αναμένεται να λάβει το 2021 η Ελλάδα από το νεοσύστατο ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας της Ε.Ε.

Άλλωστε, όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία για το 2020 που περιλαμβάνονται στην εισηγητική του Προϋπολογισμού, η χώρα κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την πανδημία οι οποίες είχαν ως συνέπεια το έλλειμμα να αυξηθεί στα 16,1 δισ. ευρώ, με εκδόσεις ομολόγων ύψους 12 δισ. ευρώ. Μέρος του αναγκών χρηματοδότησης του κράτους (13,7 δισ. ευρώ) καλύφθηκε από «τη μεταβολή των διαθεσίμων και ενδοκυβερνητικό χρέος».

Οι εκδόσεις χρέους του 2020

Όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, το Ελληνικό Δημόσιο πέτυχε, χάρη και στην υποστηρίξη που είχε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού από την αγορά και με σημαντικά αυξημένη διάρκεια του νέου χρέους.

Όπως σημειώνεται, το μέσο σταθμικό επιτόκιο νέου δανεισμού το οποίο αποτελείται από τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων και ομολόγων καθώς επίσης και από τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, έως 30/09/20 διαμορφώθηκε στο 1%, ενώ η μέση φυσική διάρκεια του νέου δανεισμού διαμορφώθηκε σε 8,17 έτη έναντι 3,3 έτη την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εκδοτική δραστηριότητα, όπως περιγράφεται στην εισηγητική έκθεση, έχει ως εξής:

  • Το Ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο του 2020 κοινοπρακτική έκδοση δεκαπενταετούς ομολόγου ύψους 2.500 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 1,875%, για πρώτη φορά μετά το 2009. Ακολούθησε, τον Απρίλιο του 2020, η κοινοπρακτική έκδοση επταετούς ομολόγου ύψους 2.000 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 2%. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2020 πραγματοποιήθηκε κοινοπρακτική έκδοση δεκαετούς ομολόγου ύψους 3.000 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 1,5%, ενώ ακολούθησε κοινοπρακτική επανέκδοση του ίδιου ομολόγου τον Σεπτέμβριο του 2020 ύψους 2.500 εκατ. ευρώ με απόδοση 1,187%. Τέλος, τον Οκτώβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε κοινοπρακτική επανέκδοση του δεκαπενταετούς ομολόγου ύψους 2.000 εκατ. ευρώ με απόδοση 1,152%.
  • Κατά τη διάρκεια του έτους το Ελληνικό Δημόσιο συνέχισε να εκδίδει τίτλους βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε με μηνιαίες εκδόσεις εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 και 26 εβδομάδων και τριμηνιαίες 52 εβδομάδων, καθώς επίσης και σύναψη συμφωνιών repos κυρίως με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Στις 30/09/2020 το ανεξόφλητο υπόλοιπο των ΕΓΕΔ διαμορφώθηκε σε 13.003,58 εκατ. ευρώ, ενώ τα repos ανήλθαν σε 29.573,17 εκατ. ευρώ. Ο μεσοσταθμικός συντελεστής κάλυψης των δημοπρασιών ΕΓΕΔ διαμορφώθηκε στο 2,09.

Εκτίναξη του χρέους στο 208,9% του ΑΕΠ

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση, το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 370.800 εκατ. ευρώ ή 227,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2020, έναντι 356.015 εκατ. ευρώ ή 194,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019.

Το 2021 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 376.200 εκατ. ευρώ ή 218,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,0 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2020.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 340.000 εκατ. ευρώ ή 208,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2020, έναντι 331.072 εκατ. ευρώ ή 180,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019. Το 2021 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 343.200 εκατ. ευρώ ή 199,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2020.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα ένεση φθηνού χρήματος με Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6

Η παροχή ρευστότητας στην αγορά θα γίνει με βάση τον τζίρο του Δεκεμβρίου και μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, εάν δεν επανέλθει η κανονικότητα στις γιορτές. Τις επόμενες ημέρες οι αιτήσεις του τέταρτου κύκλου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγώνας δρόμου για φθηνά δάνεια: Τι θα λάβουν οι επιχειρήσεις

Θέμα ημερών η εκταμίευση 1,5 δισ. από τον τρίτο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής, ενώ τον Νοέμβριο αρχίζει ο τέταρτος. Έρχονται δάνεια από Ταμείο Εγγυοδοσίας και ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Αναλυτές τονίζουν, πάντως, ότι είναι μικρή η στήριξη ρευστότητας.
staikouras_investment_forum
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρ. Σταϊκούρας: Οι επτά πηγές για χρηματοδότηση της ανάπτυξης

Φθηνά δάνεια από την αγορά ομολόγων και 5,5 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης οι κύριες πηγές χρηματοδότησης. Ενισχύσεις ρευστότητας ύψους 11 δισ. στις επιχειρήσεις με τα κρατικά χρηματοδοτικά προγράμματα.