ΓΔ: 1422.75 -0.14% Τζίρος: 84.95 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Επιδοτήσεις σε φωτοβολταϊκά στέγης: Άνοιξε ο δρόμος με νέα ρύθμιση

Νομοσχέδιο δίνει την εξουσιοδότηση στον υπουργό Ενέργειας να προκηρύξει το πρόγραμμα για μικρά φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης. Άλλη ρύθμιση προβλέπει την εκκίνηση του προγράμματος για ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Στο … «παρά πέντε», λίγο πριν προκηρυχθούν οι εκλογές και κλείσει η Βουλή, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «κατέβασε» μία σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις που καλύπτουν κομβικά ζητήματα για την αγορά ενέργειας. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται και τα δύο προγράμματα που αναμένονται εδώ και καιρό και αφορούν στην αντικατάσταση των ηλιακών θερμοσίφωνων αλλά και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με αποθήκευση σε στέγες.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του προγράμματος για την επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες.

Όπως σημειώνεται στο άρθρο 63, «με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από αυτοκαταναλωτές, με χρηματοδότηση, ιδίως από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης».

Επίσης, με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζονται η χρονική διάρκεια και οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα ποσοστά επιδότησης, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανά παροχή κατανάλωσης, το είδος των αυτοκαταναλωτών, οι οποίοι δύναται να εγχέουν ή όχι ενέργεια στο δίκτυο, το επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέονται οι σταθμοί, οι διαδικασίες για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο ή το Σύστημα, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη συμμετοχή σε κάθε πρόγραμμα, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων, ο τρόπος κατάταξης και αξιολόγησης των δικαιούχων, οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι προϋποθέσεις απένταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων.

Με την έναρξη του προγράμματος επιδότησης εγκατάστασης 300.000 φωτοβολταϊκών στέγης από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες να αναμένεται εντός του Μαρτίου, το ΥΠΕΝ προχώρησε, επίσης, στην απλούστευση των διαδικασιών για τους υποψήφιους επενδυτές, αφαιρώντας αρκετά σημεία της διαδικασίας και κρατώντας μόνο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Έτσι, οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και φωτοβολταϊκών στέγης έως 10 kW για ενεργειακό συμψηφισμό που μπορεί να συνδυάζουν και συστήματα αποθήκευσης μπορούν να συνδέονται στο δίκτυο έχοντας να αντιμετωπίσουν, πλέον, λιγότερη γραφειοκρατία και πιο γρήγορες διαδικασίες ενώ το Τέλος Σύνδεσης, που καλύπτει τα  διαχειριστικά έξοδα αξιολόγησης και το κόστος σύνδεσης ανέρχεται στα 370 €.

Επιπλέον,  εξακολουθεί να ισχύει ότι ο ηλεκτρικός χώρος δεσμεύεται υπέρ του παραγωγού από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σύμβασης για 12 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, αν δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς υψηλή ή μέσης τάσης και για 24 μήνες αν χρειάζονται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ή η επέκτασης παλιού σταθμού υψηλής ή μέσης τάσης.

Στόχος του προγράμματος, είναι οι δικαιούχοι να συμψηφίζουν την ενέργεια που καταναλώνουν με εκείνη που παράγουν. Για το λόγο αυτό θα υπάρξει μεγάλη έμφαση στην τοποθέτηση μπαταριών για την αποθήκευση της ενέργειας σε συνδυασμό με το φωτοβολταϊκό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό η επιδότηση που θα παρέχεται θα καλύπτει σχεδόν το 100% του κόστους της μπαταρίας ενώ μικρότερες θα είναι οι επιδοτήσεις για συστήματα μόνο για την παραγωγή της ενέργειας.  

Με το ίδιο νομοσχέδιο ορίζεται νέο πλαίσιο για τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και λειτουργίας τους καθώς και τους στόχους τους. Επιπλέον, καθορίζεται το ανώτατο όριο των σταθμών που μπορούν να λάβουν Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης από τους Διαχειριστές για εφαρμογή ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού ορίζεται σε 2 GW, ενώ το ΥΠΕΝ στοχεύει στο να ωθήσει τους καταναλωτές στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων.

Αυτός είναι και ο λόγος που ειδικά για νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορίζει το νέο όριο ανώτατης ισχύος ανά σταθμού στα 100 kW ανα παροχή κατανάλωσης. Πρόκειται για μία σημαντική μείωση που έγινε ήδη αντιληπτή από την αγορά που αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη ρύθμιση με σκεπτικισμό. Και αυτό γιατί πρόκειται για σημαντικό περιορισμό από το όριο των 3 MW που ίσχυε έως σήμερα. Να σημειωθεί πως για τη συγκεκριμένη κατηγορία το όριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021 βρισκόταν στο 1 MW και μετά από αιτήματα από την αγορά αυξήθηκε με υπουργική απόφαση στα 3MW για να μειωθεί δραματικά σήμερα στα 100 kW. Το ίδιο όριο ισχύει και για αυτοκαταναλωτές αγρότες ενώ για τα νοικοκυριά τίθεται στα 10 kW.

Για την εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, οι σταθμοί παραγωγής μπορούν να συνδέονται στο Δίκτυο είτε Υψηλής Τάσης, είτε Μέσης Τάσης, είτε Χαμηλής Τάσης ενώ για την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας, Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών, καθώς και Ενεργειακές Κοινότητες η παροχή των σταθμών παραγωγής και οι αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό μπορούν να εκπροσωπούνται από διαφορετικούς προμηθευτές, ενώ το πλεόνασμα ενέργειας μετά τον συμψηφισμό διοχετεύεται στο Δίκτυο ή το Σύστημα, χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση.

Παράλληλα υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για τους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ΑΠΕ που ενεργούν από κοινού (Συλλογική αυτοκατανάλωση). Με το νέο σχέδιο νόμου ορίζεται πως τουλάχιστον 2 αυτοκαταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο μπορούν να συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες και να ρυθμίζουν μεταξύ τους τον επιμερισμό της ενέργειας που παράγεται από τους σταθμούς τους και υπό το σχήμα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, μπορούν να ενταχθούν και καταναλώσεις κοινοχρήστων σε κτίρια.

100 εκατ. ευρώ για ηλιακούς θερμοσίφωνες

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής, ορίζεται ότι με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να προχωρήσει η προκήρυξη προγράμματος «Αλλάζω θερμοσίφωνα» για την αντικατάσταση ηλιακών θερμοσίφωνων με επιδότηση έως 1.000 ευρώ στο πρότυπο του «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» και προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αναμένεται να εκκινήσει, επίσης, εντός του μήνα ενώ οι έως σήμερα πληροφορίες αναφέρουν πως η επιδότηση θα φθάνει από 800 έως 1.000 ενώ θα υπάρχουν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια για τους δικαιούχους.

Επίσης, το βράδυ της Παρασκευής με τροπολογία καθορίστηκε η φορολόγηση των υπερεσόδων των προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος από τον περασμένο Αύγουστο. Ενδιαφέρον, έχει το γεγονός πως παρά τις σχετικές αναφορές του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, τελικά ο Ιανουάριος του 2023 έμεινε εκτός του υπολογισμού ενώ οι προμηθευτές θα πρέπει να καταβάλουν το 60% του φόρου έως το τέλος του Μαρτίου και το υπόλοιπο 40% θα πρέπει να καταβληθεί τον Ιούλιο, με το τέλος του έκτακτου μηχανισμού.

Παράλληλα, καθορίστηκε η μείωση της εισφοράς των ηλεκτροπαραγωγών με φυσικό αέριο. Πιο αναλυτικά, η νέα τιμή προκύπτει από το 5% του αριθμητικού μέσου όρου, εκφρασμένου σε δύο δεκαδικά, των ημερήσιων μέσων τιμών του TTF που δεν μπορεί να είναι πάνω από τα 10 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Έως τώρα, η εισφορά ήταν 10 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Επιπρόσθετα, στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η σύναψη διμερών συμβάσεων προμήθειας ρεύματος (PPAs) ανάμεσα σε παρόχους και βιομηχανία. Πιο αναλυτικά, προβλέπεται η εξαίρεση του πλαφόν των εσόδων των παραγωγών ΑΠΕ εφόσον αφορά στην πώληση με σύμβαση σε ενεργοβόρους καταναλωτές.

Νομοσχέδιο – σκούπα σε εξπρές διαβούλευση

Παράλληλα, το ΥΠΕΝ έθεσε την περασμένη Παρασκευή σε δημόσια διαβούλευση – εξπρές, μόλις τεσσάρων ημερών εκ των οποίων οι τρεις εντάσσονταν σε εορταστικό τριήμερο, το σχέδιο νόμου «Διατάξεις για τις ΑΠΕ και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων με εκατοντάδες σχόλια που ζητούσαν τη αύξηση του διαθέσιμου για διαβούλευση προβλεπόμενου χρόνου. Στο νομοσχέδιο – σκούπα 143 άρθρων, εντάχθηκαν θέματα που αφορούν την αγορά ενέργειας, τους δασικούς χάρτες, τις οικοδομικές άδειες, την αγορά ηλεκτροκίνησης, κοινόχρηστες οδούς και βεβαιώσεις μηχανικών.

Ανάμεσα στα ζητήματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το σχέδιο νόμου είναι η επιλογή των πρώτων περιοχών για την εγκατάσταση πιλοτικών υπεράκτιων αιολικών πάρκων έως 600 MW που ορίζονται στη θαλάσσια περιοχή νότια της ακτογραμμής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και Βόρεια-Βορειοανατολικά της Σαμοθράκης.

Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου προβλέπεται, επίσης, το τέλος πληρωμής ΥΚΩ σε λογαριασμούς ρεύματος για ενεργοβόρους καταναλωτές και αγρότες στη χαμηλή και μέση τάση.

Παράλληλα, αποκλείεται η κατασκευή νέων μονάδων φυσικού αερίου, λιγνίτη ή με πετρελαϊκά προϊόντα, καθώς όσοι διαθέτουν άδεια αλλά δεν έχουν πάρει προσφορά σύνδεσης χάνουν την άδεια, ενώ δεν μπορούν να εκδοθούν νέες.

Τέλος, ανάμεσα σε άλλα, προβλέπονται και οι υποχρεωτικές απαλλοτριώσεις ακινήτων για ΑΠΕ και σταθμούς αποθήκευσης.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση κονδυλίων για μικρά φωτοβολταϊκά, κριτική από φορείς της αγοράς

Την επόμενη εβδομάδα και με αυξημένο προϋπολογισμό κατά 30 εκατ. ευρώ αναμένεται να αρχίσουν οι αιτήσεις. Το πρόβλημα με τις πολυκατοικίες και οι αδυναμίες του προγράμματος που επισημαίνονται από την αγορά.
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά του προγράμματος για επιδότηση έως 16.000 ευρώ σε φωτοβολταϊκά

Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στέγης με συστήματα αποθήκευσης, η εξοικονόμηση στο ρεύμα μπορεί να φτάσει τα 3.000 ευρώ ετησίως. Η κλίμακα των ενισχύσεων και ο αγώνας δρόμου που πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι.
fotovoltaika stegis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εν αναμονή υπουργικών αποφάσεων για θερμοσίφωνες και φωτοβολταϊκά

Κατατέθηκαν στη Βουλή οι νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά είναι αμφίβολο αν θα εκκινήσουν τα δύο προγράμματα μέσα στον Μάρτιο. Πώς θα δοθούν οι επιδοτήσεις για αντικατάσταση θερμοσιφώνων και μικρά φωτοβολταϊκά.
photovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρή ώθηση στην παραγωγή ρεύματος από νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας καθιερώνει νέους κανόνες για αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση και θέτει υψηλό όριο 2 GW στα συστήματα που θα μπουν στο δίκτυο. Μείωση του ανώτατου ορίου παραγωγής από επιχειρήσεις.
energeia_ape
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδυτικό κρεσέντο στην ενέργεια: Πώς φτάσαμε σε διπλάσια δαπάνη

Οι προβλεπόμενες επενδύσεις το 2019 ήταν 37 δισ. για την πενταετία 2026 - 2030, ενώ στον νέο στρατηγικό σχεδιασμό έχουν εκτοξευτεί στα 75 δισ. Στα φωτοβολταϊκά η μεγαλύτερη έμφαση, με πρόβλεψη για σχεδόν τριπλάσια δυναμικότητα το 2030.