Φώτο: ΑΠΕ

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στόχος να συνεισφέρουν στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών προς τους συναλλασσόμενους με την επιτροπή πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Εκσυγχρονισμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και πολίτες, προσφέρει από σήμερα μέσω της ιστοσελίδας της η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η επιτροπή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, προσδοκά ότι οι «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού» θα συνεισφέρουν μεταξύ άλλων στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών προς τους συναλλασσόμενους με την επιτροπή πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και τους δημόσιους φορείς με τους οποίους συναλλάσσεται ή συνεργάζεται η επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Επίσης θα συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου της, και τη βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας των εργασιών της και των παρεχομένων από αυτή υπηρεσιών.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που θα παρέχονται στις επιχειρήσεις, στους πολίτες και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, στοχεύουν, ειδικά στη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας COVID-19, στη διενέργεια ηλεκτρονικά όλων των διαδικαστικών θεμάτων που τους αφορούν ή τους απασχολούν ή/και τη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο της Αρχής, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας ή/και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Περαιτέρω μέσω εφαρμογής οι συναλλασσόμενοι με την επιτροπή θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τηλέ-συνάντηση με στελέχη της για τα θέματα που τους απασχολούν.

Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές υπηρεσίες αφορούν σε: 

  • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για τηλέ-συνάντηση / τηλέ-διάσκεψη με στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού
  • Ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας με χρήση του εντύπου καταγγελιών.
  • Γνωστοποίηση πράξης συγκέντρωσης ηλεκτρονικά με χρήση του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης.
  • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για αναστολή πραγματοποίησης συγκέντρωσης. 
  • Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης δεσμεύσεων.
  • Ηλεκτρονική υποβολή παρέμβασης σε υπόθεση ως τρίτος
  • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος (από δημόσιους φορείς) / ερωτήματος για παροχή γνωμοδότησης επί ζητημάτων ελεύθερου ανταγωνισμού.
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης περί καταβολής του τέλους 1/000 του άρ. 17 του ν. 3959/2011 και υποβολής αίτησης επιστροφής του. 
  • Ηλεκτρονική υποβολή γενικών ερωτημάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τηλεφωνική Υποστήριξη μελών ΤΕΕ για το «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

Το ΤΕΕ θα συγκεντρώνει τηλεφωνικά και μέσω email ερωτήματα και προβλήματα που δεν καλύπτονται από τον οδηγό του προγράμματος ή δεν θα μπορούν να απαντηθούν άμεσα, ώστε να δίνονται στη συνέχεια απαντήσεις.
YPEN-Exoikonomo katoikon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ανοίγει αύριο το helpdesk για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση θα καλύπτει όχι μόνο τα «βασικά» ερωτήματα αλλά και εξειδικευμένα θέματα για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, τη χρήση της πλατφόρμας κ.α. στα οποία θα απαντούν μηχανικοί και εξειδικευμένοι τεχνικοί σύμβουλοι.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης σε θερμικά ηλιακά συστήματα

Τα προγράμματα θα λάβουν χώρα και στις 13 περιφέρειες της χώρας, θα έχουν διάρκεια 75 ωρών, θα επιδοτούνται με πέντε ευρώ ανά ώρα και θα οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων από την ΚΕΕΕ

Με το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, 15.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα αλλά και να επωφεληθούν από το εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 500 ευρώ.