ΓΔ: 1442.21 -2.00% Τζίρος: 115.80 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
TAIPED, Marina Kalamarias
Φωτό: ΤΑΙΠΕΔ

ΤΑΙΠΕΔ: Παράταση στον διαγωνισμό για τη μαρίνα Αρετσού έως 14 Ιουλίου

Όπως αναφέρει το Ταμείο οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων μέχρι την 1η Ιουλίου 2021.

Την παράταση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μαρίνα Καλαμαριάς («Αρετσού») έως και τις 14 Ιουλίου ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ. 

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «σχετικά με την πρόσκληση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης της μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού) (η «Πρόσκληση»), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει την απόφασή του να παρατείνει την Ημερομηνία Υποβολής που ορίζεται στην Παράγραφο 3.2 της Πρόσκλησης σχετικά με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 14 Ιουλίου 2021 και έως τις 17:00 (Ελληνική ώρα, GMT +2).

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 6.4 της Πρόσκλησης, μέχρι την 1η Ιουλίου 2021 και έως τις 17:00 (Ελληνική ώρα, GMT + 2)».

Αναλυτικότερα ισχύουν τα ακόλουθα: 

Η Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Καλαμαριάς, με ημερομηνία  22.01.2021 (η «Πρόσκληση»), τροποποιείται σύμφωνα με το παρόν έγγραφο.

1. Τροποποίηση της παραγράφου 3.2 («Φάση Α’ - Προεπιλογή») της  Πρόσκλησης.

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3.2 της Πρόσκλησης, τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει ως εξής: «Υποψήφιοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις νομικών ή/και φυσικών προσώπων θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή μιας έγγραφης ΕΕ. Η ΕΕ θα πρέπει να υποβληθεί κατά την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 (η “Ημερομηνία Υποβολής”) στα γραφεία του Ταμείου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6.2 κατωτέρω. Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, κοινοπραξίες και συμπράξεις καλούνται εφεξής στην παρούσα ως “Κοινοπραξίες” ή “Κοινοπραξία”. Κάθε μέλος μιας Κοινοπραξίας θα αναφέρεται εφεξής στο παρόν ως “Μέλος Κοινοπραξίας”. Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και Κοινοπραξίες που συμμετέχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία, καλούνται εφεξής στην παρούσα Πρόσκληση ως τα “Ενδιαφερόμενα Μέρη”, και καθένας εξ αυτών ως “Ενδιαφερόμενο Μέρος”

2. Ισχύς της Πρόσκλησης

2.1. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω τροποποιήσεων, η από 22.01.2021 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως έχει τροποποιηθεί, 21PROC008578764 2021-05-10ισχύει πλήρως κατά το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

2.2. Το Ταμείο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του για τυχόν περαιτέρω τροποποιήσεις όρων της Πρόσκλησης, που τυχόν κριθούν σκόπιμες ή αναγκαίες, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του Ταμείου.

2.3. Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στο παρόν έχουν την ίδια έννοια που τους δίνεται στην Πρόσκληση. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ:  www.hradf.com.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

marina
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Lamda Marinas Investment η μαρίνα μεγάλων σκαφών στην Κέρκυρα

Η μαρίνα θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί 98 σκάφη μήκους έως 140 μέτρων και έχει χερσαία ζώνη που μπορεί να επεκταθεί στα 100.000 τμ. Θα ξεπεράσουν τα 50 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις που θα γίνουν στη μαρίνα.
Politis, taiped
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Μαρίνα Αργοστολίου

Έξι επενδυτικά σχήματα προεπιλέγηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ για τον διαγωνισμό της μαρίνας στην Κεφαλλονιά που έχει δυναμικότητα 174 θέσεις με την έκταση της χερσαίας ζώνης να ανέρχεται σε περίπου 46.000 τ.μ.
marina
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για την μαρίνα στην Κέρκυρα

Η ανάπτυξη της μαρίνας μεγάλων σκαφών αναψυχής στην Κέρκυρα έρχεται σε συνέχεια της συντονισμένης προσπάθειας του ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίηση των μαρινών και τουριστικών λιμένων του χαρτοφυλακίου του.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΙΠΕΔ: Συμμετέχει στο MENA Maritime Accelerator, για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Στόχος του προγράμματος είναι η επιτάχυνση του πράσινου μετασχηματισμού της ναυτιλιακής βιομηχανίας, μέσα από  την υποστήριξη και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων που θα παρέχουν καινοτόμες και βιώσιμες εμπορικές λύσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι είναι οι έξι που κατέθεσαν πρόταση για τη Μαρίνα Αργοστολίου

Η διάρκεια της παραχώρησης ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 έτη, ενώ δύναται να θεσπιστεί δικαίωμα προαίρεσης του Ταμείου για την περαιτέρω παράταση της διάρκειας παραχώρησης για επιπλέον 10 έτη, κατά το μέγιστο.