ΓΔ: 1424.04 0.16% Τζίρος: 185.19 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Epsilon Net

Δημόσια πρόταση για Epsilon Net από General Atlantic, Γ. Μίχο και Εθνική

Στόχος της δημόσιας πρότασης είναι οι απόκτηση των μετοχών μειοψηφίας, ώστε να αποσυρθεί από το χρηματιστήριο η Epsilon Net.

Σε κοινή δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών μειοψηφίας της Epsilon Net με σκοπό να αποσύρουν την εταιρεία από το χρηματιστήριο προχωρούν το private equity fund General Atlantic, ο βασικός μέτοχος Γ. Μίχος και η Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση,

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EPSILON NET» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 10(α), 14 και 21), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό με βάση τις γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικής συμμετοχής που κοινοποιήθηκαν την 25.04.2024 στην Εταιρεία από τον Ιωάννη Μίχο, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την GASC MGP LLC (για την ίδια και για λογαριασμό των εταιρειών και οντοτήτων που αυτή ελέγχει) ότι υπογράφηκε συμφωνία στις 25 Απριλίου 2024 (εφεξής η «Συμφωνία») μεταξύ:

  1. της General Atlantic Ginger B.V., η οποία εδρεύει στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, οδός Prinsengracht, 769Α, 1017 JZ, και η οποία ελέγχεται έμμεσα από κεφάλαια που υπόκεινται σε διαχείριση από τη General Atlantic L.P. (εφεξής η «GA») ή στα οποία η GA παρέχει συμβουλές,
  2. του Ιωάννη Μίχου, κατοίκου επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, 1Α, 55 131, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (εφεξής ο «Ιδρυτής»),
  3. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. η οποία εδρεύει στην οδό Αιόλου 86, Αθήνα, 10559, Ελλάδα , και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής η «ΕΤΕ»), και
  4. της Ginger Digital BidCo Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 116Α, 114 71, Ελλάδα (εφεξής η «Bidco», και η οποία ελέγχεται άμεσα από την GA και έμμεσα από την οντότητα που ελέγχει την GA κατά τα ανωτέρω,

(στο εξής η GA, ο Ιδρυτής, η ΕΤΕ και η Bidco αναφερόμενα από κοινού τα «Μέρη») δυνάμει της οποίας, τα Μέρη αποφάσισαν να ενεργούν από κοινού, εντός της έννοιας του άρθρου 2(ε) του Νόμου 3461/2006, προκειμένου να αποκτήσουν μέσω της Bidco, όλες τις μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας που δεν κατέχονται ήδη από αυτά, υποβάλλοντας υποχρεωτική δημόσια πρόταση.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας:

  1. η GA και η Bidco δεν κατέχουν άμεσα ή/και έμμεσα μετοχές ούτε δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας,
  2. ο Ιδρυτής κατέχει άμεσα το 55,42% των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και
  3. η ΕΤΕ κατέχει άμεσα το 7,50% των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Λόγω της υπογραφής της Συμφωνίας, η GA μέσω της Bidco, ο Ιδρυτής και η ΕΤΕ θεωρούνται συντονισμένα μέρη, υπό την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου 3461/2006 και του άρθρου 10(α) του Νόμου 3556/2007, αναφορικά με την άσκηση συνολικών δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 34.100.000 μετοχές που κατέχονται άμεσα από δύο από τα συντονισμένα μέρη, όπως αναφέρονται ανωτέρω, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62,92% του συνολικού αριθμού μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Bidco είναι 100% θυγατρική της GA, η οποία με τη σειρά της είναι 100% ελεγχόμενη από την General Atlantic Coöperatief U.A. (ενεργώντας από το συμβούλιο της). Η τελευταία ελέγχεται από σειρά ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και οντοτήτων, οι οποίες εδρεύουν στο Λουξεμβούργο, στις Βερμούδες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι οποίες ελέγχονται σε απώτατο επίπεδο από την GASC MGP, LLC με έδρα το Delaware (διεύθυνση γραφείων 55, East 52nd Street, 33rd floor, New York), η οποία δεν ελέγχεται αποκλειστικά από κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατά την έννοια του ν. 3556/2007.

ETE δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΓΟΡΕΣ

Αγόρασε για να πουλήσει το 0,57% της Epsilon Net η ιταλική TeamSystems

Η ιταλική εταιρεία με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι η «αγορά έγινε αμιγώς για επιχειρηματικούς σκοπούς», αλλά τελικώς θα προχωρήσει σε πώληση του μεριδίου στην επικείμενη δημόσια πρόταση της General Atlantic.