ΓΔ: 908.13 1.02% Τζίρος: 96.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει με το Brexit στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία με την Ε.Ε. θα χρειάζονται άδειες από τις ελληνικές αρχές οι εταιρείες και τράπεζες του Λονδίνου.

Διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, δίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πιο αναλυτικά, με αφορμή την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τους επενδυτές ότι εάν τελικά δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι επιχειρήσεις επενδύσεων της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, τα πιστωτικά ιδρύματα της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, οι εταιρείες διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) της Οδηγίας 2009/65/EΕ και οι Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) της Οδηγίας 2011/61/EE, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που σήμερα παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν δραστηριότητες σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ στην Ελλάδα, από 1/1/2021 δε θα μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται ως τρίτη χώρα. Συνεπώς, θα διαφοροποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των προαναφερόμενων εταιριών ως προς τις δραστηριότητες τους σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μία επιχείρηση επενδύσεων ή ένα πιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας προκειμένου να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες σε χρηματοπιστωτικά μέσα στην Ελλάδα απαιτείται να ιδρύσει υποκατάστημα το οποίο αδειοδοτείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα Ελλάδος αντίστοιχα. Επίσης, για την προώθηση και διάθεση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων ή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων από τρίτη χώρα απαιτείται άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σημειώνει πως παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά. Σε κάθε περίπτωση, συνιστά την προσοχή των επενδυτών στην αξιολόγηση των εταιρειών (με τις οποίες προτίθενται να συνεργαστούν ή συνεργάζονται) σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας τους. Ειδικότερα, η ύπαρξη άδειας λειτουργίας των εν λόγω εταιρειών μπορεί να διαπιστωθεί από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή των αντίστοιχων εποπτικών αρχών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με τους διαχειριστές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (είτε ΟΣΕΚΑ είτε ΟΕΕ) από το Ηνωμένο Βασίλειο, (οι οποίοι δεν θα έχουν μετεγκατασταθεί σε κάποια χώρα της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους) επισημαίνεται ότι από 1/1/2021 θα θεωρούνται ΟΕΕ τρίτης χώρας και θα απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη διάθεσή τους στην Ελλάδα. Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι αναρτημένα, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τα στοιχεία των εταιριών διαχείρισης μαζί με τα στοιχεία των μεριδίων ή μετοχών των ΟΕΕ που διαχειρίζονται που επιτρέπεται να διατίθενται στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα ύψους 108.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την ανάκληση της άδειας της εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως προς την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο ΕΣΠΑ η λειτουργική αναβάθμιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός βελτιωμένου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υπηρεσιών, μέσω τυποποίησης καθώς και ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Brexit
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι παρεμβάσεις και οι προετοιμασίες της Ελλάδας για το Brexit

Η Ελλάδα, αποβλέποντας στην ενίσχυση της συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και στη μετα-Brexit εποχή, συνεχίζει τις διμερείς διαβουλεύσεις της με τη βρετανική πλευρά.