ΓΔ: 1275.09 0.14% Τζίρος: 322.82 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
euro, metrita, cash, money
Φωτο: Shutterstock

«Βουτιά» στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Ιούλιο

Η χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά σχεδόν 1,4 δισ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό για το σύνολο της οικονομίας να προσγειώνεται στο 0,6% από 2,7% που ήταν τον Ιούνιο. Αποπληρωμές δανείων από επιχειρήσεις

Αντιστροφή τάσεων σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων καταγράφηκε τον Ιούλιο, καθώς αυτή ήταν αρνητική κατά 1,2 δισ. ενώ για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα υπήρξε υποχώρηση κατά 1,395 δισ., βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Τα δάνεια προς επιχειρήσεις εμφανίζουν την μεγαλύτερη αρνητική ροή (-1,233 δισ. ευρώ) μείωση που αποδίδεται σε αποπληρωμές δανείων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη είναι η εικόνα για το σύνολο της ευρωζώνης, με τους αναλυτές να τονίζουν ότι σημαντική συμβολή σε αυτήν την πορεία είχε η αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ που καθιστά πιο ακριβό το κόστος δανεισμού τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. 

Σύμφωνα με αυτά ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 0,6%, τον Ιούλιο του 2023, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα.

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 1.112 εκατ. ευρώ, τον Ιούλιο του 2023, έναντι θετικής καθαρής ροής 587 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιούλιο του 2023, ήταν θετική κατά 283 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.212 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε -0,2% από 2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Ιούλιο του 2023, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 1,2% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.395 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.799 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2023, ήταν αρνητική κατά 1.233 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.633 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 3,6% από 6,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 3,0% από 5,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 1.205 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.399 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 8,5% από 11,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 28 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 234 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Ιούλιο του 2023, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 78 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 103 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,9%, από -2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 84 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιούλιο του 2023, έναντι θετικής καθαρής ροής 63 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,6% από -2,7% τον προηγούμενο μήνα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ    
(Υπόλοιπα και καθαρές ροές σε εκατ. ευρώ)    

 ΜΑΙ.2023ΙΟΥΝ.2023ΙΟΥΛ.2023 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ    
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης188.018188.299187.058 
    Μηνιαία καθαρή ροή405587-1.112 
    (%) 12μηνη μεταβολή3,8%2,7%0,6% 
*    
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ    
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης75.53474.41274.572 
    Μηνιαία καθαρή ροή680-1.212283 
    (%) 12μηνη μεταβολή4,8%2,7%-0,2% 
     
ΙI. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ    
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης112.484113.887112.486 
    Μηνιαία καθαρή ροή-2751.799-1.395 
    (%) 12μηνη μεταβολή3,1%2,8%1,2% 
     
 ΙΙ.I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης69.98371.52270.250 
    Μηνιαία καθαρή ροή-1701.633-1.233 
    (%) 12μηνη μεταβολή7,0%6,3%3,6% 
   ΙΙ.I.Α. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    
      Υπόλοιπο χρηματοδότησης62.24563.55662.309 
      Μηνιαία καθαρή ροή-3351.399-1.205 
      (%) 12μηνη μεταβολή6,7%5,8%3,0% 
     
   ΙΙ.I.Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ    
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης7.7387.9667.941 
        Μηνιαία καθαρή ροή164234-28 
        (%) 12μηνη μεταβολή9,6%11,1%8,5% 
     
 II.IΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης4.5124.5994.544 
        Μηνιαία καθαρή ροή-24103-78 
        (%) 12μηνη μεταβολή-2,8%-2,4%-2,9% 
     
 ΙI.III. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  
     Υπόλοιπο χρηματοδότησης37.98837.76637.691 
     Μηνιαία καθαρή ροή-8063-84 
     (%) 12μηνη μεταβολή-2,8%-2,7%-2,6% 
     
   1. Στεγαστικά    
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης29.12228.89928.799 
        Μηνιαία καθαρή ροή-93-38-121 
        (%) 12μηνη μεταβολή-3,9%-3,8%-3,8% 
     
   2. Καταναλωτικά     
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης8.5538.5538.585 
        Μηνιαία καθαρή ροή139937 
        (%) 12μηνη μεταβολή1,1%1,5%1,7% 
     
   3. Λοιπά     
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης314315307 
        Μηνιαία καθαρή ροή-110 
        (%) 12μηνη μεταβολή-9,0%-8,2%-7,4% 
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξαν τη στρόφιγγα οι τράπεζες στις επιχειρήσεις τον Μάρτιο με 1,8 δισ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 1.619 εκατ. ευρώ, το Μάρτιο, με πλήρη αντιστροφή τάσης σε σύγκριση με την αρνητική πορεία του Φεβρουαρίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρ. Παπακωνσταντίνου: Γιατί είναι πιο ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες

Η υποδιοικήτρια της ΤτΕ σημείωσε πως έχει βελτιωθεί η κεφαλαιακή επάρκεια και η ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιτεύχθηκε σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
loan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη αύξηση δανείων τον Δεκέμβριο, άντλησαν 3 δισ. οι επιχειρήσεις

Εκτινάχθηκε στα 3,5 δισ. η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης της οικονομίας τον Δεκέμβριο από 1,1 δισ. τον Νοέμβριο. Στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις η μερίδα του λέοντος των δανείων (2,3 δισ.), μείωση για τα νοικοκυριά.
Τράπεζα της Ελλάδος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προειδοποίηση ΤτΕ για τις δόσεις των στεγαστικών δανείων λόγω επιτοκίων

Όπως αναφέρεται στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της κεντρικής τράπεζας η διατήρηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων σε χαμηλό επίπεδο, είχε διευκολύνει τα νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.