ΓΔ: 1201.78 -1.46% Τζίρος: 38.19 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:52:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Άνοιξαν τη στρόφιγγα οι τράπεζες στις επιχειρήσεις τον Μάρτιο με 1,8 δισ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 1.619 εκατ. ευρώ, το Μάρτιο, με πλήρη αντιστροφή τάσης σε σύγκριση με την αρνητική πορεία του Φεβρουαρίου.

Ισχυρή αύξηση εμφάνισε η παροχή χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις τον Μάρτιο, με πλήρη αντιστροφή των τάσεων σε σύγκριση με τη «συγκράτηση» που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος οι χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις ήταν θετικές κατά 1,8 δισ. ευρώ από μόλις 150 εκατ. ευρώ του Φεβρουαρίου. Λιγότερο «γενναιόδωρη» η παροχή δανείων προς τους ελεύθερους επαγγελματίες αν και ήταν θετική έναντι αρνητικής τον Φεβρουάριο. 

Γενικά ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 4,4% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα. H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 1.619 εκατ. ευρώ, το Μάρτιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 580 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 1.619 εκατ. ευρώ, το Μάρτιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 580 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Μάρτιο του 2023, ήταν θετική κατά 447 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 607 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 5,3% από 6,6% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Μάρτιο του 2023, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 5,1% από 4,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1.172 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 27 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάρτιο του 2023, ήταν θετική κατά 1.181 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 150 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 10,2% από 9,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 10,6% από 9,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1.266 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 90 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 6,8% από 10,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 85 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 240 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Μάρτιο του 2023, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 60 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 21 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,2%, από -2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 69 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάρτιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 103 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,5%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(Υπόλοιπα και καθαρές ροές σε εκατ. ευρώ)

 ΙΑΝ.2023ΦΕΒ.2023ΜΑΡ.2023 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ    
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης187.418186.364187.867 
    Μηνιαία καθαρή ροή-3.284-5801.619 
    (%) 12μηνη μεταβολή6,3%5,5%5,2% 
*    
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ    
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης74.02173.00973.706 
    Μηνιαία καθαρή ροή-1.263-607447 
    (%) 12μηνη μεταβολή7,3%6,6%5,3% 
     
ΙI. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ    
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης113.397113.354114.161 
    Μηνιαία καθαρή ροή-2.021271.172 
    (%) 12μηνη μεταβολή5,7%4,8%5,1% 
     
 ΙΙ.I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης70.20970.32371.275 
    Μηνιαία καθαρή ροή-1.7281501.181 
    (%) 12μηνη μεταβολή11,3%9,8%10,2% 
   ΙΙ.I.Α. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    
      Υπόλοιπο χρηματοδότησης62.57662.41763.529 
      Μηνιαία καθαρή ροή-1.405-901.266 
      (%) 12μηνη μεταβολή10,6%9,7%10,6% 
     
   ΙΙ.I.Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ    
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης7.6347.9067.746 
        Μηνιαία καθαρή ροή-323240-85 
        (%) 12μηνη μεταβολή17,8%10,1%6,8% 
     
 II.IΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης4.6774.6244.661 
        Μηνιαία καθαρή ροή-89-2160 
        (%) 12μηνη μεταβολή-1,4%-2,0%-1,2% 
     
 ΙI.III. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  
     Υπόλοιπο χρηματοδότησης38.51138.40738.226 
     Μηνιαία καθαρή ροή-203-103-69 
     (%) 12μηνη μεταβολή-2,4%-2,5%-2,5% 
     
   1. Στεγαστικά    
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης29.53129.44129.311 
        Μηνιαία καθαρή ροή-164-98-106 
        (%) 12μηνη μεταβολή-3,6%-3,6%-3,7% 
     
   2. Καταναλωτικά     
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης8.6458.6368.585 
        Μηνιαία καθαρή ροή-34035 
        (%) 12μηνη μεταβολή1,7%1,6%2,1% 
     
   3. Λοιπά     
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης335330330 
        Μηνιαία καθαρή ροή-5-62 
        (%) 12μηνη μεταβολή-5,7%-7,6%-8,0% 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

euro, metrita, cash, money
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Ιούλιο

Η χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά σχεδόν 1,4 δισ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό για το σύνολο της οικονομίας να προσγειώνεται στο 0,6% από 2,7% που ήταν τον Ιούνιο. Αποπληρωμές δανείων από επιχειρήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρ. Παπακωνσταντίνου: Γιατί είναι πιο ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες

Η υποδιοικήτρια της ΤτΕ σημείωσε πως έχει βελτιωθεί η κεφαλαιακή επάρκεια και η ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιτεύχθηκε σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
loan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη αύξηση δανείων τον Δεκέμβριο, άντλησαν 3 δισ. οι επιχειρήσεις

Εκτινάχθηκε στα 3,5 δισ. η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης της οικονομίας τον Δεκέμβριο από 1,1 δισ. τον Νοέμβριο. Στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις η μερίδα του λέοντος των δανείων (2,3 δισ.), μείωση για τα νοικοκυριά.
Τράπεζα της Ελλάδος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προειδοποίηση ΤτΕ για τις δόσεις των στεγαστικών δανείων λόγω επιτοκίων

Όπως αναφέρεται στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της κεντρικής τράπεζας η διατήρηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων σε χαμηλό επίπεδο, είχε διευκολύνει τα νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.