ΓΔ: 882.77 0.83% Τζίρος: 40.69 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
TAIPED, Marina Kalamarias
Φωτό: ΤΑΙΠΕΔ

ΤΑΙΠΕΔ: Παράταση στον διαγωνισμό για τη μαρίνα Αρετσού έως 14 Ιουλίου

Όπως αναφέρει το Ταμείο οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων μέχρι την 1η Ιουλίου 2021.

Την παράταση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μαρίνα Καλαμαριάς («Αρετσού») έως και τις 14 Ιουλίου ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ. 

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «σχετικά με την πρόσκληση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης της μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού) (η «Πρόσκληση»), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει την απόφασή του να παρατείνει την Ημερομηνία Υποβολής που ορίζεται στην Παράγραφο 3.2 της Πρόσκλησης σχετικά με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 14 Ιουλίου 2021 και έως τις 17:00 (Ελληνική ώρα, GMT +2).

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 6.4 της Πρόσκλησης, μέχρι την 1η Ιουλίου 2021 και έως τις 17:00 (Ελληνική ώρα, GMT + 2)».

Αναλυτικότερα ισχύουν τα ακόλουθα: 

Η Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Καλαμαριάς, με ημερομηνία  22.01.2021 (η «Πρόσκληση»), τροποποιείται σύμφωνα με το παρόν έγγραφο.

1. Τροποποίηση της παραγράφου 3.2 («Φάση Α’ - Προεπιλογή») της  Πρόσκλησης.

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3.2 της Πρόσκλησης, τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει ως εξής: «Υποψήφιοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις νομικών ή/και φυσικών προσώπων θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή μιας έγγραφης ΕΕ. Η ΕΕ θα πρέπει να υποβληθεί κατά την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 (η “Ημερομηνία Υποβολής”) στα γραφεία του Ταμείου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6.2 κατωτέρω. Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, κοινοπραξίες και συμπράξεις καλούνται εφεξής στην παρούσα ως “Κοινοπραξίες” ή “Κοινοπραξία”. Κάθε μέλος μιας Κοινοπραξίας θα αναφέρεται εφεξής στο παρόν ως “Μέλος Κοινοπραξίας”. Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και Κοινοπραξίες που συμμετέχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία, καλούνται εφεξής στην παρούσα Πρόσκληση ως τα “Ενδιαφερόμενα Μέρη”, και καθένας εξ αυτών ως “Ενδιαφερόμενο Μέρος”

2. Ισχύς της Πρόσκλησης

2.1. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω τροποποιήσεων, η από 22.01.2021 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως έχει τροποποιηθεί, 21PROC008578764 2021-05-10ισχύει πλήρως κατά το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

2.2. Το Ταμείο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του για τυχόν περαιτέρω τροποποιήσεις όρων της Πρόσκλησης, που τυχόν κριθούν σκόπιμες ή αναγκαίες, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του Ταμείου.

2.3. Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στο παρόν έχουν την ίδια έννοια που τους δίνεται στην Πρόσκληση. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ:  www.hradf.com.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΙΠΕΔ: Ένα επενδυτικό σχήμα εκδήλωσε ενδιαφέρον για την μαρίνα της Ιτέας

Η μαρίνα Ιτέας αποτελεί μέρος του σχεδίου του ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίηση μαρινών και τουριστικών λιμένων που διαθέτουν έντονο τοπικό αποτύπωμα με στόχο την τουριστική τους ανάπτυξη. Εκδήλωση ενδιαφέροντος υπέβαλε στο Ταμείο μόνο η «DIVING STATUS – Fokis Development».
marina
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη μαρίνα σκαφών αναψυχής στην Κέρκυρα

Η διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: τη φάση προεπιλογής και τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Έως 18 Απριλίου η υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
TAIPED
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΙΠΕΔ: Ξεκινά διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση της μαρίνας Πύλου

Η μαρίνα Πύλου βρίσκεται στο κεντρικό και βορειανατολικό τμήμα της παραλιακής ζώνης της πόλης της Πύλου με δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 129 τουριστικών σκαφών με μήκος από 8μ. έως 30μ.
gournes
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση έως 15/10 για το ακίνητο της πρώην βάσης στις Γούρνες

Η αρχική καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών ήταν η 15η Ιουλίου, με το ΤΑΙΠΕΔ να προχωρά σε μετάθεση τελικών ημερομηνιών και για ορισμένα ακόμη θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο ακίνητο.