ΓΔ: 905.04 -0.05% Τζίρος: 54.65 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Αναβολή με παρασκήνιο σε μεγάλο διαγωνισμό πληροφορικής

Στις 20 Ιανουαρίου μετέφερε το ΤΕΕ την υποβολή προσφορών για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, έργο 60 εκατ. ευρώ. Στην αγορά έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις οι υψηλές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Με ίδιο προϋπολογισμό, που φτάνει τα 60 εκατ. ευρώ μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης, επαναπροκήρυξε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ένα από τα μεγαλύτερα έργα τεχνολογίας. Πρόκειται για το διαγωνισμό επιλογής αναδόχου που θα αναπτύξει και θα λειτουργήσει τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, αλλά και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών.

Αρχικά είχε οριστεί ως ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 26η Νοεμβρίου, αλλά υπήρξαν σοβαρές διαμαρτυρίες και πιέσεις περί πολύ υψηλών απαιτήσεων συμμετοχής, που καθιστούσαν το διαγωνισμό σχεδόν «φωτογραφικό» για συγκεκριμένη κοινοπραξία. Στο ΤΕΕ επικαλούνται όμως τυπικούς λόγους για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού και δημοσίευσαν εκ νέου την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία κατάθεσης προσφορών τις 20 Ιανουαρίου 2021. Δηλαδή και πάλι τα περιθώρια είναι ασφυκτικά καθώς μεσολαβεί η περίοδος των γιορτών. 

Στην αγορά πληροφορικής υποστηρίζουν πως οι υψηλές προϋποθέσεις που βάζει η διακήρυξη για τη συμμετοχή, από την εγγυητική επιστολή του 1,8 εκατ. ευρώ μέχρι τα συνολικά έσοδα άνω των 45 εκατ. ευρώ για την τριετία 2017 – 2019, περιορίζουν τους υποψηφίους. Οι πλέον τολμηροί κάνουν λόγο για έναν και μόνο υποψήφιο που αναμένεται να καταθέσει προσφορά στις 20 Ιανουαρίου.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει, σύμφωνα με την προκήρυξη, τη δημιουργία «ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει  ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας με σκοπό αυτή να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιμη μέσω ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας». 

Η κυβέρνηση είχε θέσει ως προτεραιότητα τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και τον έχει συμπεριλάβει στα κύρια έργα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Όπως αναφέρεται και στο τεύχος δημοπράτησης, στόχος του έργου είναι η βελτίωση και διεύρυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επενδυτών, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις  οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Δόμηση στους τομείς Τουρισμού, Παραγωγικών-Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων και Κατοικίας.  

Το σύνολο των υπηρεσιών του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, θα παρέχεται μέσω cloud περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, το έργο θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud.

Τα επτά στάδια του μεγάλου έργου

Το έργο χωρίζεται σε αρκετά στάδια, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει, κατά σειρά προτεραιότητας:

  1. Τη λειτουργική ενοποίηση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών «e-Πολεοδομία ΙΙΙ» με όλα τα επιμέρους σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα και βάσεις δεδομένων (π.χ. Κυρωθέντες Δασικοί Χάρτες, Ορθοφωτοχάρτες, Natura και πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ, Β.Δ. Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κτισμάτων και e-Άδειες του ΤΕΕ,  e-Ευρετήριο Αιγιαλών και χάρτες αντικειμενικών αξιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, κ.λπ.) που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα και αφορούν το δομημένο περιβάλλον, το θεσμοθετημένο χωροταξικό, πολεοδομικό- ρυμοτομικό και κτιριοδομικό πλαίσιο και το καθεστώς προστασίας.
  2. Την επέκταση αυτών με πρόσθετη πληροφορία για το Νομικό, Χωροταξικό, Πολεοδομικό- Ρυμοτομικό και Κτιριοδομικό πλαίσιο, με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις  Οικονομικές-Επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με Δόμηση στους τομείς Κατοικίας, Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων, Τουρισμού και Παραγωγικών- Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. 
  3. Την ένταξη των προηγούμενων ενοποιημένων συστημάτων σε παραγωγική και υποχρεωτική λειτουργία, με διαρκή επικαιροποίηση της πληροφορίας τους από εξουσιοδοτημένους χρήστες μηχανικούς, κατόπιν σχετικής νομοθετικής έγκρισης, μέσω διαδικασιών και πλήρως τεκμηριωμένων μηχανισμών τήρησης και ενημέρωσης. 
  4. Τη δημιουργία και λειτουργία κεντρικής πύλης ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης, βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα. 
  5. Τη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης/έγκρισης των πληροφοριών που υποβάλλονται για ένταξη Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, με βάση πρότυπους δείκτες αξιολόγησης δεδομένων από πιστοποιημένους επαγγελματίες μηχανικούς 
  6. Τη δημιουργία κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων με λειτουργικότητες που στόχο έχουν την ενίσχυση της συνολικής επάρκειας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη όπως ιδίως α) Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δομημένων Επιφανειών και Μητρώου Κτιρίων, για  την πραγματοποιημένη δόμηση  και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων, β) Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών διαχείρισης ζωνών αντικειμενικών αξιών και συντελεστών εμπορικότητας, γ) πληροφοριακού συστήματος, χωροθέτησης και αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δ) βάσης δεδομένων και συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, ε) Μηχανισμού Διαχείρισης Ροών κύκλου ζωής των μελετών που προκηρύσσονται. 
  7. Την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, οι οποίες έχουν κρίσιμη ενισχυτική επίδραση στην βιωσιμότητα και επιτυχή λειτουργία του Έργου όπως ιδίως υπηρεσίες αναβάθμισης των υποδομών υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων που θα ενσωματωθούν στο έργο (Κτηματολόγιο, ΤΕΕ κλπ), η παροχή υπηρεσίας απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για τους πιστοποιημένους επαγγελματίες μηχανικούς, η παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας και εγγύησης των πληροφοριακών συστημάτων, η παροχή υπηρεσιών διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του συνόλου των εμπλεκομένων πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων λειτουργών, επαγγελματιών μηχανικών κ.α.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

taytotites
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκληρές «μάχες» σε δύο μέτωπα για τις νέες ταυτότητες των 515 εκατ.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τον επόμενο μήνα, η αντιπαράθεση των τριών ισχυρών κοινοπραξιών που έχουν καταθέσει προσφυγές. Διπλωματικές πιέσεις για την ακύρωση της αρχικής αξιολόγησης.