Φώτο: ΑΠΕ

ΙΕΝΕ: Διαδικτυακό σεμινάριο για τη νέα αγορά ηλεκτρισμού 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 19-23 Οκτωβρίου, ενώ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου μπορεί να γίνει κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής

Η επικείμενη έναρξη της νέας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας την 1η Νοεμβρίου θα βρίσκεται στο επίκεντρο του διαδικτυακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και με την αποκλειστική χορηγία της Elpedison. 

Το σεμινάριο, το οποίο απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη της ενεργειακής αγοράς αλλά και ευρύτερα σε όσους δραστηριοποιούνται στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, θα εστιάσει στην επικείμενη έναρξη του Χρηματιστηρίου Ενέργειας μετά την εφαρμογή του Target Model της ΕΕ.

Βασικός στόχος είναι να εισαγάγει όσους το παρακολουθήσουν στο νέο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη ενόψει των τελευταίων κατευθυντήριων γραμμών που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σταδιακή ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο και για τον αυξανόμενο ρόλο των χρηματιστηρίων ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις σχετικές αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη μεταβατική διαδικασία, καθώς το σεμινάριο θα εξηγήσει πώς αυτές θα διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη αγορά με αυξημένο ανταγωνισμό και μεγαλύτερη διαφάνεια, προς όφελος των συμμετεχόντων αλλά και των τελικών καταναλωτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το τετραήμερο σεμινάριο του ΙΕΝΕ θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα: 

(1) To Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα και το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, 

(2) Επισκόπηση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

(3) Εφαρμογή του Target Model στην Ελλάδα (Target Model Implementation in Greece), 

(4) Η προθεσμιακή αγορά (forward market),

(5) Η προημερήσια αγορά (Day Ahead), 

(6) Η ενδοημερήσια αγορά (Intraday), 

(7) Η αγορά εξισορρόπησης (Balancing market),

(8) Ενεργειακές χρηματοοικονομικές αγορές (Legal financial products), 

(9) Clearing house and back office.

Ομιλητές στο σεμινάριο είναι καταξιωμένοι εμπειρογνώμονες, επιτυχημένα στελέχη ενεργειακών εταιρειών και κορυφαίοι ακαδημαϊκοί με εξειδίκευση στον ελληνικό τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και με βαθιά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού και της λειτουργίας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Οι τέσσερις συναντήσεις – οι οποίες θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω WebEX από τις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ Academy - θα διαρκούν από τις 4:00μμ έως τις 8:00μμ.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι η 15η Οκτωβρίου 2020.

Πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο, εδώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης σε θερμικά ηλιακά συστήματα

Τα προγράμματα θα λάβουν χώρα και στις 13 περιφέρειες της χώρας, θα έχουν διάρκεια 75 ωρών, θα επιδοτούνται με πέντε ευρώ ανά ώρα και θα οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τηλεφωνική Υποστήριξη μελών ΤΕΕ για το «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

Το ΤΕΕ θα συγκεντρώνει τηλεφωνικά και μέσω email ερωτήματα και προβλήματα που δεν καλύπτονται από τον οδηγό του προγράμματος ή δεν θα μπορούν να απαντηθούν άμεσα, ώστε να δίνονται στη συνέχεια απαντήσεις.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στρατηγική συμφωνία Ελλάκτωρ - ΕDP Renewables για αιολικά πάρκα 900 ΜW

Σχηματίζεται ένα επιχειρηματικό όχημα με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος, το οποίο διασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση του εν λόγω «πράσινου» επενδυτικού προγράμματος.