ΓΔ: 1275.34 -0.37% Τζίρος: 79.12 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

«Κουρέματα» 40% σε δάνεια με τον νέο μηχανισμό εξωδικαστικής ρύθμισης

Μέχρι στιγμής 137 δανειολήπτες έχουν λάβει προτάσεις για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, που περιλαμβάνουν και σημαντικές διαγραφές χρέους. Παραδείγματα έδωσε στη δημοσιότητα το υπ. Οικονομικών.

Σημαντικά «κουρέματα» στα δάνειά τους, της τάξεως του 40%, μπορούν να έχουν δανειολήπτες που προσφεύγουν για ρύθμιση με τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, 137 δανειολήπτες έχουν λάβει πρόταση ρύθμισης για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, εφόσον την αποδεχτούν, όπως ανακοίνωσε το υπ. Οικονομικών, δίνοντας και παραδείγματα προτάσεων ρύθμισης.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών στην 6η Έκθεση Προόδου για το Ιδιωτικό Χρέος, στην οποία αποτυπώνεται, με αριθμητικά στοιχεία, η πορεία εξέλιξης των δράσεων σχετικά με την αντιμετώπιση του  ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, η ανάλυση των στοιχείων αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή  προσπάθεια για να στηρίξει με ουσιαστικό τρόπο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν ληφθεί, κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

1. Παροχή κρατικής επιδότησης σε δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων που  επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού 

Στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με κρατική επιδότηση έως 90% της δόσης δανείου. Επιδότηση, η οποία έως και τέλος Φεβρουαρίου 2022, φτάνει συνολικά στα 557,67 εκατ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα: 

Α. Μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ Ι» (Ν.4714/2020) 

Τον Φεβρουάριο 2022, επιδοτήθηκαν με 1,4 εκατ. ευρώ, 12.670 δάνεια, τα οποία  αντιστοιχούν σε 7.685 δικαιούχους. Συνολικά, υποβλήθηκαν 160.478 αιτήσεις μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους του προγράμματος, μέχρι τις 28.2.2022, ανέρχεται στα 250,1 εκατ. ευρώ. 
 
Β. Μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» (Ν.4790/2021) 

Υποβλήθηκαν 41.437 αιτήσεις μέχρι 31 Μαΐου 2021, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τον Φεβρουάριο 2022. Επιδοτήθηκαν με 22 εκατ. ευρώ, 13.454 δάνεια, τα οποία  αντιστοιχούν σε 7.416 δικαιούχους. Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει  καταβληθεί στους δικαιούχους του προγράμματος, μέχρι τις 28.2.2022, ανέρχεται στα 302,9  εκατ. ευρώ. 
 
Γ. Μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας (Ν.  4605/2019) 

Υποβλήθηκαν 7.005 αιτήσεις μέχρι 31 Ιουλίου 2020, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Υποβλήθηκαν σε 3.952 αιτήσεις, ήτοι 56,4% του συνόλου, προτάσεις ρύθμισης από τους πιστωτές. Οι προτάσεις ρύθμισης των πιστωτών έγιναν αποδεκτές από 3.017 δανειολήπτες, ήτοι 43,06% του συνόλου όσων υπέβαλαν αίτηση. Επιδοτήθηκαν 2.984 δικαιούχοι, ήτοι 42,59% του συνόλου κατά τον μήνα Φεβρουάριο. Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους του προγράμματος ανέρχεται σε 4,37 εκατ. ευρώ.

2ον. Ρυθμίσεις και αναστολές Δανείων

Α. Ρυθμίσεις μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά  και νομικά πρόσωπα (Ν.4738/2020) 

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, 137 δανειολήπτες έχουν λάβει πρόταση ρύθμισης για να ρυθμίσουν επιτυχώς τα χρέη τους, εφόσον την αποδεχτούν. Οι ρυθμίσεις μέσω του  εξωδικαστικού μηχανισμού παράγονται από αυτοματοποιημένο αλγόριθμο, ο οποίος  λαμβάνει υπόψη την αξία της περιουσίας και του διαθέσιμου εισοδήματος τόσο του  οφειλέτη όσο και των συνοφειλετών – εγγυητών του. Έτσι, οι προτάσεις ρύθμισης που  παράγει είναι κοινωνικά δίκαιες, μακροπρόθεσμες και βιώσιμες για τους οφειλέτες και τις  οικογένειές τους. 
 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένων προτάσεων ρυθμίσεων που έχουν σταλεί  στους οφειλέτες προς αποδοχή, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι τα κάτωθι: 

 • Τριμελής οικογένεια από την Αττική, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ύψους 16.400 ευρώ και περιουσία ύψους 91.700 ευρώ, κατείχε ενήμερο στεγαστικό δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση, ποσού οφειλής ύψους 124.500 ευρώ. Με τη λύση ρύθμισης που προτάθηκε, θα κληθεί να αποπληρώσει υπολειπόμενο δάνειο ύψους 76.100 ευρώ, με δόση δανείου 213 ευρώ, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά και θα ανέλθει στα 324 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής τους 420 μήνες. Σε περίπτωση τήρησης  της ρύθμισης, θα λάβει διαγραφή, ύψους 48.400 ευρώ, ήτοι 38,8% του δανείου της. 
 • Τριμελής οικογένεια από την Αττική, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ύψους 16.500 ευρώ και περιουσία ύψους 80.400 ευρώ, κατείχε ληξιπρόθεσμο στεγαστικό δάνειο με εξασφάλιση, ποσού οφειλής 104.700 ευρώ. Με τη λύση ρύθμισης που προτάθηκε, θα κληθεί να αποπληρώσει υπολειπόμενο δάνειο ύψους 59.600 ευρώ, με δόση δανείου 166 ευρώ, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά και θα ανέλθει στα 253 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής τους 420 μήνες. Σε περίπτωση τήρησης της ρύθμισης, θα λάβει διαγραφή, ύψους 45.100 ευρώ, ήτοι 43% του δανείου της. 
 • Διμελής οικογένεια από την Ηλεία, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 14.400 ευρώ και περιουσία ύψους 210.300 ευρώ, κατείχε ληξιπρόθεσμο καταναλωτικό δάνειο ποσού οφειλής 41.900 ευρώ. Με τη λύση ρύθμισης που προτάθηκε, θα κληθεί να αποπληρώσει το σύνολο του ποσού των 41.900 ευρώ, με δόση δανείου 265 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής τους 240 μήνες. 
 • Διμελής οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 19.600 ευρώ και περιουσία 257.500 ευρώ, κατείχε ληξιπρόθεσμο καταναλωτικό δάνειο ποσού οφειλής 23.000 ευρώ. Με τη λύση ρύθμισης που προτάθηκε, θα κληθεί να αποπληρώσει το σύνολο του ποσού των 23.000 ευρώ, με δόση δανείου 150 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής τους 228 μήνες. 
 • Τριμελής οικογένεια από την Αττική, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 64.500 ευρώ και περιουσία 65.500 ευρώ αντίστοιχα, κατείχε ληξιπρόθεσμο καταναλωτικό δάνειο ποσού οφειλής 11.400 ευρώ. Με τη λύση ρύθμισης που προτάθηκε, θα κληθεί να αποπληρώσει το σύνολο του ποσού των 11.400 ευρώ, με δόση δανείου 540 ευρώ και υπολειπόμενη  διάρκεια αποπληρωμής τους 22 μήνες. 

Ρυθμίσεις δανείων που έγιναν μέσω του παλαιού εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών και ομόρρυθμων εταίρων (Ν.4469/2017)

Υποβλήθηκαν 7.223 αιτήσεις (3.463 επιχειρήσεις, 3.362 ελεύθεροι επαγγελματίες και 398 αγρότες), μέχρι 30 Απριλίου 2020, ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 2.305 αιτήσεις ήτοι 31,9% του συνόλου, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2022. 

Αναλυτικότερα: 

 • 529 επιχειρήσεις και ομόρρυθμοι εταίροι ρύθμισαν οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές.
 • 1.535 ελεύθεροι επαγγελματίες ρύθμισαν οφειλές τους προς το Δημόσιο. 
 • 241 αγρότες ρύθμισαν οφειλές τους προς το Δημόσιο και την πρώην Αγροτική Τράπεζα – PQH.
   

Β. Ρυθμίσεις που διενήργησαν οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από  Δάνεια και Πιστώσεις, διμερώς, με τους οφειλέτες 

i) Ρυθμίσεις δανείων: 

Από τον Ιούλιο 2019 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022, ρυθμίστηκαν επιτυχώς 632.998 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά), συνολικού ύψους 35,85 δισ. ευρώ. 

Ειδικότερα:

 • 216.508 δάνεια, ήτοι 34,20% του συνόλου, ήταν στεγαστικά, ύψους 15,11 δισ. ευρώ.
 • 346.241 δάνεια, ήτοι 54,70% του συνόλου ήταν καταναλωτικά, ύψους 5,64 δισ. ευρώ.
 • 69.721 δάνεια ήτοι 11,01% του συνόλου, ήταν πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 11,47 δισ. ευρώ.
 • 528 δάνεια ήτοι 0,08% του συνόλου, ήταν μεγάλων επιχειρήσεων, ύψους 3,63 δισ. ευρώ.
   

ii) Αναστολές πληρωμής δανείων: 

Από τα μέσα Μαρτίου 2020 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022, δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής σε 408.632 δάνεια, ύψους 28,78 δισ. ευρώ, από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Οι αναστολές πληρωμών αυτές είχαν μέγιστο χρονικό διάστημα 9 μηνών.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τους servicers

Το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις που δημιουργούν ένα νέο πλέγμα υποχρεώσεων σχετικά με την ενημέρωση των πολιτών από τους servicers, και επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό και την πτωχευτική διαδικασία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα για τις καθυστερήσεις στα δάνεια

Η νέα διαδικασία, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα - πολύ μικρές επιχειρήσεις), να ρυθμίσουν τα δάνειά τους απευθείας με το εκάστοτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.