ΓΔ: 1021.01 -2.99% Τζίρος: 80.84 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:04:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Όλα τα κτίρια της Ευρώπης από το 2030 θα έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων

Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την έναρξη διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις επιτευχθεί πολιτική συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, το τελικό κείμενο θα εγκριθεί επίσημα.

«Πράσινα» θα πρέπει να είναι όλα τα νέα κτίρια της ΕΕ από το 2030, όπως αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς υπήρξε αναθεώρηση της Οδηγίας που αφορά την Ενεργειακή Συμπεριφορά των Κτιρίων, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκαν ειδικοί κανόνες που αφορούν τα υφιστάμενα κτίρια. 

Η προθεσμία που τίθεται είναι το 2028 για δημόσια κτίρια και το 2030 για όλα τα νέα κτίρια, ενώ υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, οι οποίες αφορούν ιστορικά μνημεία και τόπους λατρείας. 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της απόφασης, οι κύριοι στόχοι της αναθεώρησης είναι ότι όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών από το 2030 και ότι τα υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει να μετατραπούν σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Ο κτιριακός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 2030 και το 2050. Αλλά περισσότερο από αυτό, η συμφωνία που επιτεύχθηκε θα βοηθήσει τους πολίτες να εξοικονομήσουν σημαντικά ενέργεια. Τα καλύτερα και πιο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, ενώ παράλληλα θα μειώσουν τους λογαριασμούς τους και θα ανακουφίσουν την ενεργειακή φτώχεια.

Όσον αφορά τα νέα κτίρια, το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησε ότι:

  • από το 2028 τα νέα κτίρια που ανήκουν σε δημόσιους φορείς θα είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών
  • από το 2030 όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών

Θα είναι δυνατόν να υπάρξουν εξαιρέσεις για ορισμένα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών κτιρίων, των χώρων λατρείας και των κτιρίων που χρησιμοποιούνται για αμυντικούς σκοπούς.

Για τα υφιστάμενα κτίρια, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εισαγάγουν ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που θα αντιστοιχούν στη μέγιστη ποσότητα πρωτογενούς ενέργειας που μπορούν να καταναλώνουν τα κτίρια ανά m2 ετησίως. Ο σκοπός είναι να δοθεί το έναυσμα για ανακαινίσεις και να οδηγήσει σε σταδιακή κατάργηση των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις και σε συνεχή βελτίωση του εθνικού κτιριακού αποθέματος.

Για τα υφιστάμενα μη οικιστικά κτίρια, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να καθορίσουν ανώτατα όρια ενεργειακής απόδοσης, με βάση τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας. Ένα πρώτο κατώτατο όριο θα χάραζε μια γραμμή κάτω από τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας του 15% των μη οικιστικών κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις σε ένα κράτος μέλος. Ένα δεύτερο κατώτατο όριο θα τεθεί κάτω από το 25%. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να φέρουν όλα τα μη οικιστικά κτίρια κάτω από το όριο του 15% έως το 2030 και κάτω από το όριο του 25% έως το 2034. Τα κατώτατα όρια θα καθοριστούν με βάση την ενεργειακή χρήση του εθνικού κτιριακού αποθέματος την 1η Ιανουαρίου 2020 και μπορούν να διαφοροποιηθούν μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών κτιρίων.

Για τα υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ορίσουν ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης με βάση μια εθνική πορεία σύμφωνα με τη σταδιακή ανακαίνιση του κτιριακού τους αποθέματος σε κτιριακό απόθεμα μηδενικών εκπομπών έως το 2050, όπως περιγράφεται στα εθνικά τους σχέδια ανακαίνισης κτιρίων. Η εθνική τροχιά θα αντιστοιχούσε στη μείωση της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος κατοικιών κατά την περίοδο από το 2025 έως το 2050 με δύο σημεία ελέγχου για την καταγραφή των επιτευγμάτων των κρατών μελών. Αυτά θα διασφαλίζουν ότι η μέση χρήση πρωτογενούς ενέργειας στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος κατοικιών θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με:

  • έως το 2033, το επίπεδο της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης D
  • έως το 2040, μια εθνικά καθορισμένη τιμή που προκύπτει από τη σταδιακή μείωση της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας από το 2033 έως το 2050 σύμφωνα με τη μετατροπή του κτιριακού αποθέματος κατοικιών σε κτιριακό απόθεμα μηδενικών εκπομπών.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να προσθέσουν μια νέα κατηγορία «Α0» στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που θα αντιστοιχεί σε κτίρια μηδενικών εκπομπών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα μπορούν να προσθέσουν μια νέα κατηγορία «Α+» που θα αντιστοιχεί σε κτίρια, τα οποία, εκτός από κτίρια μηδενικών εκπομπών, συνεισφέρουν επιτόπου ανανεώσιμη ενέργεια στο ενεργειακό δίκτυο. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, που είχε προηγουμένως καθοριστεί από την οδηγία, κατατάσσει τα κτίρια σε μια κλίμακα από το Α (καλύτερες επιδόσεις) έως το G (χειρότερες επιδόσεις) με βάση την ενεργειακή τους απόδοση.

Επίσης συμφώνησαν να καθορίσουν απαιτήσεις που διασφαλίζουν ότι όλα τα νέα κτίρια σχεδιάζονται έτσι ώστε να βελτιστοποιούν τις δυνατότητες παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναπτύξουν κατάλληλες εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας:

  • έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, σε όλα τα νέα δημόσια και μη οικιστικά κτίρια με ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250 m2
  • έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, σε όλα τα υφιστάμενα δημόσια και μη οικιστικά κτίρια, που υποβάλλονται σε μεγάλη ή βαθιά ανακαίνιση, με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 400 m2- και
  • έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, σε όλα τα νέα κτίρια κατοικιών.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν σχετικά με τις απαιτήσεις για τη διάθεση υποδομών βιώσιμης κινητικότητας, όπως σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα μέσα ή δίπλα σε κτίρια, καλωδιώσεις για την πρόβλεψη μελλοντικών υποδομών και χώρους στάθμευσης για ποδήλατα. Εισήγαγαν επίσης εθελοντικά διαβατήρια ανακαίνισης για τα κτίρια.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εκδώσουν εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων, τα οποία θα περιέχουν έναν οδικό χάρτη με εθνικούς στόχους για το 2030, το 2040 και το 2050 όσον αφορά το ετήσιο ποσοστό ενεργειακής ανακαίνισης, την πρωτογενή και τελική κατανάλωση ενέργειας του εθνικού κτιριακού αποθέματος και τις λειτουργικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα πρώτα σχέδια θα εκδοθούν έως τις 30 Ιουνίου 2026 και στη συνέχεια κάθε πέντε χρόνια.

Τα επόμενα βήματα 

Όπως υπογραμμίζεται η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την έναρξη διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις επιτευχθεί πολιτική συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, το τελικό κείμενο θα εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στις 15 Δεκεμβρίου 2021. Η πρόταση αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων "Fit for 55", η οποία αποσκοπεί στο να θέσει την ΕΕ σε τροχιά κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Η πρόταση είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται και το 36% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την ενέργεια στην ΕΕ. Αποτελεί επίσης έναν από τους αναγκαίους μοχλούς πίεσης για την υλοποίηση της στρατηγικής «Κύμα ανακαίνισης», που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2020, με συγκεκριμένα ρυθμιστικά, χρηματοδοτικά και διευκολυντικά μέτρα, με στόχο τον τουλάχιστον διπλασιασμό του ετήσιου ποσοστού ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων έως το 2030 και την προώθηση βαθιών ανακαινίσεων.

Η υφιστάμενη οδηγία, η οποία αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2018, καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση νέων και υφιστάμενων κτιρίων που ανακαινίζονται. Καθορίζει μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ολοκληρωμένης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και εισάγει μια πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκός σχεδιασμός να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για άδειες ΑΠΕ

Θα δημιουργηθούν ζώνες επιτάχυνσης της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου εκεί θα μειωθεί στον ένα χρόνο η προθεσμία για χορήγηση αδειών. Επιταχύνονται επίσης στους 3 μήνες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών εγκατάστασεων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα «παζάρια» στην ΕΕ για την επιβολή του πλαφόν στο ρωσικό αέριο

Οι υπουργοί Ενέργειας συνεδριάζουν για να εγκρίνουν το πλαφόν που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο μήνα. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που θεωρούν το όριο ότι είναι απαραίτητο για να προστατευτούν οι οικονομίες τους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Nέα προσπάθεια για το πλαφόν στο αέριο με την τιμή στα 220 ευρώ

Μία νέα πρόταση για επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στα 220 ευρώ/MWh προωθεί η Τσεχία μετά το όριο των 275 ευρώ/MWh που είχε προτείνει η Κομισιόν και το οποίο βρήκε ισχυρές αντιστάσεις από πολλά κράτη.
Xrimata, Money, Metrita, Cash, Evro, Euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τέταρτη θέση η Ελλάδα στην Ευρώπη στις επιδοτήσεις για την ενέργεια

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προβλέψει και διαθέσει περίπου 600 δισεκατομμύρια ευρώ για στήριξη από τον Σεπτέμβριο του 2021 για να προστατεύσουν τους καταναλωτές από την εκτίναξη του κόστους.