ΓΔ: 1023.44 -1.19% Τζίρος: 70.37 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
loan
Πηγή: Shutterstock

Μεγάλη αύξηση δανείων τον Δεκέμβριο, άντλησαν 3 δισ. οι επιχειρήσεις

Εκτινάχθηκε στα 3,5 δισ. η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης της οικονομίας τον Δεκέμβριο από 1,1 δισ. τον Νοέμβριο. Στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις η μερίδα του λέοντος των δανείων (2,3 δισ.), μείωση για τα νοικοκυριά.

Παραγωγικός ήταν ο τελευταίος μήνας του έτους για το τραπεζικό σύστημα, σε ό,τι αφορά τις νέες χορηγήσεις δανείων, κυρίως προς τον επιχειρηματικό τομέα, καθώς η συνολική καθαρή ροή των χρηματοδοτήσεων στην οικονομία αυξήθηκε σχεδόν κατά 3,5 δισ.ευρώ, με την καθαρή ροή νέων δανείων στις επιχειρήσεις να προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ, ενώ αρνητική κατά 132 εκατ. ευρώ ήταν η ροή προς τα νοικοκυριά.

Οι αυξημένες χορηγήσεις στις επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο ανέβασαν θεαματικά τον 12μηνο ρυθμό μεταβολής της χρηματοδότησης της οικονομίας από το 5,9% στο 9,1%. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δεκέμβριος είναι κατά παράδοση ένας μήνας έντονης κινητικότητας για τον δανεισμό των επιχειρήσεων, που συνηθίζουν να κλείνουν χρηματοδοτήσεις για την επόμενη χρονιά.

Οι τράπεζες εστιάζουν τις νέες χορηγήσεις τους στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, που έλαβαν τη μερίδα του λέοντος από τις καθαρές ροές δανείων, περίπου 2,3 δισ. ευρώ. Ασφαλιστικές και γενικότερα χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις έλαβαν 647 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 3.486 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2022, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.188 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Δεκέμβριο του 2022, ήταν θετική κατά 648 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.107 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 13,5% από 7,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Δεκέμβριο του 2022, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 6,3% από 5,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 2.838 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 82 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Δεκέμβριο του 2022, ήταν θετική κατά 2.949 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 44 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 12,3% από 10,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 11,8% από 10,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2.301 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 34 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 16,6% από 14,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 647 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 10 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Δεκέμβριο του 2022, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 22 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 7 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους μειώθηκε σε -0,9%, από 0,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 132 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Δεκέμβριο του 2022, έναντι θετικής καθαρής ροής 45 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,5% από -2,1% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση της οικονομίας - Υπόλοιπα και καθαρές ροές σε εκατ. ευρώ

 ΟΚΤ.2022ΝΟΕ.2022ΔΕΚ.2022
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης186.041187.347190.410
    Μηνιαία καθαρή ροή-6391.1883.486
    (%) 12μηνη μεταβολή6,2%5,9%9,1%
    
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης73.01874.90974.915
    Μηνιαία καθαρή ροή2591.107648
    (%) 12μηνη μεταβολή7,6%7,4%13,5%
    
ΙI. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης113.023112.438115.496
    Μηνιαία καθαρή ροή-898822.838
    (%) 12μηνη μεταβολή5,3%5,0%6,3%
    
 ΙΙ.I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης69.20968.73971.952
    Μηνιαία καθαρή ροή-665442.949
    (%) 12μηνη μεταβολή11,3%10,4%12,3%
    
   ΙΙ.I.Α. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
      Υπόλοιπο χρηματοδότησης62.17461.69164.001
      Μηνιαία καθαρή ροή-606342.301
      (%) 12μηνη μεταβολή10,8%10,0%11,8%
    
   ΙΙ.I.Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης7.0357.0487.951
        Μηνιαία καθαρή ροή-6010647
        (%) 12μηνη μεταβολή16,5%14,5%16,6%
    
 II.IΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης4.8104.7574.772
        Μηνιαία καθαρή ροή-80-722
        (%) 12μηνη μεταβολή0,7%0,4%-0,9%
    
 ΙI.III. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
     Υπόλοιπο χρηματοδότησης39.00438.94238.772
     Μηνιαία καθαρή ροή-15345-132
     (%) 12μηνη μεταβολή-2,3%-2,1%-2,5%
    
   1. Στεγαστικά   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης29.91529.81529.753
        Μηνιαία καθαρή ροή-96-86-42
        (%) 12μηνη μεταβολή-3,1%-3,0%-3,6%
    
   2. Καταναλωτικά    
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης8.7488.7928.687
        Μηνιαία καθαρή ροή-54137-87
        (%) 12μηνη μεταβολή0,5%1,4%1,2%
    
   3. Λοιπά    
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης341335332
        Μηνιαία καθαρή ροή-3-7-3
        (%) 12μηνη μεταβολή2,6%-1,1%-2,3%
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρ. Παπακωνσταντίνου: Γιατί είναι πιο ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες

Η υποδιοικήτρια της ΤτΕ σημείωσε πως έχει βελτιωθεί η κεφαλαιακή επάρκεια και η ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιτεύχθηκε σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Τράπεζα της Ελλάδος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προειδοποίηση ΤτΕ για τις δόσεις των στεγαστικών δανείων λόγω επιτοκίων

Όπως αναφέρεται στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της κεντρικής τράπεζας η διατήρηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων σε χαμηλό επίπεδο, είχε διευκολύνει τα νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Xrimata, Money, Metrita, Cash, Metrita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκε η ζήτηση για επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια στο γ' τρίμηνο

Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος οι τράπεζες εκτιμούν ότι και στο δ' τρίμηνο του έτους θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια. Υποχώρηση της ζήτησης για στεγαστικά.